Informasjon om koronasituasjonen

Informasjon om koronasituasjonen

Her finner du oppdatert informasjon for kommunesektoren, kommunale arbeidsgivere, helsepersonell og befolkningen generelt. Sjekk om du finner svar på dine spørsmål her.

A-rundskriv 1/2020 – Tariffrevisjonen pr. 1.5.2020 - Uravstemning

A-rundskriv 1/2020 – Tariffrevisjonen pr. 1.5.2020 - Uravstemning

KS og LO Kommune, Unio kommune og YS Kommune har etter forhandlinger kommet fram til enighet ved tariffrevisjonen 2020. Resultatet sendes med dette til uravstemning.

Etikkonferansen 2020

Etikkonferansen 2020

Årets Etikkonferanse går av stabelen i morgen. Dit kommer kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, nestleder i KS Gunn Marit Helgesen, forskere og lokalpolitikere for å drøfte tillit i kommunene.

Vil ha dialog med regjeringen

Vil ha dialog med regjeringen

KS og alle arbeidstakerorganisasjonene går sammen og ber om et felles møte med statsministeren og regjeringen for å diskutere alvoret i situasjonen for kommunene.

Digital eKommune 15.-16. oktober

Digital eKommune 15.-16. oktober

Hvordan sikre gode, digitale tjenester i innbyggernes liv, på tvers av fagsiloer? Det blir tema når KS' styreleder Bjørn Arild Gram møter statsrådene Bent Høie, Guri Melby og Linda Hofstad Helleland til samtale under årets heldigitale eKommune 15.oktober.

Mange kommuner bruker elektronisk melding om dødsfall og dødsårsak

Mange kommuner bruker elektronisk melding om dødsfall og dødsårsak

Åtti prosent av alle norske kommuner bruker elektronisk løsning for å melde dødsfall og dødsårsak. Det gjør at folkeregisteret og dødsårsaksregister blir oppdatert med rett informasjon til rett tid.

Hør på KS-podkasten "Der livet leves" her

Les mer om podkastene fra KS her

KURS OG KONFERANSER

FLERE KURS OG KONFERANSER