Dette starter KS med i innledningen til innspillet. Etter innledningen gir KS en utdyping av punkter KS mener helseberedskapsmeldingen bør omtale eller avklare.

Last ned innspillet (pdf)