Onsdag 30. september kunngjorde regjeringen at de nå gjør lettelser i de nasjonale smitteverntiltakene. Fra 12. oktober oppheves nasjonal skjenkestopp ved midnatt, det åpnes for inntil 600 personer på utendørsarrangementer og trinnvis gjenåpning av breddeidretten.

- Dette har vi bedt om lenge, så dette er gode nyheter. Regjeringen har omsider lyttet til kommunenes behov for økt lokal handlefrihet til å vurdere smittevern. Lokale utbrudd bør håndteres med lokale tiltak. Nasjonale, inngripende tiltak kan i verste fall virke mot sin hensikt, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram. 

KS har ved flere anledninger bedt regjeringen om å lempe på tiltakene. KS sendte et brev til Helse- og omsorgsdepartementet i august og ba de om å vurdere å lempe noe på den absolutte maksgrensen på 200 deltakere ved arrangementer.

- Mange steder i landet er det lite smitte, god plass og fullt mulig å ha noen flere deltakere innenfor forsvarlig smittevern. Det vil også kunne lette situasjonen for kultursektoren og gi rom for flere kulturarrangement, sier Gram.

KS sendte også sammen med bykommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø og Kristiansand et brev til Helse- og omsorgsdepartementet med kopi til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 9. september. Kommunene uttrykte bekymring for at forbudet mot skjenking av alkohol på utesteder etter midnatt virket mot selve hensikten med forbundet, som var å begrense risiko for smittespredning.

- Kommunene kjenner utelivsbransjen, har god dialog med utestedene, vil følge opp med kontroll om at smitterådene faktisk følger, og sanksjonere eventuelle brudd, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Les mer i pressemeldingen på regjeringen.no