Webinarrekke Inn i jobb

Webinarrekke Inn i jobb

Nå starter KS webinarrekken "Inn i jobb". Webinarene skal gi kommuner inspirasjon til hvordan vi får unge som i dag står utenfor arbeid og utdanning, inn i jobb i vår sektor.

Høringssvar fra KS om EUs "Fit for 55"-pakke

HØRING

Høringssvar fra KS om EUs "Fit for 55"-pakke

EUs «Fit for 55»-pakke vil utgjøre et svært viktig grunnlag for politikkutformingen også i norske kommuner og fylkeskommuner de nærmeste årene.

Ber om forutsigbarhet i pandemiens sluttfase

Ber om forutsigbarhet i pandemiens sluttfase

KS Storbynettverk ber om at den økonomiske støtten til kommunenes pandemihåndtering fortsetter. Målrettet kompensasjon er nødvendig for at kommunene skal kunne holde trykket oppe når det gjelder arbeidet med TISK og vaksinering.

Ny samfunnskontrakt for flere læreplasser i 2022-2026

Ny samfunnskontrakt for flere læreplasser i 2022-2026

KS, myndighetene og øvrige parter i arbeidslivet er blitt enige om en ny samfunnskontrakt for flere læreplasser. Arbeid som tidligere er gjort gjennom kontrakten viser at felles innsats gir bedre resultat.

Eksperimenterer for å oppnå bedre rammebetingelser i offentlig sektor

Eksperimenterer for å oppnå bedre rammebetingelser i offentlig sektor

Hva skjer hvis målingssystemer, lovverket og budsjettering har fokus på effekt fremfor innsats? I løpet av høsten skal det eksperimenteres med nye rammebetingelser for oppvekstsektoren.

Informasjon om koronasituasjonen

Informasjon om koronasituasjonen

Her finner du oppdatert informasjon for kommunesektoren, kommunale arbeidsgivere, helsepersonell og befolkningen generelt. Sjekk om du finner svar på dine spørsmål her.

Hør på KS-podkasten "Der livet leves" her

Les mer om podkastene fra KS her

KURS OG KONFERANSER

FLERE KURS OG KONFERANSER