Informasjon om koronasituasjonen

KS følger utviklingen av koronasituasjonen tett og er i løpende kontakt med myndighetene og andre relevante aktører.

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Oppdatert 18.01.2022. Har du spørsmål om kommunens rolle som arbeidsgiver i forbindelse med spredningen av koronaviruset? Her kan du se svar på ofte stilte spørsmål.

Mer informasjon om "korona-avtalen"

Mer informasjon om "korona-avtalen"

I denne artikkelen besvarer vi spørsmål som har kommet inn om avtalen om utvidet kompensasjon for overtid og merarbeid i forbindelse med koronapandemien.

Covid-19: Tjenester på Fiks-plattformen

Covid-19: Tjenester på Fiks-plattformen

I starten av pandemien lanserte KS Fiks smittesporing for å hjelpe kommuner med å holde oversikt og følge opp personer i karantene og isolasjon. Men kjenner du til de andre tjenestene som skal hjelpe kommunene i den daglige håndteringen av pandemien?

Pensjonister kan jobbe i skoler og barnehager uten å tape pensjon

Pensjonister kan jobbe i skoler og barnehager uten å tape pensjon

Skoler og barnehager trenger ekstra bemanning for å håndtere koronaepidemien. Fra 1. januar kan pensjonert personell motta en særskilt fastsatt pensjonistlønn uten at AFP eller alderspensjonen reduseres.

Helsedirektoratet ber kommunene forberede seg

Helsedirektoratet ber kommunene forberede seg

Helsedirektoratet har sendt informasjon til alle kommuner om økt smitte, kapasitetsutfordringer og eventuelt behov for bruk av fullmakter i helseberedskapsloven.

Minst dobbelt koronatillegg til ansatte i kommunene

PRESSEMELDINGER

Minst dobbelt koronatillegg til ansatte i kommunene

KS har inngått en sentral avtale med arbeidstakerorganisasjonene som minst fordobler betalingen for ekstraarbeid under koronapandemien. Avtalen åpner for å bruke overtid i større grad, slik at kommunene kan mobilisere arbeidskraft.

Apotekenes rolle i kommunenes koronavaksinasjon

Apotekenes rolle i kommunenes koronavaksinasjon

Kommuner som ønsker det kan bruke apotekene til koronavaksinasjon. Standardavtale, refusjonstakst og oppgjørsordning er klart til bruk.

Koronaviruset: Arbeidsgiver

Koronaviruset: Arbeidsgiver

Råd til kommunen som arbeidsgiver i forbindelse med koronautbruddet. Her finner du informasjon om arbeidstid og overtid, ansettelser, juridisk bistand og kommunenes avtaler med fastleger og fysioterapeuter.

Koronaviruset: Helse og velferd

Koronaviruset: Helse og velferd

Informasjon til kommunen om helse- og omsorgstjenester i forbindelse med koronautbruddet. Her finner du informasjon om NAV og sosiale tjenester, fastleger, beredskap, smittevern, legevakt, folkehelse, eldreomsorg.

Koronaviruset: Barnehage og skole

Koronaviruset: Barnehage og skole

Informasjon til kommunen som barnehage- og skoleeier i forbindelse med koronautbruddet. Her finner du informasjon om barnehage, grunnskole, videregående opplæring, digitale læremidler.

Koronaviruset: Verktøy og ressurser

Koronaviruset: Verktøy og ressurser

Her har vi samlet nyttige verktøy og fellesløsninger for kommunene i forbindelse med koronautbruddet. Her finner du informasjon om digitale læringsressurser, digital søknad om sosialhjelp, digitale løsninger for fjernmøter, forskningsnettverk.

Koronaviruset: Kommuneøkonomi

Koronaviruset: Kommuneøkonomi

Informasjon om kommuneøkonomi i forbindelse med koronautbruddet. Her finner du informasjon om eiendomsskatt, kommuneøkonomi og skatteinntekter.

Koronaviruset: Lokaldemokrati og styring

Koronaviruset: Lokaldemokrati og styring

Informasjon til kommunen som lokal myndighet. Her finner du informasjon om frivillighet, fjernmøter, folkevalgte organer.

Koronavirus – beslutninger og anbefalinger

På denne siden har Helsedirektoratet samlet relevante lover og forskrifter.

Koronavirus - Informasjon om nasjonale tiltak

Her finner du en oversikt over nasjonale tiltak innført av norske myndigheter for å håndtere koronasituasjonen.

Koronavirus - informasjon fra NAV

Her finner du informasjon fra Arbeids- og velferdsdirektoratet til kommunene i forbindelse med koronaviruset.

Koronavirus - barnevern og familievern

På denne siden har Bufdir samlet informasjon om hvordan sårbare barn og unge, samt deres familier blir ivaretatt i den situasjonen vi er i nå.

Koronavirus - informasjon fra Utdanningsdirektoratet

Informasjon om barnehager og skoler i forbindelse med koronasituasjonen.

KS mener

Annonse Kommunal Rapport mars 2020

KS Medlemsservice

Medlemsservice har telefontid kl. 9.45-15.00 hver dag for henvendelser om arbeidsgiverrelaterte spørsmål knyttet til koronasituasjonen.

Medlemsservice kan kontaktes ved å sende epost eller på telefon 24 13 64 00.

KS vil besvare henvendelsene fortløpende og så snart som mulig. Vi ber om forståelse for at svar på enkelte spørsmål vil kunne ta lengre tid fordi svaret vårt krever nøye vurderinger.

Mer informasjon om koronasituasjonen

Karantenekompensasjon for fastleger forlenges

Karantenekompensasjon for fastleger forlenges

Regjeringen har forlenget ordningen med praksiskompensasjon for fravær grunnet karantene eller isolasjon som følge av covid-19-smitte i forbindelse med legearbeid.

Sparer verdifull tid på selvregistrering av smitte

Sparer verdifull tid på selvregistrering av smitte

I løpet av to uker har over 70 kommuner tatt i bruk tjenesten der innbyggerne selv registrerer positiv hjemmetest. – Tjenesten effektiviserte smittesporingsarbeidet over natta, sier Anders Holden Halmrast i Bærum kommune.

Smittekarantene for ansatte i skoler og barnehager

Smittekarantene for ansatte i skoler og barnehager

Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, har sendt brev til Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol om at kritisk samfunnspersonell også skal omfatte ansatte i skoler og barnehager, etter anbefaling fra FHI, når det gjelder smittekarantene.

Koronatiltak hvor pensjonert personell kan jobbe i helse- og omsorgstjenesten uten å tape pensjon forlenget

Koronatiltak hvor pensjonert personell kan jobbe i helse- og omsorgstjenesten uten å tape pensjon forlenget

Regjeringen har nå vedtatt at tiltaket skal forlenges til 1. juli 2022.

Pensjonert personell kan jobbe i helsetjenesten uten å tape pensjon

Pensjonert personell kan jobbe i helsetjenesten uten å tape pensjon

Helsesektoren har stort behov for ekstra personell for å håndtere koronaepidemien. Pensjonert personell som frivillig påtar seg nødvendig arbeid, eller beordres til tjeneste, kan nå motta ordinær lønn uten at pensjonen reduseres. Tiltaket er forlenget.

KS ber om endringer fordi bemanningssituasjonen er presset

KS ber om endringer fordi bemanningssituasjonen er presset

Koronapandemien gjør at bemanningssituasjonen i barnehager og skoler er presset i mange kommuner. KS ber i et brev til Utdanningsdirektoratet om regelendringer slik at kommunene kan tilpasse tilbudet.

Les flere artikler

KONTAKT