Mange kommuner melder om store utfordringer for å løse alle oppgavene knyttet til testing, smittesporing og håndtering av sykdom, samtidig som tjenestetilbudet til brukerne skal opprettholdes på et forsvarlig nivå og vaksinasjonstakten skal økes markant. 

Regjeringen besluttet mandag at det skal tilrettelegges for at det skal være enklere å inngå avtaler mellom kommuner og apotek om vaksinering, dersom kommunene ser behov for å styrke vaksinasjonskapasiteten i kortere eller lengre tid.  

- Å utvide kapasiteten ved at flere aktører skal delta er positivt, men kan også innebære ekstra store logistikkutfordringer. Det er viktig at ekstrainnsatsen medfører et visst volum for at nytteverdien skal bli stor nok, i alle fall på kort sikt, sier Helgesen.

Vaksinasjonen vil måtte pågå over tid. I en del kommuner kan det være nyttig å få samarbeid med apotekene på plass så fort som mulig. KS vil sammen med FHI, Helse- og omsorgsdepartementet og kommuner bistå i å få utarbeidet en veileder og maler for hvordan samarbeidet kan se ut. Hensikten er å øke tempoet i vaksineringen der kommunene har behov for det for å få økt vaksinetempoet innenfor de nasjonale anbefalingene.  

Kommunene ikke trege

Det er skapt et bilde av at vaksinasjonen med 3. dose går «for tregt» i kommunene. En hovedårsak til det faktiske vaksineringstempoet i arbeidet er imidlertid kravet til tidsintervall mellom andre og tredje dose, som inntil for kort tid siden var fastsatt av FHI til seks måneder.

- At tidsintervallet mellom dose to og tre nå er redusert til fire og en halv måned er bra, men medfører selvfølgelig også behov for ekstra innsats. Det er ingen mangel på vaksiner nå, og med det reduserte intervallet vil kommunene kunne øke takten i vaksineringen, sier Helgesen.

Se mer om Koronaviruset: Helse og velferd