Hør den første KS-podden

Hør den første KS-podden

«Der livet leves» handler om lokaldemokrati, klima og miljø, inkludering og digitalisering, og flere andre temaer som engasjerer alle som bor i en kommune. Hør første episode her:

Lokale valg. Lokale konsekvenser.

Lokale valg. Lokale konsekvenser.

Demokratiets legitimitet hviler på høy valgdeltakelse og KS ønsker gjennom kampanjen «Lokale valg - lokale konsekvenser» å bidra til at flest mulig bruker sin stemmerett ved høstens valg.

KS overleverte

KS overleverte "Valgløftet 2019"

Styreleder Gunn Marit Helgesen med representanter for kommunesektoren overleverte kommuner og fylkeskommuners eget valgløfte til stortingspresidenten under Kommunalpolitisk toppmøtes festmiddag i Oslo Rådhus.

Ålesund: Lokaldemokratiet til debatt

Ålesund: Lokaldemokratiet til debatt

Passer lokaldemokrati bedre i prinsipper og partiprogrammer enn i praksis? Er det slik at hensynet til lokaldemokratiet raskt må vike når rikspolitikere skal vise handlekraft? Det blir debatt om lokaldemokratiets betydning og vilkår i Ålesund 26. april.

Rammestyringsprinsippet brytes i praksis

Rammestyringsprinsippet brytes i praksis

En ny undersøkelse fra NIBR viser at rammestyringsprinsippet jevnlig avvikes i praksis, og at avvikene blir tydeligere jo nærmere man kommer måten kommunene faktisk styres på gjennom lovkrav og tilsyn.

Kommunalpolitisk toppmøte

Kommunalpolitisk toppmøte

Her finner du informasjon fra Kommunalpolitisk toppmøte 9. april og Rådmannslandsmøtet 10. april 2019.

Tariff 2019

- Tariffoppgjøret må treffe kommunesektorens behov

PRESSEMELDINGER

- Tariffoppgjøret må treffe kommunesektorens behov

Forhandlingsleder for KS, Tor Arne Gangsø, understreker at årets mellomoppgjør må svare på de viktigste kompetanse- og rekrutteringsutfordringene i kommunesektoren.

Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2019 er i gang

Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2019 er i gang

I et mellomoppgjør forhandles det normalt kun om lønn, men i år vil også avtalen om ny offentlig tjenestepensjon være et tema. Partene hadde sitt første møte onsdag 11. april, og utvekslet under møtet respektive krav og tilbud, se nederst.

Ord og uttrykk ved tariffoppgjør

I forbindelse med tariffoppgjør dukker det opp ord og uttrykk det kan være nyttig å forstå betydningen av.

Tariff 2019

KURS OG KONFERANSER

FLERE KURS OG KONFERANSER