Ekstrakostnader for grønn kollektivtrafikk øker kraftig

Ekstrakostnader for grønn kollektivtrafikk øker kraftig

- Skal regjeringens mål om fossilfri kollektivtrafikk i 2025 nås, må fylkeskommunene bli tilført økte driftsmidler i en overgangsperiode. Fylkene som leder an i det grønne skiftet får nå store utgiftsøkninger, fastslår KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen.

Ålesund: Lokaldemokratiet til debatt

Ålesund: Lokaldemokratiet til debatt

Passer lokaldemokrati bedre i prinsipper og partiprogrammer enn i praksis? Er det slik at hensynet til lokaldemokratiet raskt må vike når rikspolitikere skal vise handlekraft? Det blir debatt om lokaldemokratiets betydning og vilkår i Ålesund 26. april.

KS tilfreds med økt kommunalt selvstyre i havnene

KS tilfreds med økt kommunalt selvstyre i havnene

KS har fått to viktige gjennomslag i forslaget til ny havne- og farvannslov. Det ene er behovet for en opprydding i ansvar og myndighet mellom stat og kommune. Det andre at kommunene kan ta utbytte fra overskuddet i havnevirksomheten.

Søk på Samplan 2019-2020

Søk på Samplan 2019-2020

Nå bør du som har ansvar for plan- og utviklingsoppgaver søke deg til etter- og videreutdanning i samfunnsplanlegging for skoleåret 2019-2020. Søknadsfrist er 15. mai.

Status Kommune 2019

Status Kommune 2019

Status Kommune skal utgis årlig og gi et oppdatert bilde av tilstanden i norske kommuner og fylker. Den gis ut for første gang i 2019.

Hør den første KS-podden

Hør den første KS-podden

«Der livet leves» handler om lokaldemokrati, klima og miljø, inkludering og digitalisering, og flere andre temaer som engasjerer alle som bor i en kommune. Hør første episode her:

Tariff 2019

- Tariffoppgjøret må treffe kommunesektorens behov

PRESSEMELDINGER

- Tariffoppgjøret må treffe kommunesektorens behov

Forhandlingsleder for KS, Tor Arne Gangsø, understreker at årets mellomoppgjør må svare på de viktigste kompetanse- og rekrutteringsutfordringene i kommunesektoren.

Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2019 er i gang

Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2019 er i gang

I et mellomoppgjør forhandles det normalt kun om lønn, men i år vil også avtalen om ny offentlig tjenestepensjon være et tema. Partene hadde sitt første møte onsdag 11. april, og utvekslet under møtet respektive krav og tilbud, se nederst.

Ord og uttrykk ved tariffoppgjør

I forbindelse med tariffoppgjør dukker det opp ord og uttrykk det kan være nyttig å forstå betydningen av.

Tariff 2019

KURS OG KONFERANSER

FLERE KURS OG KONFERANSER