Informasjon om koronasituasjonen

KS følger utviklingen av koronasituasjonen tett og er i løpende kontakt med myndighetene og andre relevante aktører.

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Oppdatert 21.04.2021. Har du spørsmål om kommunens rolle som arbeidsgiver i forbindelse med spredningen av koronaviruset? Her kan du se svar på ofte stilte spørsmål.

Koronakommisjonens rapport: - Bekrefter vårt inntrykk

PRESSEMELDINGER

Koronakommisjonens rapport: - Bekrefter vårt inntrykk

Regjeringen har ikke informert og involvert kommunene godt nok, og burde lagt bedre til rette for at kommunene skulle klare å innfri de mange kravene som ble stilt. – Koronakommisjonens rapport bekrefter det KS har sagt, sier styreleder Bjørn Arild Gram.

Møte mellom Regjeringen og organisasjonene i kommunal sektor

Møte mellom Regjeringen og organisasjonene i kommunal sektor

Slitasje i kommunal sektor etter et år med korona, behov for langsiktige tiltak og tilstrekkelige rammer for håndtering av langtidsvirkningene av pandemien, var noen av temaene som ble diskutert mellom KS, arbeidstakerorganisasjonene og regjeringen.

Spørsmål og svar om koronaundersøkelsen januar 2021

Spørsmål og svar om koronaundersøkelsen januar 2021

Her får du svar på ofte stilte spørsmål om undersøkelsen "Kommunenes erfaringer fra koronapandemien".

Koronaviruset: Arbeidsgiver

Koronaviruset: Arbeidsgiver

Råd til kommunen som arbeidsgiver i forbindelse med koronautbruddet. Her finner du informasjon om arbeidstid og overtid, ansettelser, juridisk bistand og kommunenes avtaler med fastleger og fysioterapeuter.

Koronaviruset: Helse og velferd

Koronaviruset: Helse og velferd

Informasjon til kommunen om helse- og omsorgstjenester i forbindelse med koronautbruddet. Her finner du informasjon om NAV og sosiale tjenester, fastleger, beredskap, smittevern, legevakt, folkehelse, eldreomsorg.

Koronaviruset: Barnehage og skole

Koronaviruset: Barnehage og skole

Informasjon til kommunen som barnehage- og skoleeier i forbindelse med koronautbruddet. Her finner du informasjon om barnehage, grunnskole, videregående opplæring, digitale læremidler.

Koronaviruset: Verktøy og ressurser

Koronaviruset: Verktøy og ressurser

Her har vi samlet nyttige verktøy og fellesløsninger for kommunene i forbindelse med koronautbruddet. Her finner du informasjon om digitale læringsressurser, digital søknad om sosialhjelp, digitale løsninger for fjernmøter, forskningsnettverk.

Koronaviruset: Kommuneøkonomi

Koronaviruset: Kommuneøkonomi

Informasjon om kommuneøkonomi i forbindelse med koronautbruddet. Her finner du informasjon om eiendomsskatt, kommuneøkonomi og skatteinntekter.

Koronaviruset: Lokaldemokrati og styring

Koronaviruset: Lokaldemokrati og styring

Informasjon til kommunen som lokal myndighet. Her finner du informasjon om frivillighet, fjernmøter, folkevalgte organer.

Koronavirus – beslutninger og anbefalinger

På denne siden har Helsedirektoratet samlet relevante lover og forskrifter.

Koronavirus - Informasjon om nasjonale tiltak

Her finner du en oversikt over nasjonale tiltak innført av norske myndigheter for å håndtere koronasituasjonen.

Koronavirus - informasjon fra NAV

Her finner du informasjon fra Arbeids- og velferdsdirektoratet til kommunene i forbindelse med koronaviruset.

Koronavirus - barnevern og familievern

På denne siden har Bufdir samlet informasjon om hvordan sårbare barn og unge, samt deres familier blir ivaretatt i den situasjonen vi er i nå.

Koronavirus - informasjon fra Utdanningsdirektoratet

Informasjon om barnehager og skoler i forbindelse med koronasituasjonen.

KS mener

KS Medlemsservice

Medlemsservice har telefontid kl. 9.45-15.00 hver dag for henvendelser om arbeidsgiverrelaterte spørsmål knyttet til koronasituasjonen.

Medlemsservice kan kontaktes ved å sende epost eller på telefon 24 13 64 00.

KS vil besvare henvendelsene fortløpende og så snart som mulig. Vi ber om forståelse for at svar på enkelte spørsmål vil kunne ta lengre tid fordi svaret vårt krever nøye vurderinger.

Mer informasjon om koronasituasjonen

Anbefaling om økonomiske vilkår for leger under koronapandemien

Anbefaling om økonomiske vilkår for leger under koronapandemien

Oppdatert 08.09.2020 kl. 08:57 angående inntektsgaranti. KS og Legeforeningen har felles anbefalinger på en rekke problemstillinger knyttet til legenes økonomiske vilkår som følge av koronapandemien.

Fylkeskommunene ga innspill til regjeringen

Fylkeskommunene ga innspill til regjeringen

Fylkesordførerkollegiet og KS var onsdag 14. april invitert til regjeringens kontaktkonferanse for å diskutere fylkeskommunenes rolle i det grønne skiftet og ungt utenforskap.

KS og KS storbynettverk: Reduser arbeidsgivernes lønnsplikt

PRESSEMELDINGER

KS og KS storbynettverk: Reduser arbeidsgivernes lønnsplikt

KS og storbykommunene har i dag sendt brev til regjeringen og bedt om at arbeidsgivernes lønnspliktperiode ved permittering reduseres fra 10 til 2 dager frem til 1. juli. Målet er å redde bedrifter og få folk raskere tilbake i jobb.

Kommunene har ikke tjent på koronapandemien

Kommunene har ikke tjent på koronapandemien

Flere medier har slått fast at kommunesektoren har tjent seks milliarder på pandemien. Det stemmer ikke.

Koronapandemien kostet kommunene rundt 14 milliarder kroner i 2020

Koronapandemien kostet kommunene rundt 14 milliarder kroner i 2020

Kommunene har hatt et krevende år med lokale smitteutbrudd, strenge tiltak og press på mange av de viktigste tjenestene. En ny rapport viser at virusutbruddet kostet kommunesektoren om lag 14 milliarder kroner i 2020.

Smittevernutstyr til fastleger og fysioterapeuter

Smittevernutstyr til fastleger og fysioterapeuter

Helsedirektoratet har oppdatert coronaveilederen og anbefaler at fastleger og fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen fra 1. januar 2021 kan motta smittevernutstyr relatert til covid-19 kostnadsfritt fra kommunen.

Les flere artikler

KONTAKT