Nettverk for kommunal boligpolitikk

Nettverk for kommunal boligpolitikk

"Bolig for alle" innebærer en boligpolitikk som tar hensyn til det ordinære boligmarkedet, og at det skal finnes boliger for familier og innbyggere med "vanlige inntekter", boliger for eldre og nok boliger for ulike grupper vanskeligstilte.

Inkluderer til arbeidsliv og samfunnsliv

Inkluderer til arbeidsliv og samfunnsliv

At flere kommer i jobb er viktig for samfunnet For å få det til må flere inkluderes i arbeidslivet. Men, kommunesektoren har ikke arbeid til alle. Hensynet til kvalitet på tjenestene og kompetanse må være det bærende prinsippet for ansettelser.

KS støtter plan for forskning på kommunale helse- og omsorgstjenester

KS støtter plan for forskning på kommunale helse- og omsorgstjenester

KS har bidratt i og støtter Kommunenes strategiske forskningsorgans plan for en styrking av forskning, innovasjon og utdanning innenfor kommunenes helse- og omsorgstjenester. HelseOmsorg21-rådet har vedtatt å stille seg bak anbefalingene KSF foreslår.

Uke 12: Byggeareal drukner i økt styringsrente og optimistiske prognoser

Uke 12: Byggeareal drukner i økt styringsrente og optimistiske prognoser

Finansdepartementet og Norges Bank kom med optimistiske aktivitetsprognoser for norsk økonomi denne uka. Norges Bank økte styringsrenta som forventet, men antyder flere/raskere renteøkninger fram til sommeren 2020.

Hovedavtaleveileder

Hovedavtaleveileder

KS, LO Kommune, Unio, YS Kommune og Akademikerne kommune har i fellesskap laget en veileder til hvordan vi mener de mest sentrale bestemmelsene i Hovedavtalen kan, og i noen tilfeller, skal forstås.

- Vi trenger flere lærere

KRONIKKER

- Vi trenger flere lærere

Å få nok kvalifiserte lærere på alle skoler i alle kommuner i hele Norge, er en felles utfordring for både lokale, regionale og nasjonale myndigheter – og for lærerorganisasjonene, skriver KS i et innlegg i Dagbladet.

Kommunalpolitisk toppmøte 2019

Kommunalpolitisk toppmøte

Kommunalpolitisk toppmøte

Her finner du informasjon om Kommunalpolitisk toppmøte 9. april og Rådmannslandsmøtet 10. april 2019.

Troll i ord

Troll i ord

Tillit og frie, demokratiske valg er umistelige verdier for et samfunn. Innbyggere i mange land uttrykker økt mistillit til viktige institusjoner. Hvordan påvirkes vi i Norge av denne utviklingen? Snakker vi så mye om mistillit at det går troll i ord?

2019 - Et år i lokaldemokratiets tegn

2019 - Et år i lokaldemokratiets tegn

I september skal over 10.000 representanter velges inn i nye kommunestyrer og fylkesting. I år feirer vi også stemmerett for alle i 100 år. KS inviterer til en dag i lokaldemokratiets tegn på Kommunalpolitisk toppmøte 2019.

KPT 2019

KURS OG KONFERANSER

FLERE KURS OG KONFERANSER