Ny politiker? Still spørsmål til tåkespråket

Ny politiker? Still spørsmål til tåkespråket

Forstår du ikke hva kompetansepotensial og ressursorienterte holdninger betyr? Du er ikke alene. – Språket i politiske saksframlegg og strategier kan være utilgjengelig. Det er et demokratisk problem, sier Dag-Henrik Sandbakken, fagsjef i KS.

Innspillsrunde til de bilaterale konsultasjonsmøtene

Innspillsrunde til de bilaterale konsultasjonsmøtene

Hvert år i oktober/november gjennomfører KS på vegne av kommunesektoren bilaterale konsultasjonsmøter med politisk ledelse i de enkelte departementene, som regel statsråden. Disse møtene er en arena for dialog mellom politisk ledelse i KS og regjeringen.

Best seniorpolitikk i kommunal sektor

Best seniorpolitikk i kommunal sektor

Ledere i kommunal sektor er gjennomgående mer positive til ansatte over 60 år enn ledere i privat sektor. Det kommer frem i analysebyrået Ipsos årlige undersøkelse om seniorpolitikk i arbeidslivet.

Kommunesektorens arbeidsgivermonitor: Rekrutteringsutfordringene øker

Kommunesektorens arbeidsgivermonitor: Rekrutteringsutfordringene øker

Å realisere gevinster av digitalisering er utfordrende, svarer syv av ti kommuner, og flertallet av fylkeskommunene, i Arbeidsgivermonitoren 2019. Her kan vi også lese at arbeidslivet i de kommende årene vil preges av knapphet på kompetent arbeidskraft.

KS gir svar til NVE-forslag om vindkraft

KS gir svar til NVE-forslag om vindkraft

Å setje ned eit lovutval for å gå gjennom systemet for vindkraftsaker er blant forslaga i eit utkast til høyringsuttale som Hovudstyret i KS skal ta stilling til den 20. september 2019.

Hvordan velge formannskap, fylkesutvalg og andre folkevalgte organer

Hvordan velge formannskap, fylkesutvalg og andre folkevalgte organer

De nye kommunestyrene og fylkestingene skal konstituere seg etter den nye kommuneloven. KS har utarbeidet et regneark som skal være til hjelp med valg av formannskap og fylkesutvalg.

Lytt til podkast fra KS her

Les mer om podkastene fra KS her

KURS OG KONFERANSER

FLERE KURS OG KONFERANSER