I Fiks vaksine kan du hente lister basert på aldersintervall. Du kan dermed enklere planlegge neste vaksinasjon mot covid-19, slik at alle innbyggere får tilbud om vaksine til rett tid.  

 

Har noen av innbyggerne fått vaksine i en annen kommune, kommer dette fram i uttrekket, og innbygger vil unngå en unødvendig innkalling. Dette vil bidra til en mer effektiv prosess på tvers av kommunene. 

 

Hva må til for å hente ut lister?

Løsningen krever at kommunen aktiverer tjenestene Fiks vaksine og Fiks folkeregister direkte i konfigurasjonsgrensesnittet på Fiks-plattformen.

 

Viktig! For å aktivere Fiks vaksine må kommunelegen søke om utleveringsvedtak fra FHI. Søknaden sendes til: sysvak.data@fhi.no. 

 

Lenkeblokk Icon Les mer om tjenesten på Fiks-portalen