Høringssvar om endringer i pasientjournalloven

HØRING

Høringssvar om endringer i pasientjournalloven

KS er uenig i de vikemidlene staten foreslår som endringer i pasientjournalloven. Blant annet er KS kritisk til at staten gis vide fullmakter til å pålegge kommunene å ta i bruk nasjonale e-helseløsninger.

Høy lånefinansiert investeringsaktivitet begrenser det økonomiske handlingsrommet

Høy lånefinansiert investeringsaktivitet begrenser det økonomiske handlingsrommet

Kommunene investerte for nesten 80 mrd. kroner i 2020, og bidro til at korrigert netto lånegjeld økte med 37 mrd. kroner. Gjelden viser en økning med hele 5 prosentpoeng fra 2019. Nesten hver sjette kommune har lite økonomisk handlingsrom.

Informasjon om koronasituasjonen

Informasjon om koronasituasjonen

Her finner du oppdatert informasjon for kommunesektoren, kommunale arbeidsgivere, helsepersonell og befolkningen generelt. Sjekk om du finner svar på dine spørsmål her.

En ung og uredd stemme

KOMMUNESPEILET

En ung og uredd stemme

Elise Stokken (20) husker knapt dagen som endret Norge, men hun bærer med seg arven etter 22. juli. På sitt første møte som ungdomsdelegat i Europarådet ba hun politikere i hele Europa ta et oppgjør med hat, rasisme og konspirasjoner.

Unikt samarbeid om bærekraftsmålene

Unikt samarbeid om bærekraftsmålene

Samarbeidet mellom kommunesektor og statlige myndigheter i Norge vekket internasjonal oppmerksomhet under FN-toppmøte om bærekraftsmålene.  

KS Advokatenes årsrapport 2020

KS Advokatenes årsrapport 2020

KS har utarbeidet en særskilt årsrapport for virksomheten i organisasjonens juridiske enhet.

Hør på KS-podkasten "Der livet leves" her

Les mer om podkastene fra KS her

KURS OG KONFERANSER

FLERE KURS OG KONFERANSER