KS Medlemsservice er tilgjengelig i helgen

Medlemsservice er tilgjengelig lørdag og søndag i tiden kl. 10 – 16 for hastehenvendelser om arbeidsgiverrelaterte spørsmål knyttet til koronasituasjonen.

Les informasjonen om koronasituasjonen på ks.no før du kontakter KS' medlemsservice. Det kan hende du finner svar på dine spørsmål der.

KS' medlemsservice kan kontaktes ved å sende epost eller på telefon 24 13 64 00.

KS vil besvare henvendelsene fortløpende og så snart som mulig. Vi ber om forståelse for at svar på enkelte spørsmål vil kunne ta lengre tid fordi svaret vårt krever nøye vurderinger.

Informasjon om koronasituasjonen

Informasjon om koronasituasjonen

Her finner du oppdatert informasjon for kommunesektoren, kommunale arbeidsgivere, helsepersonell og befolkningen generelt. Sjekk om du finner svar på dine spørsmål her.

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Oppdatert 27.03.2020 kl. 21:00. Har du spørsmål om kommunens rolle som arbeidsgiver i forbindelse med spredningen av koronaviruset? Her kan du se svar på ofte stilte spørsmål.

Nasjonal veileder bekrefter kommunalt handlingsrom

PRESSEMELDINGER

Nasjonal veileder bekrefter kommunalt handlingsrom

- Det er positivt at den nasjonale veilederen understreker at kommunene kan fatte lokale smittevernbestemmelser når dette vurderes nødvendig lokalt. Den kan være et godt verktøy for kommuner i en krevende situasjon, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Distribusjon og fordeling av smittevernutstyr – ny modell

Distribusjon og fordeling av smittevernutstyr – ny modell

Oppdatert 28.03.2020 kl 18:15 Helsedirektoratet har gitt oppdatert informasjon om distribusjon og fordeling av smittevernutstyr.

Innspill til Stortingets behandling av økonomien i kommunesektoren

Innspill til Stortingets behandling av økonomien i kommunesektoren

KS ber om en avklaring av hvilken kompensasjon for økte utgifter og reduserte inntekter som faktisk kan forventes. Dette vil være avgjørende for at sektoren skal kunne opprettholde tjenestetilbudet og bidra til aktivitet i lokalt næringsliv.

Hør på KS-podkasten "Der livet leves" her

Les mer om podkastene fra KS her

KURS OG KONFERANSER

FLERE KURS OG KONFERANSER