Informasjon om hvordan du logger inn og bruker KS Læring: 

Lenkeblokk Icon Kurs i smittevern - bruksanvisning

Kurset Basale smittevernrutiner er grunnmuren i alt infeksjonsforebyggende arbeid! Det gjelder ved arbeid med alle pasienter, uavhengig av mistenkt eller bekreftet diagnose eller antatt infeksjonsstatus. De skal både beskytte helsepersonellet mot smitte og forebygge smitte til og mellom pasienter. Tidsbruk ca 15 minutter. Kurset er utarbeidet av Helse Sør-Øst RHF.

Kurset Håndhygiene gir en innføring i håndhygiene. Det er viktig for å beskytte pasienten, pårørende, medarbeider og deg selv. God håndhygiene er viktig for faglig forsvarlig praksis. Når infeksjoner oppstår som følge av kontakt med helsetjenesten er det et alvorlig problem. Håndhygiene er det mest effektive enkelttiltaket du kan iverksette i bekjempelsen av sykehusinfeksjoner. Tidsbruk ca 20 minutter. Kurset er utarbeidet av Helse Nord RHF.

På nettsiden til KS Læring finner du også andre kurs om dette tema.