Fiks klinikermelding er et programmeringsgrensesnitt (API) og gjør det enklere å sende meldinger til FHI.

– Når en person blir bekreftet smittet av Covid-19, må helsepersonell i kommunen sende inn en klinikermelding til MSIS. Tjenesten Fiks klinkermelding er utviklet i samarbeid mellom KS og FHI, og gjør at opplysningene som allerede er hentet inn og registrert i smittesporingsverktøyet av smittejegerne i kommunen kan sendes direkte til MSIS. Kommunene slipper dobbeltregistreringen i flere systemer og FHI får tilgang til klinikermeldingene raskere, sier avdelingsdirektør Astrid Øksenvåg. 

Klar til bruk i januar 

Fiks klinkermelding vil også gjøre det enklere å raskt kunne vurdere effekten av smitteverntiltakene, ved at meldingene sendes og mottas raskere. Løsningen Fiks smittesporing (DHIS2), som mange kommuner bruker til smittesporing, vil ta det i bruk fra utgangen av januar. API-et er også tilgjengelig for kommuner som bruker andre løsninger til smittesporing 

– Alle kommuner kan inngå avtale med KS om å ta tjenesten i bruk. Kommuner som bruker andre smittesporingsløsninger enn Fiks smittesporing, må i tillegg ta kontakt med sin leverandør for å komme i gang, sier Øksenvåg. 

I november lanserte KS tjenesten Fiks prøvesvar, som gjør at kommunen får resultater av covid-19-prøver rett inn i smittesporingsløsningen sinLes mer om Fiks prøvesvar.