Informasjon om koronasituasjonen

Informasjon om koronasituasjonen

Her finner du oppdatert informasjon for kommunesektoren, kommunale arbeidsgivere, helsepersonell og befolkningen generelt. Sjekk om du finner svar på dine spørsmål her.

Regjeringen åpner for å oppheve kommunale boligstiftelser

PRESSEMELDINGER

Regjeringen åpner for å oppheve kommunale boligstiftelser

- Dette er svært positivt i en sak KS har arbeidet for lenge. Nå ser det ut til at de tidligere boligstiftelsene kan få en plass i kommunens boligpolitikk som tjener innbyggerne på en god måte, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Innovasjon for framtida starter i kommunen

KRONIKKER

Innovasjon for framtida starter i kommunen

Innovasjon skapes nedenfra. Men dersom vi skal klare å investere i den framtida vi skal skape, trengs mer enn velmente oppfordringer. For å fremme innovasjon i kommunal sektor må offentlig og privat sektor samarbeide.

Kommuner tar i bruk kjernejournal

Kommuner tar i bruk kjernejournal

Kjernejournal inneholder nyttige helseopplysninger som følger pasienten på tvers av helsetjenesten. Nå er flere kommuner i gang med å ta i bruk kjernejournal i sykehjem og hjemmetjenesten.

Akson er samfunnsøkonomisk lønnsomt

PRESSEMELDINGER

Akson er samfunnsøkonomisk lønnsomt

Det er behov for Akson og det vil gi en samlet samfunnsøkonomisk nytte. Det bekreftes i en ekstern kvalitetssikring. Samtidig påpekes forbedringsområder innen samhandling og styring som i stor grad sammenfaller med det KS og kommuner har påpekt.

Endrer tilbud til psykisk syke som følge av korona

KOMMUNESPEILET

Endrer tilbud til psykisk syke som følge av korona

I Sortland kommune har flere av koronatidens tilbud til de psykisk syke fungert så godt at de kommer til å fortsette med dem.

Hør på KS-podkasten "Der livet leves" her

Les mer om podkastene fra KS her

KURS OG KONFERANSER

FLERE KURS OG KONFERANSER