Webinar om journalløft for kommuner

Webinaret om prosjektet Felles kommunal kan du se i opptak her. I midten av november skal prosjektet levere et styringsdokument som beskriver forslag til retning og tiltak for det som skal bli et journalløft for kommuner.

Webinar om flyktningsituasjonen

Webinar om flyktningsituasjonen

Arbeids- og inkluderingsdepartementet orienterte kommuner, fylkeskommuner og statsforvaltere om flyktningsituasjonen i Ukrania fredag 30. september. Se opptak av webinaret her.

Stormøte om statsbudsjettet

Stormøte om statsbudsjettet

KS inviterer til digitalt stormøte torsdag 6. oktober kl. 15.00-16.00 etter at statsbudsjettet 2023 er lagt fram. Kommunal- og distriksminister Sigbjørn Gjelsvik deltar.

Konsekvenser av tvungen lønnsnemnd i lærerstreiken

Konsekvenser av tvungen lønnsnemnd i lærerstreiken

I denne artikkelen redegjør vi for de praktiske konsekvensene av at Regjeringen har foreslått tvungen lønnsnemnd i arbeidskonflikten mellom KS og Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag.

– Betydelige konsekvenser for kommuneøkonomien

PRESSEMELDINGER

– Betydelige konsekvenser for kommuneøkonomien

– Regjeringens forslag om hardere beskatning av naturressurser, vil få betydelige konsekvenser for kommuneøkonomien. Flere forslag er positive, men i sum er det en innstramming i 2023, sier Helge Eide, direktør for samfunn, velferd og demokrati i KS.

Skolesektoren er viktig i ny rapport om personvern

Skolesektoren er viktig i ny rapport om personvern

Personvernkommisjonen er spesielt opptatt av skolesektoren i sin nye rapport om status for personvernet i Norge. KS har vært involvert i kommisjonens viktige arbeid på flere måter, og er glade for at utfordringene bringes fram for elevenes beste.

Hør siste KS-podkast "Der livet leves" her

Les mer om podkastene fra KS her

Nyttige lenker

KURS OG KONFERANSER

FLERE KURS OG KONFERANSER