Ingen nye midler til drift av el-ferger

Ingen nye midler til drift av el-ferger

Regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart inneholder dessverre ingen signaler om nye midler til drift av utslippsfrie ferger, konstaterer områdedirektør Helge Eide i KS.

Historien om Tim. En nasjonal fremtidsvisjon

Husker du Oslo kommunes fremtidshistorie om Tim? Her er en oppfølger der Tim flytter ut av Oslo og blir en innbygger av Norge. Her samarbeider forvaltningsnivåer på tvers for å gi Tim de tjenestene han trenger når han trenger det.

Frokostseminar: Etter- og videreutdanning – finansiering og samarbeid

Frokostseminar: Etter- og videreutdanning – finansiering og samarbeid

KS arrangerer frokostseminar om etter- og videreutdanning, finansiering og samarbeid. På seminaret 21. juni møter du Gunn Marit Helgesen, Simen Markussen, Ragnhild Lied, Trondheim kommune og Samfunnsøkonomisk analyse.

KS´høringssvar om ny regulering av private barnehager

HØRING

KS´høringssvar om ny regulering av private barnehager

Private barnehager er i mange kommuner avgjørende for det samlede barnehagetilbudet. Høring om ny regulering av private barnehager omtaler forslag som potensielt får betydning for alle kommuner, også dem som ikke har private barnehager.

TALIS 2018: Lærerne trives i jobben og har gode relasjoner til elevene

TALIS 2018: Lærerne trives i jobben og har gode relasjoner til elevene

9 av 10 lærere trives i jobben. Samtidig er det for mange lærere som tviler på egen evne til å følge opp og motivere elever som sliter. - Dette er viktige spørsmål å diskutere fremover, sier avdelingsdirektør for utdanning i KS, Erling Lien Barlindhaug.

Nye regler må tas i bruk

KRONIKKER

Nye regler må tas i bruk

Ny kommunelov styrker det kommunale selvstyret, men våger kommunene å ta reglene i bruk? Den nye kommuneloven styrker rettsvernet til det kommunale selvstyret. Men dersom reglene skal virke etter hensikten, må de også tas i bruk.

KURS OG KONFERANSER

FLERE KURS OG KONFERANSER