Lenkeblokk Icon Kurs i smittevern - slik registrerer du deg på KS Læring

Kompetansetiltaket «Veileder om smittevern i barnehager under Covid-19» bygger på den nye veilederen fra Utdanningsdirektoratet. Det nye kompetansetiltaket er tilgjengelig etter innlogging i KS Læring.

Lenkeblokk Icon Gå til "Veileder om smittevern i barnehager under Covid-19" på KS Læring

Kommune-Norge har i rekordfart fullført kompetansetiltak om smittevern via KS Læring. På to uker er kompetansetiltaket «Håndhygiene» fullført av 14.759 personer og «Basale smittevernrutiner» er fullført av 12.812 personer.

Kurset Basale smittevernrutiner er grunnmuren i alt infeksjonsforebyggende arbeid! Det gjelder ved arbeid med alle pasienter, uavhengig av mistenkt eller bekreftet diagnose eller antatt infeksjonsstatus. De skal både beskytte helsepersonellet mot smitte og forebygge smitte til og mellom pasienter. Tidsbruk ca 15 minutter. Kurset er utarbeidet av Helse Sør-Øst RHF.

Kurset Håndhygiene gir en innføring i håndhygiene. Det er viktig for å beskytte pasienten, pårørende, medarbeider og deg selv. God håndhygiene er viktig for faglig forsvarlig praksis. Når infeksjoner oppstår som følge av kontakt med helsetjenesten er det et alvorlig problem. Håndhygiene er det mest effektive enkelttiltaket du kan iverksette i bekjempelsen av sykehusinfeksjoner. Tidsbruk ca 20 minutter. Kurset er utarbeidet av Helse Nord RHF.

På nettsiden til KS Læring finner du kurskatalogen med også andre kurs om dette tema.