- Regjeringens kontaktkonferanse er en svært viktig møteplass for fylkeskommunene. Fylkeskommunene har en sterk vilje og ønske om å være en aktiv samfunnsaktør, som samarbeider tett med næringslivet og ulike forvaltningsnivåer. Fylkeskommunene står også helt sentralt for å løse en av våre største samfunnsutfordringer, nemlig å få flere inn i arbeidslivet og ut av utenforskap, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Bred deltakelse fra regjeringen

Det var årets andre kontaktkonferanse mellom regjeringen og fylkeskommunene. Det er Kommunal- og distriktsdepartementet som inviterer. Fra regjeringen deltok:

  • Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik
  • Landbruks- og matminister, Sandra Borch
  • Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ellen Rønning-Arnesen
  • Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Aleksander Øren Heen
  • Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Sindre Lysø
  • Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Oddmund
  • Løkensgard Hoel
  • Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet – næring, Halvard Ingebrigtsen
  • Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Johan Vasara

Bærekraftige løsninger for fremtiden

- Det er viktig å møtes for å diskutere nasjonal politikk og regionale tilpasninger på overordnede samfunnsutfordringer. Vi står sammen om utfordringene og ønsket om å finne gode, bærekraftige løsninger, sa leder av fylkesordførerkollegiet, Siv Henriette Jacobsen, i sin innledning.

Hun påpekte at det er behov for stor omstilling i samfunns- og næringsliv for å møte framtidens utfordringer, og videreutvikle tjenestene.

- Skal denne omstillingen skje i godt samspill med innbyggerne våre, må vi styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle. De videregående skolene våre må utdanne ungdom tilpasset arbeidsmarkedets behov. Veiene våre må være trygge og effektive for folk, og ikke minst for et næringsliv i stadig utvikling, sa Jacobsen.

Fylkeskommunene ønsker å bidra til grønn omstilling, løse lokale samfunnsutfordringer, og drive med næringsutvikling gjennom regionale initiativer.