Fiks prøvesvar er et API (programmeringsgrensesnitt) som gjør at kommunen får prøvesvar fra Folkehelseinstituttet (FHI) direkte inn i løsningene de bruker til smittesporing. API-et er utviklet av KS sammen med FHI.

– Det gode samarbeidet vi har hatt med FHI om utvikling av Fiks prøvesvar viser at det er mulig å få til gode digitale tjenester på kort tid når vi har felles mål med klare gevinster. Raskere og enklere tilgang til prøvesvar vil bidra til mer effektiv smittesporing i kommunene, sier avdelingsdirektør Astrid Øksenvåg i KS.

Bedre smittevern

Med raskere tilgang til prøvesvar vil kommunen kunne sette i gang smittevernstiltak tidligere.

– Nå får kommunelegen mulighet til å finne ut om innbyggeren er testet for covid-19 og se resultatet av testen i det digitale smittesporingsverktøyet i kommunen. Neste steg er uthenting av flere resultater samtidig, slik at kommunelegene raskt får oversikt over nye tilfeller i kommunen og kan starte smittesporingen, sier prosjektleder Kristine Brodahl i avdeling for rådgivning e-helse ved FHI.

Det er et mål at Fiks prøvesvar på sikt også skal dekke varsling fra laboratoriene til kommunelegen.

Klar til bruk i desember

Løsningene Fiks smittesporing (DHIS2) og ReMin, som mange kommuner bruker til smittesporing,  har vært med på å utvikle API-et og vil ta det i bruk fra desember. API-et er også tilgjengelig for kommuner som bruker andre løsninger til smittesporing. 

– Alle kommuner kan inngå avtale med KS om å ta tjenesten i bruk. Kommuner som bruker andre smittesporingsløsninger enn Fiks smittesporing og ReMin, må i tillegg ta kontakt med sin leverandør for å komme i gang, sier Øksenvåg.

Les mer om hvordan dere tar tjenesten i bruk.

Flere tjenester på trappene?

Med Fiks prøvesvar deles for første gang data mellom FHI og kommunene.

– I arbeidet med utviklingen av tjenesten har vi avklart mange juridiske og organisatoriske problemstillinger knyttet til deling av data. Informasjonssikkerhet og personvern har stått høyt på agendaen, sier Øksenvåg.

KS og FHI vil fortsette samarbeidet og vurderer å utvikle flere tjenester for digitale oppslag og registrering fra kommunene direkte i FHIs systemer for melding av smittsomme sykdommer (MSIS).

 – Vi i FHI har opplevd et godt samarbeid med KS for å gå opp infrastruktur og sikkerhetsmessige og juridiske vurderinger. Vi har også lagt grunnlaget for nye tjenester som kan tilbys fra FHI via Fiks. Blant annet er vi i gang med et samarbeid om å kunne tilby innsending av klinikermelding til MSIS direkte fra smittesporingsløsningen, som vil forenkle innsending for kommunene og gi raskere nasjonal oversikt over smittesituasjonen rundt omkring i landet, sier Brodahl.

Se også artikkelen Veiviser for lokal forskrift
Når kommuner skal igangsette tiltak for å hindre smittespredning, må det gjøres en rekke vurderinger. Artikkelen gir en oversikt over sentrale problemstillinger som kommunene må ta stilling til ved innføring av tiltak, inkludert eksempler på tiltak og forskrifter.