KS støtter plan for forskning på kommunale helse- og omsorgstjenester

KS støtter plan for forskning på kommunale helse- og omsorgstjenester

KS har bidratt i og støtter Kommunenes strategiske forskningsorgans plan for en styrking av forskning, innovasjon og utdanning innenfor kommunenes helse- og omsorgstjenester. HelseOmsorg21-rådet har vedtatt å stille seg bak anbefalingene KSF foreslår.

Hovedavtaleveileder

Hovedavtaleveileder

KS, LO Kommune, Unio, YS Kommune og Akademikerne kommune har i fellesskap laget en veileder til hvordan vi mener de mest sentrale bestemmelsene i Hovedavtalen kan, og i noen tilfeller, skal forstås.

- Vi trenger flere lærere

KRONIKKER

- Vi trenger flere lærere

Å få nok kvalifiserte lærere på alle skoler i alle kommuner i hele Norge, er en felles utfordring for både lokale, regionale og nasjonale myndigheter – og for lærerorganisasjonene, skriver KS i et innlegg i Dagbladet.

Endringer i trafikant- og kjøretøyområdet i Statens vegvesen

Endringer i trafikant- og kjøretøyområdet i Statens vegvesen

Hele trafikant- og kjøretøyvirksomheten i Statens vegvesen skal både effektiviseres og nedbemannes. Flere av KS' medlemmer berøres og trenger mer informasjon om hva som skjer og hvordan de kan påvirke gjennom prosessen. Her er en foreløpig oppdatering.

Kraftig vekst i kommunale helse- og omsorgstjenester

Kraftig vekst i kommunale helse- og omsorgstjenester

De foreløpige KOSTRA-tallene viser at utgiftene til helse- og omsorgstjenester økte med rundt 7,5 prosent fra 2017 til 2018. Sosialtjenester og barnevern har også sterk utgiftsvekst.

KS’ forventninger til regjeringen

KS’ forventninger til regjeringen

Kommunesektoren trenger økonomisk handlingsrom og lokal handlefrihet for å kunne effektivisere, omstille og gi befolkningen gode tjenester. I konsultasjonsmøtet med regjeringen tok KS opp både dette, og bekymring for at lokalt selvstyre svekkes.

Kommunalpolitisk toppmøte 2019

Kommunalpolitisk toppmøte

Kommunalpolitisk toppmøte

Her finner du informasjon om Kommunalpolitisk toppmøte 9. april og Rådmannslandsmøtet 10. april 2019.

Troll i ord

Troll i ord

Tillit og frie, demokratiske valg er umistelige verdier for et samfunn. Innbyggere i mange land uttrykker økt mistillit til viktige institusjoner. Hvordan påvirkes vi i Norge av denne utviklingen? Snakker vi så mye om mistillit at det går troll i ord?

2019 - Et år i lokaldemokratiets tegn

2019 - Et år i lokaldemokratiets tegn

I september skal over 10.000 representanter velges inn i nye kommunestyrer og fylkesting. I år feirer vi også stemmerett for alle i 100 år. KS inviterer til en dag i lokaldemokratiets tegn på Kommunalpolitisk toppmøte 2019.

KPT 2019

KURS OG KONFERANSER

FLERE KURS OG KONFERANSER