- Vi deler nasjonale myndigheters syn om at smittevern må ha høyeste prioritet, men er bekymret for at forbudet mot skjenking av alkohol på utesteder etter midnatt virker mot hensikten med forbudet, som var å begrense risiko for smittespredning, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

KS har sammen med bykommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø og Kristiansand sendt et brev til Helse- og omsorgsdepartementet med kopi til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Helseminister Bent Høie har varslet at spørsmålet om nasjonal skjenkestopp ved midnatt som smitteverntiltak vil vurderes på nytt i første halvdel av september.

Større kommunalt handlingsrom
- Mange synes å velge bort å møtes på utesteder hvor nasjonale smittevernråd følges opp, og heller legge sine sosiale sammenkomster til andre arenaer, både hjemme, på badesteder, i parker eller andre steder hvor regulering og smittekontroll er vanskelig. Disse er vanskeligere å følge opp hvis smitte oppstår, sier Gram.

KS og de største bykommunene mener derfor at hensynet til smittebegrensning i samfunnet vil kunne bli bedre ivaretatt med økt kommunalt handlingsrom til å regulere stengetid for utelivsbransjen. Kommunene kjenner bransjen, har god dialog med utestedene, vil følge opp med kontroll om at smitterådene faktisk følger, og sanksjonere eventuelle brudd.

Overholder smittevernsråd
Økt kommunalt handlingsrom vil ikke løse alle utfordringer.

- Private fester vil fortsatt forekomme, hvor kombinasjon med alkoholservering medfører forhøyet smitterisiko. Vår erfaring viser at det vil være lettere å kontrollere alkoholservering og smittevernråd, dersom kommunene selv får anledning til å regulere skjenketiden innenfor alkohollovens normalbestemmelser, sier Gram.

KS og storbykommunene anmoder derfor Helse - og omsorgsministeren om å gi handlingsrommet tilbake til kommunene ved den bebudede nye vurderingen, til gunst for kommunenes innsats for å forhindre smittespredning.

Les brevet fra KS til Helse- og omsorgsdepartementet