Kommuner og fylkeskommuner legger i disse dager sine budsjetter for neste år. Mange har vært bekymret for at de må legge inn kutt i tjenestene til innbyggerne fordi de ikke har visst hvor mye ekstra regjeringen ville legge på bordet til dekning av koronarelaterte kostnader. En generelt krevende kommuneøkonomi vil likevel gjøre budsjettbehandlingen vanskelig i mange kommuner og fylkeskommuner.

- Kommunene har gjort en imponerende innsats for å bekjempe smitten gjennom tiltak som også har gjort et kraftig innhugg i årets budsjetter. Samtidig er det store variasjoner mellom kommunene i hvor stor ekstra belastning de har måttet tåle. KS kommer derfor til å følge med fremover hvilke konsekvenser tildelingen av de pengene regjeringen nå kommer med får for enkeltkommuner og -fylker, understreker styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Regjeringen kommer tilbake med en ny vurdering av konsekvensene for kommunesektoren som følge av pandemien i revidert nasjonalbudsjett i mai. Det er ingen som i dag vet hvordan smitten vil utvikle seg utover i 2021.

- KS vil bidra konstruktivt til at regjeringen har et så godt kunnskapsgrunnlag som mulig når de i neste omgang skal ta hensyn til hvor store merkostnader, så vel som mindreinntekter, knyttet til virusutbruddet som kommunesektoren har måtte dekke og derfor trenger kompensasjon for, sier Gram.

Her kan du lese mer om hvordan kompensasjonen til kommunesektoren er satt sammen (regjeringen.no)