250 millioner kommer i nysalderingen av 2021-budsjettet og 250 millioner i statsbudsjettet for 2022.

Koronakompensasjonen for bortfall av billettinntekter i kollektivtrafikken har gjort det mulig å videreføre kollektivtilbudet uten rutekutt i både 2020 og 2021. Kompensasjonen faller bort fra 1.1.2022, samtidig som billettsvikten ser ut til å bli betydelig også i første del av 2022.

– En kollektivtransportpakke var KS’ og fylkeskommunenes viktigste forventning til Stortingets behandling av Støre-regjeringens tilleggsbudsjett. Budsjettforliket vil bidra til å sikre kollektivtilbudet. Det er bra for innbyggerne og for klimaet, sier Helgesen.

Se vår side om Statsbudsjettet 2022.