Informasjon om koronasituasjonen

KS følger utviklingen av koronasituasjonen tett og er i løpende kontakt med myndighetene og andre relevante aktører. KS' medlemsservice for arbeidsgiverspørsmål oppdaterer sidene fortløpende. Sjekk om du finner svar på dine spørsmål her.

KS Medlemsservice

Medlemsservice har telefontid kl. 9.45-15.00 hver dag for henvendelser om arbeidsgiverrelaterte spørsmål knyttet til koronasituasjonen.

Les informasjonen om koronasituasjonen på ks.no før du kontakter KS Medlemsservice. Det kan hende du finner svar på dine spørsmål der.

Medlemsservice kan kontaktes ved å sende epost eller på telefon 24 13 64 00.

KS vil besvare henvendelsene fortløpende og så snart som mulig. Vi ber om forståelse for at svar på enkelte spørsmål vil kunne ta lengre tid fordi svaret vårt krever nøye vurderinger.

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Oppdatert 24.09.2020. Har du spørsmål om kommunens rolle som arbeidsgiver i forbindelse med spredningen av koronaviruset? Her kan du se svar på ofte stilte spørsmål.

Koronaviruset: Arbeidsgiver

Koronaviruset: Arbeidsgiver

Råd til kommunen som arbeidsgiver i forbindelse med koronautbruddet. Her finner du informasjon om arbeidstid og overtid, ansettelser, juridisk bistand og kommunenes avtaler med fastleger og fysioterapeuter.

Koronaviruset: Kommuneøkonomi

Koronaviruset: Kommuneøkonomi

Informasjon om kommuneøkonomi i forbindelse med koronautbruddet. Her finner du informasjon om eiendomsskatt, kommuneøkonomi og skatteinntekter.

Koronaviruset: Helse og velferd

Koronaviruset: Helse og velferd

Informasjon til kommunen om helse- og omsorgstjenester i forbindelse med koronautbruddet. Her finner du informasjon om NAV og sosiale tjenester, fastleger, beredskap, smittevern, legevakt, folkehelse, eldreomsorg.

Koronaviruset: Barnehage og skole

Koronaviruset: Barnehage og skole

Informasjon til kommunen som barnehage- og skoleeier i forbindelse med koronautbruddet. Her finner du informasjon om barnehage, grunnskole, videregående opplæring, digitale læremidler.

Koronaviruset: Verktøy og ressurser

Koronaviruset: Verktøy og ressurser

Her har vi samlet nyttige verktøy og fellesløsninger for kommunene i forbindelse med koronautbruddet. Her finner du informasjon om digitale læringsressurser, digital søknad om sosialhjelp, digitale løsninger for fjernmøter, forskningsnettverk.

Koronaviruset: Lokaldemokrati og styring

Koronaviruset: Lokaldemokrati og styring

Informasjon til kommunen som lokal myndighet. Her finner du informasjon om frivillighet, fjernmøter, folkevalgte organer.

KS mener

Koronavirus – beslutninger og anbefalinger

På denne siden har Helsedirektoratet samlet relevante lover og forskrifter.

Koronavirus - Informasjon om nasjonale tiltak

Her finner du en oversikt over nasjonale tiltak innført av norske myndigheter for å håndtere koronasituasjonen.

Koronavirus - informasjon fra NAV

Her finner du informasjon fra Arbeids- og velferdsdirektoratet til kommunene i forbindelse med koronaviruset.

Koronavirus - barnevern og familievern

På denne siden har Bufdir samlet informasjon om hvordan sårbare barn og unge, samt deres familier blir ivaretatt i den situasjonen vi er i nå.

Koronavirus - informasjon fra Utdanningsdirektoratet

Informasjon om barnehager og skoler i forbindelse med koronasituasjonen.

Mer informasjon om koronasituasjonen

KS og KMD med rapport om koronakostnader

KS og KMD med rapport om koronakostnader

Fredag 16. oktober presenterte kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup og styreleder Bjørn Arild Gram en rapport om merutgifter og tap av inntekter i kommunene som følge av koronapandemien.

Arbeidslivets parter ber om tettere dialog med regjeringen

PRESSEMELDINGER

Arbeidslivets parter ber om tettere dialog med regjeringen

– Situasjonen i kommunesektoren som følge av koronapandemien er nå svært presset. Arbeidslivets parter i kommunesektoren krever tettere samarbeid med regjeringen for å løse utfordringene, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Vil ha dialog med regjeringen

Vil ha dialog med regjeringen

KS og alle arbeidstakerorganisasjonene går sammen og ber om et felles møte med statsministeren og regjeringen for å diskutere alvoret i situasjonen for kommunene.

Ingen ny avtale om unntak fra arbeidsmiljøloven i forbindelse med koronaepidemien

Ingen ny avtale om unntak fra arbeidsmiljøloven i forbindelse med koronaepidemien

Avtale om unntak fra arbeidsmiljøloven kapittel 10 i forbindelse med koronaepidemien løp ut 16. september. Avtalen er ikke forlenget og det foreligger heller ingen ny avtale om unntak fra arbeidsmiljøloven.

Kommunehelsetjenestens plass i beredskapsarbeidet

KRONIKKER

Kommunehelsetjenestens plass i beredskapsarbeidet

Kommunene er en viktig aktør i alt beredskapsarbeid. Mange kommuner får jevnlig testet sin beredskap ved ekstremvær, ras, flom og andre kriser. En pandemi, som nærmest per definisjon er uforutsigbar, er den ultimate testen for beredskap i helsetjenesten.

Skjenkestopp bør reguleres lokalt

Skjenkestopp bør reguleres lokalt

KS og bykommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø og Kristiansand mener det er behov for en ny vurdering av nasjonal skjenkestopp. Kommunene bør ha mulighet til å vurdere selv.

Les flere artikler

KONTAKT