Alt sammen finner du fritt tilgjengelig på ks.no/ks-ung

Snasen

Vi anbefaler blant annet læringsspillet Snasen, som både er morsomt og lærerikt om kommunens oppgaver og hvordan en kommune styres. Dette er et nettleserbasert onlinespill, men kan også lastes ned som app. Les mer her: https://www.ks.no/fagomrader/barn-og-unge/ks-ung/laringsspill/snasen/

Norge i tall

I læringsverktøyet Norge i tall finner man grafer og tall om befolkning, økonomi og politikk for hele Norge, for hver fylkeskommune og for hver kommune. Du kan også sammenligne alle grafene for to og to kommuner eller fylkeskommuner. Dette kan danne grunnlag for ulike refleksjonsspørsmål. Les mer her.

Ressurser om kommunale yrker

KS Ung har en serie filmer om yrker i kommunal sektor, med vekt på framtidas kompetanse. Filmene, med lenker til utdanningveier og en quiz, finner du her.
Under ser du én av disse filmene. Her møter vi miljøingeniør Caroline.