Tariffoppgjøret 2020

KS er kommet til enighet i årets tariffoppgjør med LO-Kommune, Unio og YS-Kommune, mens det ble brudd med Akademikerne kommune.

Informasjon om koronasituasjonen

Informasjon om koronasituasjonen

Her finner du oppdatert informasjon for kommunesektoren, kommunale arbeidsgivere, helsepersonell og befolkningen generelt. Sjekk om du finner svar på dine spørsmål her.

A-rundskriv 1/2020 – Tariffrevisjonen pr. 1.5.2020 - Uravstemning

A-rundskriv 1/2020 – Tariffrevisjonen pr. 1.5.2020 - Uravstemning

KS og LO Kommune, Unio kommune og YS Kommune har etter forhandlinger kommet fram til enighet ved tariffrevisjonen 2020. Resultatet sendes med dette til uravstemning.

Fakta om fastlegeordningen og legevakt

Fakta om fastlegeordningen og legevakt

Her får du svar på utvalgte spørsmål om fastlegeordningen og legevakt. Kravet om fastlegers legevaktplikt er sentralt i forhandlingene mellom Legeforeningen og KS om kommunelegeavtalen.

Stormøte om vindkraft

Stormøte om vindkraft

KS, Landssamanslutninga for vindkraftkommunar (LNVK), Naturressurskommunene og Kraftfylka inviterer til årets dialog- og fagseminar om vindkraft 30. september - 1. oktober 2020.

Digital eKommune 15.-16. oktober

Digital eKommune 15.-16. oktober

Hvordan sikre gode, digitale tjenester i innbyggernes liv, på tvers av fagsiloer? Det blir tema når KS' styreleder Bjørn Arild Gram møter statsrådene Bent Høie, Guri Melby og Linda Hofstad Helleland til samtale under årets heldigitale eKommune 15.oktober.

Hør på KS-podkasten "Der livet leves" her

Les mer om podkastene fra KS her

KURS OG KONFERANSER

FLERE KURS OG KONFERANSER