KS på Arendalsuka

KS på Arendalsuka

KS er hoved- eller medarrangør for mange arrangement under Arendalsuka. Også i år arrangerer vi de fleste av våre arrangementer på Lille Hotell i Torvgaten 5 i Arendal. Her får du oversikten over alt som skjer der, samt arrangementer hvor KS deltar.

Spørsmål og svar om lærerstreik

Spørsmål og svar om lærerstreik

KS er blitt enig med alle andre enn de tre lærerorganisasjonene om et godt, samlet lønnsoppgjør. Bare de tre lærerorganisasjonene har sagt nei og valgt å streike. Les mer om lønnsoppgjøret og lærerstreiken her.

Tariffoppgjøret 2022

Tariffoppgjøret 2022

KS er blitt enige med LO, Unio, YS og Akademikerne om et godt samlet resultat i årets lønnsoppgjør. Det har fått bred støtte i Kommune-Norge og i 37 av 40 fagforbund. Tre lærerorganisasjoner har sagt nei og valgt å streike.

Felles brev til regjeringen  om strømstøttemodell til næringsvirksomhet

Felles brev til regjeringen om strømstøttemodell til næringsvirksomhet

Uvanlig høye strømpriser i Sør-Norge påvirker både husholdninger og private og offentlige virksomheter. KS og Samfunnsbedriftene er glade for at regjeringen nå ser på alternative støttemodeller som også inkluderer næringskunder, og sender over innspill.

- Vi må få tilbake troen på fastlegeordningen

- Vi må få tilbake troen på fastlegeordningen

KS er svært fornøyd med at regjeringen har bedt et ekspertutvalg se på fastlegeordningen. - Det er helt nødvendig for å snu en negativ utvikling. Vi må få tilbake troen på fastlegeordningen, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Fritidsaktiviteter for alle barn

Fritidsaktiviteter for alle barn

Fritidserklæringen er et samarbeid mellom regjeringen, kommunene og frivilligheten. Erklæringen ble først signert i 2016, og ble signert igjen av regjeringen, KS og en rekke organisasjoner 11. august 2022.

Hør siste KS-podkast "Der livet leves" her

Les mer om podkastene fra KS her

KURS OG KONFERANSER

FLERE KURS OG KONFERANSER