I løpet av det siste året har KS, i samarbeid med FHI og Helsedirektoratet, lansert en rekke nye tjenester på Fiks-plattformen som skal hjelpe kommunene i den daglige håndteringen av covid-19-pandemien.   

Fiks smittesporing

Fiks smittesporing er et smittesporingsverktøy og en tjeneste som hjelper kommunen med å holde oversikt og følge opp personer i karantene og isolasjon. Smittesporeren i kommunen kan enkelt slå opp prøvesvar og sende inn klinikermelding direkte fra løsningen. 

Fiks smittesporing er basert på plattformen DHIS2 som benyttes i over 70 land verden over. Den benyttes i dag for å kartlegge smitte blant ca. 1,6 millioner innbyggere i Norge 

Registreringen av indekstilfeller og nærkontakter går raskt og enkelt med oppslag mot Fiks folkeregister. Feltene i løsningen er tilpasset for å støtte opp om intervjuprosessen knyttet til kartlegging og sporing av smitte. Indekser og nærkontakter kan varsles om karantenebestemmelser på SMS.. Er det nærkontakter som ikke tilhører din kommune, kan du enkelt overføre dem til andre kommuner som bruker Fiks smittesporing. 

Dere kan også ta i bruk en innbyggertjeneste hvor den smittede selv kan registrere sine nærkontakter i Fiks smittesporing. 

Lenkeblokk Icon Les mer om Fiks smittesporing

Fiks innreiseoppfølging

Fiks innreiseoppfølging er en tjeneste som hjelper kommunen med å holde oversikt over innreisende til egen kommune. Fiks innreiseoppfølging gir en oversikt over den innreisendes  reiseinformasjon, arbeidsgiverinformasjon og karanteneinformasjon.  

Med enkle tastetrykk kan kommunen hente prøvesvar for alle innreisende. For å ta i bruk Fiks innreiseregistering må kommunen også ha aktivert Fiks prøvesvar og Fiks innreise. 

Lenkeblokk Icon Les mer om Fiks innreiseoppfølging

Fiks prøvesvar 

Fiks prøvesvar er et API (programmeringsgrensesnitt) som gjør at kommunen får prøvesvar fra Folkehelseinstituttet rett inn i smittesporingsløsningen sin. Dermed blir smittesporingen mer effektiv. Fiks prøvesvar kan både brukes av kommuner som bruker Fiks smittesporing og andre smittesporingsverktøy. 

Lenkeblokk Icon Les mer om Fiks prøvesvar

Fiks klinikermelding 

Fiks klinikermelding er et API (programmeringsgrensesnitt) som gjør at kommunen kan sende klinikermelding direkte fra smittesporingsverktøyet eller det elektroniske pasientjournalsystemet (EPJ) til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) ved Folkehelseinstituttet (FHI). Fiks klinikermelding kan både brukes av kommuner som bruker Fiks smittesporing og andre smittesporingsverktøy. 

Lenkeblokk Icon Les mer om Fiks klinikermelding

Fiks vaksine 

Fiks vaksine er et API (programmeringsgrensesnitt) som gjør at kommunen kan hente vaksineinformasjon elektronisk fra Folkehelseinsituttets Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK). Kommuner som ønsker å bruke APIet, må søke FHI via kommunelegen dersom dette er en del av overvåkning av covid-19. 

Lenkeblokk Icon Les mer om FIks vaksine

Fiks innreise 

Fiks innreise er et API (programmeringsgrensesnitt) som gjør det mulig for kommunen å hente informasjon om innreisende elektronisk fra Helsedirektoratets beredskapsregister for innreise. Viktig informasjon blir med det tilgjengelig for kommunen med ansvar for karanteneoppfølgningFiks innreise kan både brukes av kommuner som bruker Fiks smittesporing og andre smittesporingsverktøy. 

Lenkeblokk Icon Les mer om Fiks innreise