Vindkraftprosjekter må forankres i lokalsamfunnet

PRESSEMELDINGER

Vindkraftprosjekter må forankres i lokalsamfunnet

Regionale planer har i liten grad gitt føringer for behandling av vindkraftsaker. Det gjelder også NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land. – Kommunesektoren må fremover involveres på en helt annen måte enn i dag, sier Gunn Marit Helgesen.

Konsesjonssystemet for vindkraftutbygginger

Konsesjonssystemet for vindkraftutbygginger

Hvem skal bestemme hvor fremtidens vindkraftanlegg på land skal ligge, og hvilken rolle skal lokalsamfunn, kommuner og fylkeskommuner spille i beslutningsprosessene? Dette er tema for KS-seminaret 22. august. Du kan følge seminaret direkte på nett.

Møter dere førsteklassingene med klart språk?

Møter dere førsteklassingene med klart språk?

Denne uken har mange spente små gått sine første skritt på skoleveien. Men det aller første møtet med skolen skjer gjennom et brev fra kommunen.

Arbeidslivskonferansen 2019: Må vi jobbe lenger?

Arbeidslivskonferansen 2019: Må vi jobbe lenger?

Arbeidslivskonferansen peker på dagens og morgendagens eldre som en ressurs. På konferansen den 12. september blir det debatt om hvordan vi kan skape et bærekraftig arbeidsliv for dem som er unge i dag og som blir framtidens aldrende befolkning.

KS og KMD i dialog om hatefulle ytringer

KS og KMD i dialog om hatefulle ytringer

Kommunalminister Monica Mæland møtte KS, lokalpolitikere og ungdomspolitikere til dialogmøte om hat og trusler. Bakgrunnen var undersøkelsen KS presenterte i vår som viste at 4 av 10 lokalpolitikere har vært utsatt for hat eller trusler.

Go for it!

KOMMUNESPEILET

Go for it!

Arne Martin Thingnes jobbet som SFO-leder på Jansløkka skole i Asker kommune fram til 1. august. Nå starter han pensjonisttilværelsen med en solidaritetsmarsj gjennom Europa til flyktningleiren Moria på Lesvos.

Lokale valg. Lokale konsekvenser.

Om kampanjen

Om kampanjen

Demokratiets legitimitet hviler på høy valgdeltakelse og KS ønsker gjennom kampanjen «Lokale valg - lokale konsekvenser» å bidra til at flest mulig bruker sin stemmerett ved høstens valg.

Ønsker du å bruke kampanjemateriale?

Ønsker du å bruke kampanjemateriale?

KS legger til rette for at fylkeskommuner, kommuner og folkevalgte kan benytte seg av kampanjemateriellet som er laget. Videoene er laget for å deles og spres i egne Facebook-kanaler. Kampanjemateriellet er til fri bruk.

Les mer om kampanjen her

KURS OG KONFERANSER

FLERE KURS OG KONFERANSER