- Vi forutsetter derfor at kommunesektoren involveres i det videre arbeidet med å konkretisere tiltakene, sier Gram. 

Regjeringen la torsdag frem nye nasjonale tiltak for å begrense covid19-smitten.

Les pressemeldingen med alle tiltakene her

- Vi har forståelse for at regjeringen velger å stramme inn. Smittesituasjonen er alvorlig, og det krever strengere tiltak. Vi må prøve å snu smittetrenden, for å skjerme barn, unge og sårbare grupper, og før presset på helsetjenestene i kommunene og sykehusene blir for stort, sier Gram.

KS anerkjenner samtidig at kommunesektoren fortsatt har et nødvendig handlingsrom.

- Det er stor variasjon mellom kommunene når det gjelder smittetall. Derfor er det naturlig at kommunene vurderer hvilke ekstra tiltak det er behov for lokalt. Dette er et ansvar kommunene har hatt i flere måneder, som de håndterer svært godt. Det vil variere hvordan kommunene kan og bør håndtere disse tiltakene i praksis. Vi forutsetter derfor at kommunesektoren nå involveres i det videre arbeidet med å konkretisere tiltakene, og KS bidrar gjerne i dette arbeidet, sier Gram.

Har store konsekvenser for kommunesektoren

Så er det heller ingen tvil om at disse nye innstrammingene har store konsekvenser for kommunesektoren, og presset på kommunenes ansatte igjen vil bli veldig stort.

- De ansatte forebygger smittespredning i og gjennom de kommunale tjenestene, de skal møte de nasjonale kravene til testing og smittesporing, ha lav terskel for å være hjemme ved symptomer på sykdom – og samtidig gi så gode tjenester som mulig til innbyggerne.

- Vi håper at vi og regjeringen kan være enige om at summen av oppgaver som kommuner, fylkeskommuner og deres ansatte har nå, må være realistisk å kunne utføre med de ressursene og med de rammene som gjelder for sektoren, sier Gram.