Koronaviruset: Verktøy og ressurser

Her har vi samlet nyttige verktøy og fellesløsninger for kommunene i forbindelse med koronautbruddet. Her finner du informasjon om digitale læringsressurser, digital søknad om sosialhjelp, digitale løsninger for fjernmøter, forskningsnettverk.

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Oppdatert 27.03.2020 kl. 21:00. Har du spørsmål om kommunens rolle som arbeidsgiver i forbindelse med spredningen av koronaviruset? Her kan du se svar på ofte stilte spørsmål.

Digital søknad om sosialhjelp for innbyggere i hele landet

Digital søknad om sosialhjelp for innbyggere i hele landet

Oppdatert 23.03.2020 kl. 11:35 For å gjøre det enklere å søke om sosialhjelp under koronapandemien tilbyr KS og NAV alle landets kommuner å ta i bruk digital søknad. Dermed kan både innbyggerne og NAV spare verdifull tid i søknadsprosessen.

Digitale løsninger for fjernmøter

Digitale løsninger for fjernmøter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsatte forrige uke en forskrift som gjør det enklere å avholde møter i folkevalgte organer som fjernmøter. Her deler KS noen tips og råd i valg av digitale løsninger for fjernmøter.

Digitale læringsressurser fra KS

Digitale læringsressurser fra KS

Med stengte skoler kan digitale læringsressurser være nyttige verktøy. Vi vil derfor minne om at KS Ung har gratis digitale læringsressurser, særlig tilrettelagt for samfunnsfaglige tema.

Nytt forskningsnettverk knyttet til koronautbruddet

Nytt forskningsnettverk knyttet til koronautbruddet

Koronaviruset utfordrer helsevesenet både nasjonalt og kommunalt. For å hjelpe våre medlemmer oppretter vi nå et eget forskningsnettverk knyttet til covid-19 slik at vi best mulig kan treffe deres kunnskapsbehov.

Digitale løsninger tas i bruk på rekordtid

Digitale løsninger tas i bruk på rekordtid

Korona-pandemien utfordrer måtene vi jobber på, og nå ønsker flere kommuner å ta i bruk nye digitale løsninger.

Koronavirus – beslutninger og anbefalinger

På denne siden har Helsedirektoratet samlet relevante lover og forskrifter.

Mer om koronaviruset

Nasjonal veileder bekrefter kommunalt handlingsrom

PRESSEMELDINGER

Nasjonal veileder bekrefter kommunalt handlingsrom

- Det er positivt at den nasjonale veilederen understreker at kommunene kan fatte lokale smittevernbestemmelser når dette vurderes nødvendig lokalt. Den kan være et godt verktøy for kommuner i en krevende situasjon, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Distribusjon og fordeling av smittevernutstyr – ny modell

Distribusjon og fordeling av smittevernutstyr – ny modell

Oppdatert 28.03.2020 kl 18:15 Helsedirektoratet har gitt oppdatert informasjon om distribusjon og fordeling av smittevernutstyr.

Kulturfeltet viser frem innovasjonsmusklene

Kulturfeltet viser frem innovasjonsmusklene

Koronaens tid belyser kulturfeltets sterke kompetanse på kreativ bruk av ressurser, på å finne nye løsninger på nye utfordringer, tilpasse seg nye situasjoner og jobbe på nye måter.

Innspill til Stortingets behandling av økonomien i kommunesektoren

Innspill til Stortingets behandling av økonomien i kommunesektoren

KS ber om en avklaring av hvilken kompensasjon for økte utgifter og reduserte inntekter som faktisk kan forventes. Dette vil være avgjørende for at sektoren skal kunne opprettholde tjenestetilbudet og bidra til aktivitet i lokalt næringsliv.

Uke 13: Tiltak og markedsreaksjoner - arbeidsledighet, konsum og byggeareal

Uke 13: Tiltak og markedsreaksjoner - arbeidsledighet, konsum og byggeareal

Ny uke med store markedsutslag, nye tiltakspakker og nedjustert makroprognose. Krona har styrket seg siste uke. NAV-ledigheten går rett til himmels, mens privat varekonsum økte i februar.

Offentlig støtte i forbindelse med koronautbruddet

Offentlig støtte i forbindelse med koronautbruddet

Fylkeskommuner eller kommuner kan også ha ønske om å iverksette tiltak for å støtte lokalt næringsliv i forbindelse med korona-utbruddet, men hvilke regler gjelder?

Les flere artikler

KONTAKT