Til hovedinnhold

KS Hjemmeside

Nyheter

Foto: Mostphotos

Nytt digitalt kurs for kommunale ledere

Kommunesektoren må både rekruttere og beholde gode ledere for å møte utfordringene som sektoren står overfor. KS har nå laget et digitalt kurs til nye ledere i kommuner og fylkeskommuner. Kurset kan gjennomføres på kun en time.

Foto: Illustrasjon: Bly

Arbeidsgivermonitoren: Samarbeid er nødvendig for å få til omstilling

Fire av fem mener at gevinstpotensialet ved omstilling i kommunesektoren er betydelig, viser et dypdykk til årets Arbeidsgivermonitor. Særlig pekes det på betydningen av å samarbeide med arbeidstakerorganisasjonene, egne ansatte og ledere.

Foto: Hege K. Fosser Pedersen

KRONIKKER

Vi kommer fortsatt til å mangle helsepersonell

Vi har bak oss en valgkamp hvor eldreomsorg har vært et viktig tema. Men debatten har i stor grad kretset omkring privat eller offentlig omsorg og i mindre grad om den største utfordringen, nemlig mangelen på personell.

Foto: Bly

Verktøy for strategisk kompetanseplanlegging

Kompetanse er en nøkkel til kvalitet for å sikre dagens velferdstjenester og samtidig styrke evnen til å fornye tjenester og arbeidsformer. KS har utviklet et verktøy for at kommuner og fylkeskommuner kan jobbe med strategisk kompetanseutvikling.

Modell for innføring av velferdsteknologi

Nå finner du Helhetlig tjenestemodell digitalt tilgjengelig på ks.no. Modellen forklarer hvilke roller og oppgaver kommuner bør ivareta dersom velferdsteknologi skal bli en integrert del av tjenestene.

KS folkevalgtprogramFoto: Fete typer

KS folkevalgtprogram

KS Folkevalgtprogram 2023- 2027 er et tilbud til alle folkevalgte i kommunestyrer, fylkesting, utvalg og bydeler i hele landet. Vi oppfordrer alle kommuner og fylkeskommuner til å melde seg på.

Hør siste KS-podkast "Der livet leves" her

Les mer om podkastene fra KS her

Nyttige lenker

KURS OG KONFERANSER

FLERE KURS OG KONFERANSER