KS-podkast: Etter lønnsnemnd

KS-podkast: Etter lønnsnemnd

Det er mange spørsmål å svare på for forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø, i ukas episode av KS-podden "Der livet leves".

Nye honorarsatser i rammeavtalen for Den kulturelle skolesekken

Nye honorarsatser i rammeavtalen for Den kulturelle skolesekken

KS og Creo har blitt enige om å endrede honorarsatser i Rammeavtale om vilkår for oppdragstakere i Den kulturelle skolesekken (DKS).

Streiken med Norsk Lektorlag er over

Streiken med Norsk Lektorlag er over

Gjennom frivillig mekling har KS og Norsk Lektorlag blitt enige om at Norsk Lektorlag tiltrer meklerens forslag vedrørende mellomoppgjøret 2021.

Rikslønnsnemnda har avgjort legevaktavtalen

PRESSEMELDINGER

Rikslønnsnemnda har avgjort legevaktavtalen

Rikslønnsnemnda har avgjort uenigheten mellom KS og Legeforeningen om tariffavtalen som regulerer legevakt. Rikslønnsnemnda har besluttet at tariffavtalen forlenges uendret til 31. desember 2021.

Fortsatt utfordringer for kommunesektoren

Fortsatt utfordringer for kommunesektoren

Regjeringspartiene (H, V og KrF) og FrP, som har flertall i Stortinget, har presentert resultatet av forhandlingene om kommuneproposisjonen 2022.

Informasjon om koronasituasjonen

Informasjon om koronasituasjonen

Her finner du oppdatert informasjon for kommunesektoren, kommunale arbeidsgivere, helsepersonell og befolkningen generelt. Sjekk om du finner svar på dine spørsmål her.

Hør på KS-podkasten "Der livet leves" her

Les mer om podkastene fra KS her

KURS OG KONFERANSER

FLERE KURS OG KONFERANSER