KS fornøyd med Rikslønnsnemndas kjennelse

PRESSEMELDINGER

KS fornøyd med Rikslønnsnemndas kjennelse

Rikslønnsnemnda avsa tirsdag sin kjennelse i lønnstvisten mellom Unio og KS etter årets tariffoppgjør. KS er fornøyd med resultatet. For Unios medlemmer gir nå lokale forhandlinger nye muligheter.

Rikslønnsnemndas kjennelse kan iverksettes

Rikslønnsnemndas kjennelse kan iverksettes

Tirsdag kom Rikslønnsnemndas kjennelse i lønnstvisten mellom KS og Unio i forbindelse med mellomoppgjøret 2021. Lønnstillegg kan nå iverksettes for medlemmer av Unio.

Nytt laboratorium for innovasjon og bærekraft

PRESSEMELDINGER

Nytt laboratorium for innovasjon og bærekraft

Hvordan hindre at unge faller utenfor eller at Distrikts-Norge blir et gamlehjem? Noen samfunnsutfordringer er så komplekse at det trengs helt nye løsninger. Nå skal regjeringen og KS samarbeide om en policy lab for å få fart på innovasjon i kommunene.

Ber om forutsigbarhet i pandemiens sluttfase

Ber om forutsigbarhet i pandemiens sluttfase

KS Storbynettverk ber om at den økonomiske støtten til kommunenes pandemihåndtering fortsetter. Målrettet kompensasjon er nødvendig for at kommunene skal kunne holde trykket oppe når det gjelder arbeidet med TISK og vaksinering.

Stopp hatefulle ytringer

Hets og trusler er en trussel mot demokratiet. KS jobber for å sikre lokale folkevalgte et bedre vern. Stiftelsen Cultiva står bak en nasjonal kampanjefilm mot netthets. KS og en rekke andre organisasjoner stiller seg bak.

Informasjon om koronasituasjonen

Informasjon om koronasituasjonen

Her finner du oppdatert informasjon for kommunesektoren, kommunale arbeidsgivere, helsepersonell og befolkningen generelt. Sjekk om du finner svar på dine spørsmål her.

Hør på KS-podkasten "Der livet leves" her

Les mer om podkastene fra KS her

KURS OG KONFERANSER

FLERE KURS OG KONFERANSER