Unio streikerammer elever og helsetjenester dersom meklingen ikke fører frem

Unio streikerammer elever og helsetjenester dersom meklingen ikke fører frem

21 kommuner og alle fylkeskommunene unntatt Oppland og Hedmark vil rammes av streik fra fredag 24. mai dersom meklingen ikke fører frem innen fristen. Det viser streikeuttaket som KS nå har mottatt fra Unio. Totalt er det meldt 7047 ansatte ut i streik.

Kommunesektoren får flest nye læreplasser

Kommunesektoren får flest nye læreplasser

Kommunesektoren står for den største økningen i læreplasser også i 2018. Veksten er størst innen helse- og oppvekstfagene. - Utviklingen er svært positiv, sier direktør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø.

KS og lærere

KS og lærere

Forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø korrigerer påstander fra leder i Utdanningsforbundet og forhandlingsleder for Unio i kommunesektoren, Steffen Handal fra NRK 16. mai.

Stortingshøring om kommuneproposisjonen

HØRING

Stortingshøring om kommuneproposisjonen

21. mai holdt kommunalkomitéen høring om kommuneproposisjonen. Nestleder Bjørn Arild Gram presenterte KS' oppfatninger om hvordan kommuneopplegget for kommende budsjettår ser ut.

Nytt om IA-avtalen: bransjeprogram for barnehage og sykehjem

Nytt om IA-avtalen: bransjeprogram for barnehage og sykehjem

Et viktig tiltak i IA-avtalen er å målrette innsatsen mot deler av arbeidslivet gjennom bransjeprogram. Det skal etableres til sammen syv bransjeprogram, og barnehage og sykehjem er to av bransjene som er valgt.

Lønn og lønnsutvikling for de 10 største stillingskodene i KS-området

Lønn og lønnsutvikling for de 10 største stillingskodene i KS-området

Her finner du en oversikt over gjennomsnittslønn og lønnsutvikling for de ti stillingskodene i Hovedtariffavtalen med flest årsverk.

Tariff 2019

Unio streikerammer elever og helsetjenester dersom meklingen ikke fører frem

Unio streikerammer elever og helsetjenester dersom meklingen ikke fører frem

21 kommuner og alle fylkeskommunene unntatt Oppland og Hedmark vil rammes av streik fra fredag 24. mai dersom meklingen ikke fører frem innen fristen. Det viser streikeuttaket som KS nå har mottatt fra Unio. Totalt er det meldt 7047 ansatte ut i streik.

Lærerne er ikke tapere i KS’ resultat

Lærerne er ikke tapere i KS’ resultat

Alle Unios medlemsgrupper, og alle de ulike gruppene i Utdanningsforbundet, får økt reallønn i det resultatet Unio valgte å si nei til, sier KS’ forhandlingsleder Tor Arne Gangsø.

Forhandlingsresultatet ved mellomoppgjøret 2019

Forhandlingsresultatet ved mellomoppgjøret 2019

KS har i natt blitt enige om en forhandlingsløsning med LO kommune og YS kommune ved mellomoppgjøret 2019. Akademikerne og Unio gikk til brudd. Den forhandlingsløsningen vi har fått med LO og YS er i tråd med prioriteringen hos KS’ medlemmer.

Tariff 2019

KURS OG KONFERANSER

FLERE KURS OG KONFERANSER