- Vi er glade for at vi kan bidra til å lette prosessen med å søke penger, både for den enkelte som er rammet av denne vanskelige situasjonen, og for kommunene som opplever stor økning i tall på søknader, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

KS og NAV vil gjøre digital søknad om økonomisk sosialhjelp tilgjengelig for alle søkere, uavhengig av hvilken kommune søkerne oppholder seg i. Den digitale søknaden er en del av tjenesten DigiSos, som kommunesektoren har utviklet i samarbeid med NAV.

- Takket være den felleskommunale digitale plattformen FIKS som KS i samarbeid med kommuner etablerte for et par år siden, og som nå er i bruk i nær alle landets kommuner, kan digital søknad om sosialhjelp i løpet av kort tid tas i bruk av alle, sier styreleder Bjørn Arild Gram i KS.

DigiSos er en av de første tjenestene som er utviklet gjennom finansieringssamarbeidet DigiFin, der KS, kommuner, fylkeskommuner og KMD sammen har bidratt med midler til utvikling av felles digitale løsninger i kommunesektoren.

Raskere og enklere å søke digitalt
I dag har  154 tilsvarende 43 prosent av landets kommuner allerede tatt i bruk DigiSos-løsningen, noe som gjør den tilgjengelig for 60 prosent av landets innbyggere. Kommunene mottar søknadene direkte i sine sosialsystemer for videre saksbehandling. Det viser seg at over 50 prosent av de som søker sosialhjelp foretrekker å gjøre dette digitalt når løsningen er tilgjengelig. Når vi nå åpner opp for de resterende kommunene, er dette mulig fordi nesten alle landets kommuner har tatt i bruk den felleskommunale FIKS-plattformen og KS SvarUT, slik at forsendelser som tidligere gikk på papir, kan mottas digitalt. Disse kommunene vil motta utfylte søknader digitalt i manuelt mottak (KS SvarUt). Deretter laster kommunen søknadene opp i sitt sosialsystem.

- Dette er en midlertidig løsning etablert i lys av koronakrisen, slik at innbyggeren får muligheten til å søke digitalt. På denne måten unngår vi at verdifull tid går tapt på forsendelse av brevpost, og innbyggeren kan søke når det passer for ham eller henne uten å oppsøke NAV-kontoret. Kommunen mottar også en søknad av høyere kvalitet, hvor mye av informasjonen er hentet fra offentlige registre. På sikt skal kommunene som tilrettelegger for dette få digitale søknader direkte i sosialsystemet, sier Gram.

Digital søknad vil kunne tas i bruk av alle i løpet av 1-2 uker
Funksjonalitet fra Fiks-plattformen gjør det mulig å tilgjengeliggjøre løsningen for alle kommuner på svært kort tid, rundt en til to uker. Når innbyggeren sender inn søknad fra nav.no, blir den levert til Fiks-plattformen, og tilgjengelig for kommunen gjennom manuelt mottak i SvarUt.

NAV-kontoret i den enkelte kommune vil bli kontaktet for å få hjelp til å sette opp løsningen og mer informasjon om hva dette innebærer for kommunen.

Tilgang til løsningen forutsetter normalt medlemskap i DigiFin og at kommunene tilbakebetaler sin andel av utviklingskostnadene (prosjektavgift). Løsningen gjøres nå tilgjengelig for alle kommuner på grunn av koronapandemien. KS vil i etterkant kontakte de kommunene som må inngå avtaler for å få permanent tilgang til løsningen.

Hva er digital søknad om økonomisk sosialhjelp?

Digital søknad om økonomisk sosialhjelp er en selvbetjeningsløsning på Ditt NAV fra nav.no/sosialhjelp. Det er en sikker løsning, hvor bruker logger seg inn på Ditt NAV med høyeste sikkerhetsnivå og løsningen ivaretar kravene til personvern.

Hvilken funksjonalitet bruker Digisos?

Digisos benytter funksjonalitet fra Fiks-plattformen, som SvarUt og en egen Digisos-komponent.

Løsningen er utviklet med midler gjennom finansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter Digifin. Denne finansieringsordningen ble etablert for at kommunal sektor i fellesskap skal kunne utvikle flere digitale fellesløsninger. Tilgang til løsningen forutsetter normalt medlemskap i DigiFin og at kommunene tilbakebetaler sin andel av utviklingskostnadene (prosjektavgift). Løsningen gjøres nå tilgjengelig for alle kommuner på grunn av koronapandemien. KS vil i etterkant kontakte de kommunene som må inngå avtaler for å få permanent tilgang til løsningen.]