«Der livet leves»

«Der livet leves»

KS podkasten «Der livet leves» handler om lokaldemokrati, klima og miljø, inkludering og digitalisering, og flere andre temaer som engasjerer alle som bor i en kommune.

Lånegjelden øker og flere kommuner har begrenset økonomisk handlingsrom

Lånegjelden øker og flere kommuner har begrenset økonomisk handlingsrom

Kommunene (konsern) hadde en korrigert netto lånegjeld på 78,9 prosent av brutto driftsinntekter i 2018, en økning på nesten fire prosentpoeng fra året før. Om lag ti prosent av kommunene vurderes å ha lite økonomisk handlingsrom.

Sammen mot utenforskap

KOMMUNESPEILET

Sammen mot utenforskap

Å forebygge utenforskap handler om mer enn å opprette en fritidsklubb på fredagene. Det vet kommunene, og mange satser nå tungt på tidlig innsats og forebygging på flere av livets arenaer – fordi det lønner seg.

Full støtte til KS om finansiering av nye barnehageplasser

Full støtte til KS om finansiering av nye barnehageplasser

Kunnskapsdepartementet gir KS full støtte i at kommunene kan utvise skjønn i vurderingen av hvor mange plasser de vil gi tilskudd for ved utvidelser av eksisterende eller etablering av nye private barnehager.

Ungdomspartiene stiller seg bak valgløftet

Ungdomspartiene stiller seg bak valgløftet

KS og de politiske ungdomspartiene har inngått løfte om å si nei til hets, mobbing og trakassering i årets valgkamp. De vil at tonen i samfunnsdebatten skal være slik at flere får lyst til engasjere seg og bruke stemmeretten ved høsten valg.

KS styrker arbeidet med FNs bærekraftmål

KS styrker arbeidet med FNs bærekraftmål

Stadig flere kommuner og fylkeskommuner bruker bærekraftmålene i sitt strategiske planarbeid. For KS er det derfor viktig å legge til rette for verktøy og arenaer som understøtter dette arbeidet.

Arendalsuka 2019

KS på Arendalsuka

KS på Arendalsuka

Her får du en oversikt over alle arrangementene hvor KS er til stede under Arendalsuka 2019.

KS på No. 1 Sportsbar

KS på No. 1 Sportsbar

KS er hoved- eller medarrangør for mange arrangementer under Arendalsuka. I år har vi et eget lokale, No. 1 Sportsbar, Langbryggen 3, hvor de fleste av våre arrangement foregår.

Spis frokost med KS

Spis frokost med KS

KS arrangerer fire frokostseminarer under Arendalsuka. Tirsdag, onsdag og torsdag blir det frokost med faglig påfyll på kaféen No. 1 Sportsbar fra kl. 8.00.

Les mer fra Arendalsuka 2019

KURS OG KONFERANSER

FLERE KURS OG KONFERANSER