KS-podkast med statsråd Gram

KS-podkast med statsråd Gram

Ukas gjest i KS-podden "Der livet leves" er kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram. Inntil slutten av forrige uke var han styreleder i KS.

Regjeringsplattformen:Positivt om e-helse og innovasjon

Regjeringsplattformen:Positivt om e-helse og innovasjon

Regjeringen vil støtte opp om kommunenes arbeid med e-helse, heter det i Hurdalsplattformen. I tillegg er det svært positivt at Støre-regjeringen vil teste ut en ordning med frie innovasjonsmidler.

Webinarrekken "Inn i jobb" skal inspirere kommunene

Webinarrekken "Inn i jobb" skal inspirere kommunene

Webinarrekken "Inn i jobb" fra KS skal gi kommuner inspirasjon til hvordan vi får unge som i dag står utenfor arbeid og utdanning, inn i jobb i vår sektor. Webinar nummer tre legges ut tirsdag 19. oktober.

Statsbudsjettet: Barnehage-normene er fortsatt underfinansiert

Statsbudsjettet: Barnehage-normene er fortsatt underfinansiert

Nåværende normer for pedagogtetthet og bemanning i barnehager er underfinansiert. 100 millioner kroner til økt pedagogtetthet bidrar bare til å dekke noe av dette.

Statsbudsjettet: Nødvendig løft på omstilling og forskning for, i og med kommunal sektor mangler

Statsbudsjettet: Nødvendig løft på omstilling og forskning for, i og med kommunal sektor mangler

- Kommunesektoren må finne nye løsninger på store samfunnsutfordringer og trenger kraftigere virkemidler enn det dette statsbudsjettet gir, sier Kristin Weidemann Wieland områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS.

Lokaldemokratiet i Norge

Lokaldemokratiet i Norge

Hva er lokaldemokrati? Og hvorfor er det så viktig å stemme ved valg? KS Ung har utarbeidet en ny læringsressurs, som er tilrettelagt etter ny læreplan.

Hør på KS-podkasten "Der livet leves" her

Les mer om podkastene fra KS her

KURS OG KONFERANSER

FLERE KURS OG KONFERANSER