KS-podkast om RNB 2022

KS-podkast om RNB 2022

Det har kommet ganske kraftige reaksjoner fra både KS og kommuner på regjeringens forslag til Revidert nasjonalbudsjett for i år.

Kommuneproposisjonen: Positivt om forsøk og eksperimentering

Kommuneproposisjonen: Positivt om forsøk og eksperimentering

– Det er positivt at regjeringen vurderer en nasjonal ordning for forsøk i offentlig sektor. KS ser frem til fortsatt samarbeid om dette, sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS.

Lokaldemokratiets ansvar for barn og unges oppvekst

Lokaldemokratiets ansvar for barn og unges oppvekst

Oppvekst foregår i et veikryss. Her møtes så godt som alle kommunens politikk- og tjenesteområder. Det krever samarbeid mellom mange aktører, som er samlet i ABSOLUTT. NTNUs følgeforskning gir oss viktig kunnskap, og presenteres på et webinar 18. mai.

Status Kommune 2022

Status Kommune 2022

Rapporten Status Kommune 2022 gir et oppdatert bilde av tilstanden i norske kommuner og fylker – en samlet oversikt over fakta på 117 områder i kommuner og fylkeskommuner.

Pilotsamling for Fremtidens kulturskole

Pilotsamling for Fremtidens kulturskole

15 pilotkommuner i prosjektet Fremtidens kulturskole har vært samlet for å dele og diskutere erfaringer, midtveis i pilotperioden.

Krigen i Ukraina

Krigen i Ukraina

Mange millioner mennesker er på flukt som følge av krigen i Ukraina. På denne nettsiden samler vi informasjon om situasjonen og hvordan det påvirker norske kommuner.

Hør på KS-podkasten "Der livet leves" her

Les mer om podkastene fra KS her

KURS OG KONFERANSER

FLERE KURS OG KONFERANSER