Informasjon om koronasituasjonen

KS følger utviklingen av koronasituasjonen tett og er i løpende kontakt med myndighetene og andre relevante aktører. KS' medlemsservice for arbeidsgiverspørsmål oppdaterer sidene fortløpende. Sjekk om du finner svar på dine spørsmål her.

KS Medlemsservice

Medlemsservice har telefontid kl. 9.45-15.00 hver dag for henvendelser om arbeidsgiverrelaterte spørsmål knyttet til koronasituasjonen.

Les informasjonen om koronasituasjonen på ks.no før du kontakter KS Medlemsservice. Det kan hende du finner svar på dine spørsmål der.

Medlemsservice kan kontaktes ved å sende epost eller på telefon 24 13 64 00.

KS vil besvare henvendelsene fortløpende og så snart som mulig. Vi ber om forståelse for at svar på enkelte spørsmål vil kunne ta lengre tid fordi svaret vårt krever nøye vurderinger.

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Oppdatert 13.05.2020 kl. 13.45. Har du spørsmål om kommunens rolle som arbeidsgiver i forbindelse med spredningen av koronaviruset? Her kan du se svar på ofte stilte spørsmål.

Koronaviruset: Arbeidsgiver

Koronaviruset: Arbeidsgiver

Råd til kommunen som arbeidsgiver i forbindelse med koronautbruddet. Her finner du informasjon om arbeidstid og overtid, ansettelser, juridisk bistand og kommunenes avtaler med fastleger og fysioterapeuter.

Koronaviruset: Kommuneøkonomi

Koronaviruset: Kommuneøkonomi

Informasjon om kommuneøkonomi i forbindelse med koronautbruddet. Her finner du informasjon om eiendomsskatt, kommuneøkonomi og skatteinntekter.

Koronaviruset: Helse og velferd

Koronaviruset: Helse og velferd

Informasjon til kommunen om helse- og omsorgstjenester i forbindelse med koronautbruddet. Her finner du informasjon om NAV og sosiale tjenester, fastleger, beredskap, smittevern, legevakt, folkehelse, eldreomsorg.

Koronaviruset: Barnehage og skole

Koronaviruset: Barnehage og skole

Informasjon til kommunen som barnehage- og skoleeier i forbindelse med koronautbruddet. Her finner du informasjon om barnehage, grunnskole, videregående opplæring, digitale læremidler.

Koronaviruset: Verktøy og ressurser

Koronaviruset: Verktøy og ressurser

Her har vi samlet nyttige verktøy og fellesløsninger for kommunene i forbindelse med koronautbruddet. Her finner du informasjon om digitale læringsressurser, digital søknad om sosialhjelp, digitale løsninger for fjernmøter, forskningsnettverk.

Koronaviruset: Lokaldemokrati og styring

Koronaviruset: Lokaldemokrati og styring

Informasjon til kommunen som lokal myndighet. Her finner du informasjon om frivillighet, fjernmøter, folkevalgte organer.

KS mener

Koronavirus – beslutninger og anbefalinger

På denne siden har Helsedirektoratet samlet relevante lover og forskrifter.

Koronavirus - Informasjon om nasjonale tiltak

Her finner du en oversikt over nasjonale tiltak innført av norske myndigheter for å håndtere koronasituasjonen.

Koronavirus - informasjon fra NAV

Her finner du informasjon fra Arbeids- og velferdsdirektoratet til kommunene i forbindelse med koronaviruset.

Koronavirus - barnevern og familievern

På denne siden har Bufdir samlet informasjon om hvordan sårbare barn og unge, samt deres familier blir ivaretatt i den situasjonen vi er i nå.

Koronavirus - informasjon fra Utdanningsdirektoratet

Informasjon om barnehager og skoler i forbindelse med koronasituasjonen.

Mer informasjon om koronasituasjonen

Høringssvar om endringer i introduksjonsloven som følge av Covid-19

HØRING

Høringssvar om endringer i introduksjonsloven som følge av Covid-19

Bakgrunnen for endringsforslagene er at smitteverntiltakene har hatt negative konsekvenser for deltakerne, både ved at kommunene har hatt begrensede muligheter for opplæring, og ved at arbeidsledigheten har blitt høyere.

Vi må vite mer om hva som nytter

KRONIKKER

Vi må vite mer om hva som nytter

Korona-pandemien har vist at prioriteringer og beslutninger, men også mulighet til å løse oppgaver på nye måter, må bygge på fakta og kunnskap. Det grunnlaget mangler ofte kommunene. Den situasjonen må endres.

Om utvidet rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Om utvidet rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

I forbindelse med behandling av endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (utvidet rett til brukerstyrt personlig assistanse) ber KS stortingets helse- og omsorgskomite om å ta inn et anmodningsvedtak i sin innstilling.

Covid-19 – Midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven

Covid-19 – Midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven

Den midlertidige loven viderefører i hovedsak de midlertidige forskriftene om tilpasninger i lovgivningen om barnehage gitt med hjemmel i koronaloven.

Landsstyret om RNB 2020

Landsstyret om RNB 2020

Koronapandemien har påført kommunesektoren betydelig økte kostnader og reduserte inntekter. Revidert nasjonalbudsjett 2020 har økt usikkerheten om kommunesektoren faktisk vil bli kompensert for dette.

LHBT-personer må beskyttes fra vold og diskriminering

LHBT-personer må beskyttes fra vold og diskriminering

Europarådet driver et aktivt arbeid for at LHBT-personers rettigheter og sikkerhet skal ivaretas, men ser fortsatt utfordringer og behov for bedre fokus fra medlemslandene.

Les flere artikler

KURS OG KONFERANSER

KONTAKT