Om kort tid får alle kommuner tilgang til lister som gir oversikt over innbyggere i kommunen over 65 år.

- Slike lister vil gjøre vaksineringen enklere og mer oversiktlig for kommunene. Vi må forberede oss på at tiden som kommer blir utfordrende, sier styreleder i KS Bjørn Arild Gram.

Kan hentes direkte fra Fiks folkeregister i januar

I løpet av januar vil det være mulig for kommunen selv å hente oversikten fra tjenesten Fiks folkeregister. Dette forutsetter at kommunen har avtale med KS om å bruke tjenesten. Se informasjon om dette på tjenestens nettside Fiks folkeregister.

Sikker innrapportering

Det jobbes også med løsninger for en sikker elektronisk innrapportering av vaksinasjoner til Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. De fleste helseenhetene registrerer og sender vaksinasjonsmeldinger direkte fra sine journalsystemer til Folkehelseinstituttet over Norsk helsenett. Helsepersonell uten mulighet til elektronisk rapportering via journalsystemet kan bruke SYSVAK-nett for elektronisk rapportering til nasjonalt vaksinasjonsregister, kalt SYSVAK. Målet er å få plass elektronisk rapportering via journalsystemet for flere av EPJ leverandørene.

Webinar i januar

Direktoratet for e-helse, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og KS gjennomførte et webinar den 20. januar for å orientere nærmere om løsninger som er under utvikling eller er ferdig utviklet som støtte i kommunenes håndtering av covid-19.

Artikkel fra webinaret med video og presentasjoner

Andre korona tiltak

KS bistår også nasjonale myndigheter med å utvikle digital løsning for å registrere ID for utlendinger og lage system for digital registrering av opplysninger ved grensen. Mange kommuner har tatt i bruk elektronisk løsning for å melde dødsfall og dødsårsak. Det gir rask og sikker innmelding og bedre personvern.

Tjenesten Fiks prøvesvar gjør at kommunen får resultater av covid-19-prøver rett inn i smittesporingsløsningen sin. Ler mer om FIKS prøvesvar.

Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK

  • SYSVAK-nett er en webløsning for å registrere vaksinasjoner.
  • I tillegg kan man søke opp vaksinasjonsstatus for den enkelte.
  • SYSVAK-nett er et alternativ for de helsevirksomheter som ikke har elektronisk pasientjournal med SYSVAK-kommunikasjon.
  • For de som allerede har en slik EPJ-løsning skal de fortsette å bruke denne.
  • Webløsningen kan i første omgang brukes på PC tilkoplet norsk helsenett, men det kan bli mulig å benytte PC, nettbrett og smarttelefon som er koplet til internett på et senere tidspunkt.
Lenkeblokk Icon Veileder SYSVAK-nett Folkehelseinstituttet

Les også artikkelen Kommuner med akutt bemanningsbehov kan få hjelp til TISK-arbeid
Helsedirektoratet har etablert en ordning med nasjonalt innsatspersonell, som har fått opplæring i testing, smittesporing og bruk av smittevernutstyr. Ordningen er tilgjengelig for kommuner med akutt mangel på personell.