Datainnsamling til PAI

Datainnsamling til PAI

Innsendte data skal være lønnsopplysninger per 1. desember 2020, men første frist for å levere er 20. januar.

Innbyggernes sikkerhet først

Innbyggernes sikkerhet først

- Leirskredet i Gjerdrum viser hvor hardt katastrofen kan ramme og hvor sårbare vi er. Vi må ta de politiske konsekvensene, sier styreleder Bjørn Arild Gram.

Fornuftig at lokale forhold avgjør smitteverntiltak

PRESSEMELDINGER

Fornuftig at lokale forhold avgjør smitteverntiltak

- Vi er glade for at kommunene og fylkeskommunene selv skal avgjøre overgang til rødt tiltaksnivå i ungdomsskolen og videregående skoler, sier styreleder Bjørn Arild Gram i KS – Kommunesektorens organisasjon.

Ungdomsmedvirkning som verktøy for trivsel og tilhørighet

KOMMUNESPEILET

Ungdomsmedvirkning som verktøy for trivsel og tilhørighet

- Ved å skape en arena hvor ungdom har eierskap til sakene som er på dagsorden, øker vi både bolyst og bli-lyst i regionen vår, sier Victoria Figenschou Mathiassen, prosjektmedarbeider i Regional ungdomssatsing i Nord-Troms (RUST).

Kommuner og offentlige virksomheter må beskytte seg mot løsepengevirus

PRESSEMELDINGER

Kommuner og offentlige virksomheter må beskytte seg mot løsepengevirus

I lys av skadevareangrepet mot Østre Toten kommune ønsker Digitaliseringsdirektoratet, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og KS å minne alle kommunale og statlige virksomheter om at løsepengevirus kan ramme offentlige virksomheter.

Informasjon om koronasituasjonen

Informasjon om koronasituasjonen

Her finner du oppdatert informasjon for kommunesektoren, kommunale arbeidsgivere, helsepersonell og befolkningen generelt. Sjekk om du finner svar på dine spørsmål her.

Hør på KS-podkasten "Der livet leves" her

Les mer om podkastene fra KS her

KURS OG KONFERANSER

FLERE KURS OG KONFERANSER