Koronaviruset: Verktøy og ressurser

Her har vi samlet nyttige verktøy og fellesløsninger for kommunene i forbindelse med koronautbruddet. Her finner du informasjon om digitale læringsressurser, søknad om sosialhjelp, løsninger for fjernmøter, forskningsnettverk, etisk refleksjon.

Ny Fiks-tjeneste gjør det enklere å sende klinikermelding til FHI

Ny Fiks-tjeneste gjør det enklere å sende klinikermelding til FHI

Tjenesten Fiks klinikermelding gjør at kommunen kan sende klinikermelding direkte fra smittesporingsverktøyet eller det elektroniske pasientjournalsystemet (EPJ) til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Nå kan kommunene hente innbyggerlister fra Fiks folkeregister

Nå kan kommunene hente innbyggerlister fra Fiks folkeregister

Nå er nettsiden for oppslag og uttrekk fra Fiks folkeregister klar til bruk. Kommuner som bruker Fiks folkeregister, kan dermed hente ut informasjon om hvilke innbyggere, basert på alder, som skal vaksineres mot covid-19.

Informasjon om koronasituasjonen

Informasjon om koronasituasjonen

Her finner du oppdatert informasjon for kommunesektoren, kommunale arbeidsgivere, helsepersonell og befolkningen generelt. Sjekk om du finner svar på dine spørsmål her.

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Oppdatert 07.04.2021. Har du spørsmål om kommunens rolle som arbeidsgiver i forbindelse med spredningen av koronaviruset? Her kan du se svar på ofte stilte spørsmål.

Digitale løsninger i bekjempelsen av koronapandemien

Digitale løsninger i bekjempelsen av koronapandemien

I samarbeid med nasjonale myndigheter jobber KS med å utvikle løsninger som vil hjelpe kommunen i bekjempelse av koronapandemien. Elektronisk registrering av vaksiner og raskere tilgang til prøvesvar er noen av løsningene. Flere vil komme.

Ny tjeneste gir smittesporerne i kommunen raskere prøvesvar

Ny tjeneste gir smittesporerne i kommunen raskere prøvesvar

Tjenesten Fiks prøvesvar gjør at kommunen får resultater av covid-19-prøver rett inn i smittesporingsløsningen sin. Dermed blir smittesporingen mer effektiv.

Fiks smittesporing

Fiks smittesporing

Med Fiks smittesporing får norske kommuner et nytt smittesporingsverktøy til bruk mot covid-19. Det vil øke kvaliteten og gjøre smittejakten enklere, og er et resultat av samarbeid mellom KS, kommuner, UiO og FHI.

Digital hjemmeoppfølging av koronasmittede

Digital hjemmeoppfølging av koronasmittede

Daglig måling hjemme med termometer og surstoffmåler, samt daglige telefoner fra smitteteamet gjorde livet enklere for Morten Riis-Gjertsen da han var syk. Larvik kommune bruker digital hjemmeoppfølging av smittede og andre risikogrupper.

Kurs i smittevern og hygiene

Kurs i smittevern og hygiene

Flere nettkurs i smittevern og hygiene er tilgjengelig gjennom KS Læring. Kursene er utarbeidet for bruk i helsetjenesten, men anbefales for alle som i disse tider vil lære mer om hvordan ivareta smittevern og hygiene. Kursene er gratis.

Etisk refleksjon i koronatider

Etisk refleksjon i koronatider

Etikksatsingen i KS ønsker å bidra til å gjøre det lettere å få til etisk refleksjon under koronapandemien. Her kan du melde deg på vårens etikkalender.

Kvikk-guide for videokommunikasjon

Kvikk-guide for videokommunikasjon

Nasjonalt velferdsteknologiprogram har utarbeidet en kvikk-guide for dere som har fått i oppdrag å innføre videokommunikasjon i helse- og omsorgstjenesten.

Digihelse – meldinger og kalender på helsenorge.no

Digihelse – meldinger og kalender på helsenorge.no

Innbyggerne kan trygt og enkelt administrere avtaler og kommunisere med den kommunale helsetjenesten med meldinger og kalendervisning på helsenorge.no. Foto: Siv Dolmen.

Digital søknad om sosialhjelp for innbyggere i hele landet

Digital søknad om sosialhjelp for innbyggere i hele landet

Oppdatert 23.03.2020 kl. 11:35 For å gjøre det enklere å søke om sosialhjelp under koronapandemien tilbyr KS og NAV alle landets kommuner å ta i bruk digital søknad. Dermed kan både innbyggerne og NAV spare verdifull tid i søknadsprosessen.

Digitale løsninger for fjernmøter

Digitale løsninger for fjernmøter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsatte forrige uke en forskrift som gjør det enklere å avholde møter i folkevalgte organer som fjernmøter. Her deler KS noen tips og råd i valg av digitale løsninger for fjernmøter.

Digitale læringsressurser fra KS

Digitale læringsressurser fra KS

Med stengte skoler kan digitale læringsressurser være nyttige verktøy. Vi vil derfor minne om at KS Ung har gratis digitale læringsressurser, særlig tilrettelagt for samfunnsfaglige tema.

KS mener

Koronavirus – beslutninger og anbefalinger

På denne siden har Helsedirektoratet samlet relevante lover og forskrifter.

Mer om koronasituasjonen

Fylkeskommunene ga innspill til regjeringen

Fylkeskommunene ga innspill til regjeringen

Fylkesordførerkollegiet og KS var onsdag 14. april invitert til regjeringens kontaktkonferanse for å diskutere fylkeskommunenes rolle i det grønne skiftet og ungt utenforskap.

Møte mellom Regjeringen og organisasjonene i kommunal sektor

Møte mellom Regjeringen og organisasjonene i kommunal sektor

Slitasje i kommunal sektor etter et år med korona, behov for langsiktige tiltak og tilstrekkelige rammer for håndtering av langtidsvirkningene av pandemien, var noen av temaene som ble diskutert mellom KS, arbeidstakerorganisasjonene og regjeringen.

KS og KS storbynettverk: Reduser arbeidsgivernes lønnsplikt

PRESSEMELDINGER

KS og KS storbynettverk: Reduser arbeidsgivernes lønnsplikt

KS og storbykommunene har i dag sendt brev til regjeringen og bedt om at arbeidsgivernes lønnspliktperiode ved permittering reduseres fra 10 til 2 dager frem til 1. juli. Målet er å redde bedrifter og få folk raskere tilbake i jobb.

Kommunene har ikke tjent på koronapandemien

Kommunene har ikke tjent på koronapandemien

Flere medier har slått fast at kommunesektoren har tjent seks milliarder på pandemien. Det stemmer ikke.

Koronapandemien kostet kommunene rundt 14 milliarder kroner i 2020

Koronapandemien kostet kommunene rundt 14 milliarder kroner i 2020

Kommunene har hatt et krevende år med lokale smitteutbrudd, strenge tiltak og press på mange av de viktigste tjenestene. En ny rapport viser at virusutbruddet kostet kommunesektoren om lag 14 milliarder kroner i 2020.

Smittevernutstyr til fastleger og fysioterapeuter

Smittevernutstyr til fastleger og fysioterapeuter

Helsedirektoratet har oppdatert coronaveilederen og anbefaler at fastleger og fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen fra 1. januar 2021 kan motta smittevernutstyr relatert til covid-19 kostnadsfritt fra kommunen.

Les flere artikler

KONTAKT