I sin redegjørelse til Stortinget mandag18. januar, opplyste statsminister Erna Solberg at det nasjonale tiltaksnivået for ungdomsskoler og videregående skoler nedjusteres fra rødt til gult nivå. Hun gjorde det samtidig klart kommunene kan opprettholde rødt nivå ut denne uka, dersom de har behov for å forberede overgang til gult nivå.
- Dette er helt i tråd med det KS og kommuner og fylkeskommuner har bedt om. Derfor er vi naturligvis tilfreds med at regjeringen har hørt på oss, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Gram viser til at smittesituasjonen er svært ulik fra kommune til kommune, og at rødt nivå fører til at mange ungdommer verken får den undervisningen eller de øvrige svært verdifulle sosiale aktivitetene vi forbinder med skolen.
- Derfor er det viktig at rødt nivå bare brukes der det er helt nødvendig, sier Bjørn Arild Gram.

Når det gjelder de øvrige tiltakene regjeringen varslet mandag, reagerer Gram på at den nasjonale bestemmelsen om forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder videreføres:
- Dette er også et område kommunene er fullt ut i stand til å håndtere lokalt. Kommunene er selvsagt innforstått med de forholdene regjeringen begrunner videreføringen med, som for eksempel at det noen steder har vært høyt smittetrykk blant ansatte i serveringsnæringen.

Også her er det imidlertid store lokale variasjoner, og mange steder vil dette oppleves som et uforholdsmessig sterkt inngrep.
- Vi snakker her om mange arbeidsplasser, og viktige sosiale møtesteder. Vi håper derfor også dette blir gjort om når regjeringen skal vurdere det på nytt neste uke, sier Gram.