Høring i finanskomiteen om statsbudsjettet 2022

Høring i finanskomiteen om statsbudsjettet 2022

KS har vært i Stortingets finanskomite, 25. oktober, på høring om Statsbudsjettet og Nasjonalbudsjettet 2022.

På lag med pårørende

KOMMUNESPEILET

På lag med pårørende

I Ringsaker kommune får alle som jobber i helse- og omsorgstjenesten tilbud om kurs for å kommunisere og samarbeide bedre med pårørende. Forfatterne av boka «Pårørendesjokket» står bak initiativet og gjennomføringen.

KS-podkast om klimatilpasning

KS-podkast om klimatilpasning

Klimatilpasning handler IKKE om hva som kan skje i framtida hvis vi ikke når klimamålene. Det handler om ting som alt har skjedd og som skjer i stadig raskere tempo: Mer vann, mer vær, mer råte, blant mye annet.

Oversikt over de øremerkede tilskuddene i statsbudsjett 2022

Oversikt over de øremerkede tilskuddene i statsbudsjett 2022

I forslaget til statsbudsjett for 2022 er øremerkede tilskudd (alle 60-postene) på 69,6 mrd. kroner, hvorav 33,6 mrd. kroner er en del av kommuneopplegget. Disse kommer i tillegg til rammetilskuddet på 189,3 mrd. kroner.

Samplan for kommunedirektører 2022

Samplan for kommunedirektører 2022

KS har utviklet et kurs i samfunnsplanlegging og -utvikling spesielt rettet mot toppledere i kommuner og fylkeskommuner.

Lokaldemokratiet i Norge

Lokaldemokratiet i Norge

Hva er lokaldemokrati? Og hvorfor er det så viktig å stemme ved valg? KS Ung har utarbeidet en ny læringsressurs, som er tilrettelagt etter ny læreplan.

Hør på KS-podkasten "Der livet leves" her

Les mer om podkastene fra KS her

KURS OG KONFERANSER

FLERE KURS OG KONFERANSER