Informasjon om koronasituasjonen

KS følger utviklingen av koronasituasjonen tett og er i løpende kontakt med myndighetene og andre relevante aktører.

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Oppdatert 26.05.2021. Har du spørsmål om kommunens rolle som arbeidsgiver i forbindelse med spredningen av koronaviruset? Her kan du se svar på ofte stilte spørsmål.

Høringssvar: NOU 2021:6 – Myndighetenes håndtering av koronakrisen

HØRING

Høringssvar: NOU 2021:6 – Myndighetenes håndtering av koronakrisen

KS har i sitt høringssvar primært vektlagt forhold som berører kommuner og fylkeskommuner.

Ny veileder for vaksinasjon av helsepersonell

Ny veileder for vaksinasjon av helsepersonell

Frem til nå har helsepersonell med pasientkontakt som er essensielt og kapasitetskritisk blitt prioritert i vaksinekøen. Nå kommer FHI med en ny og oppdatert veileder. Årsaken er bedre tilgang på vaksine, og at de fleste i risikogrupper nå er vaksinert.

Koronaviruset: Arbeidsgiver

Koronaviruset: Arbeidsgiver

Råd til kommunen som arbeidsgiver i forbindelse med koronautbruddet. Her finner du informasjon om arbeidstid og overtid, ansettelser, juridisk bistand og kommunenes avtaler med fastleger og fysioterapeuter.

Koronaviruset: Helse og velferd

Koronaviruset: Helse og velferd

Informasjon til kommunen om helse- og omsorgstjenester i forbindelse med koronautbruddet. Her finner du informasjon om NAV og sosiale tjenester, fastleger, beredskap, smittevern, legevakt, folkehelse, eldreomsorg.

Koronaviruset: Barnehage og skole

Koronaviruset: Barnehage og skole

Informasjon til kommunen som barnehage- og skoleeier i forbindelse med koronautbruddet. Her finner du informasjon om barnehage, grunnskole, videregående opplæring, digitale læremidler.

Koronaviruset: Verktøy og ressurser

Koronaviruset: Verktøy og ressurser

Her har vi samlet nyttige verktøy og fellesløsninger for kommunene i forbindelse med koronautbruddet. Her finner du informasjon om digitale læringsressurser, digital søknad om sosialhjelp, digitale løsninger for fjernmøter, forskningsnettverk.

Koronaviruset: Kommuneøkonomi

Koronaviruset: Kommuneøkonomi

Informasjon om kommuneøkonomi i forbindelse med koronautbruddet. Her finner du informasjon om eiendomsskatt, kommuneøkonomi og skatteinntekter.

Koronaviruset: Lokaldemokrati og styring

Koronaviruset: Lokaldemokrati og styring

Informasjon til kommunen som lokal myndighet. Her finner du informasjon om frivillighet, fjernmøter, folkevalgte organer.

Koronavirus – beslutninger og anbefalinger

På denne siden har Helsedirektoratet samlet relevante lover og forskrifter.

Koronavirus - Informasjon om nasjonale tiltak

Her finner du en oversikt over nasjonale tiltak innført av norske myndigheter for å håndtere koronasituasjonen.

Koronavirus - informasjon fra NAV

Her finner du informasjon fra Arbeids- og velferdsdirektoratet til kommunene i forbindelse med koronaviruset.

Koronavirus - barnevern og familievern

På denne siden har Bufdir samlet informasjon om hvordan sårbare barn og unge, samt deres familier blir ivaretatt i den situasjonen vi er i nå.

Koronavirus - informasjon fra Utdanningsdirektoratet

Informasjon om barnehager og skoler i forbindelse med koronasituasjonen.

KS mener

Annonse Kommunal Rapport mars 2020

KS Medlemsservice

Medlemsservice har telefontid kl. 9.45-15.00 hver dag for henvendelser om arbeidsgiverrelaterte spørsmål knyttet til koronasituasjonen.

Medlemsservice kan kontaktes ved å sende epost eller på telefon 24 13 64 00.

KS vil besvare henvendelsene fortløpende og så snart som mulig. Vi ber om forståelse for at svar på enkelte spørsmål vil kunne ta lengre tid fordi svaret vårt krever nøye vurderinger.

Mer informasjon om koronasituasjonen

Anbefaling om økonomiske vilkår for leger under koronapandemien

Anbefaling om økonomiske vilkår for leger under koronapandemien

Oppdatert 08.09.2020 kl. 08:57 angående inntektsgaranti. KS og Legeforeningen har felles anbefalinger på en rekke problemstillinger knyttet til legenes økonomiske vilkår som følge av koronapandemien.

Kommunelegene har fått nasjonalt kontaktregister

Kommunelegene har fått nasjonalt kontaktregister

Nå er det etablert en teknisk løsning slik at kommuneleger raskt kan ta kontakt med hverandre. Løsningen er en utvidelse av eksisterende Bedriftsregister og endrer ikke beredskapsordningene i kommunene.

Pensjonert personell kan jobbe i helsetjenesten uten å tape pensjon

Pensjonert personell kan jobbe i helsetjenesten uten å tape pensjon

Helsesektoren har stort behov for ekstra personell for å håndtere koronaepidemien. Pensjonert personell som frivillig påtar seg nødvendig arbeid, eller beordres til tjeneste, kan nå motta ordinær lønn uten at pensjonen reduseres. Tiltaket er forlenget.

Digitale løsninger for bedre kontroll med importsmitte

Digitale løsninger for bedre kontroll med importsmitte

Importsmitte er en av årsakene til at smittetrykket i Norge har gått i bølger. Fiks innreise er en ny tjeneste som vil gjøre det enklere for kommunene å følge opp at personer som kommer til Norge overholder karantenebestemmelser.

Opplæring av studenter til vaksinearbeid

Opplæring av studenter til vaksinearbeid

Mange studenter har gjennom utdanningen fått opplæring i å sette intramuskulære injeksjoner. Men de vil ha behov for opplæring i covid19-vaksinen og lokale rutiner.

Frivillig Janssen-vaksinering kan utfordre kapasiteten i kommunene

Frivillig Janssen-vaksinering kan utfordre kapasiteten i kommunene

KS har sendt brev til Helsedepartementet om vaksinering med Janssen-vaksinen. KS peker på to mulige utfordringer med en vaksine som skal gis frivillig utenfor vaksineprogrammet: Vanskelige dilemmaer for helsepersonell og sprengt kapasitet i tjenesten.

Les flere artikler

KONTAKT