Uttrekket vil være et datasett som kan åpnes i et regneark.

– Vi prøver hele tiden å tilpasse oss kommunenes behov. Nå planlegger kommunene vaksinering av innbyggerne, og derfor har vi prioritert å lage en funksjon der kommune selv kan hente ut innbyggerlister. Slik vil vi også jobbe framover når vi utvikler Fiks folkeregister, og vi er veldig fornøyde med det nære samarbeidet vi har med kommunene og fylkeskommunene, sier avdelingsdirektør Astrid Øksenvåg i KS.

Oppslag i folkeregisteret

På nettsiden kan dere også hente opplysninger om enkeltpersoner. Dere kan foreløpig gjøre oppslag med fødselsnummer eller d-nummer.

Nettsiden utvikles fortløpende, og mer funksjonalitet vil komme i løpet av våren. Tjenesten har rollebasert tilgang, som gjør at kommunen kan styre hvem som har tilgang til hvilke opplysninger (dataminimering).

Hvordan ta i bruk Fiks folkeregister?

For å ta i bruk Fiks folkeregister må dere

  • godkjenne Skatteetatens bruksvilkår for det moderniserte folkeregisteret og gi KS tilgang til å hente opplysninger fra registeret på vegne av dere
  • inngå avtale med KS om bruk av tjenesten og Fiks-plattformen
  • gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) og vurdere personvernkonsekvenser (DPIA)

På Fiks-portalen finner dere mer informasjon om hvordan dere kommer i gang. Der finner dere også relevante avtaler og veiledere.

Ta gjerne kontakt med oss på modernisertfolkeregister@ks.no hvis dere har spørsmål om tjenesten.