Fiks smittesporing

Med Fiks smittesporing får norske kommuner et nytt smittesporingsverktøy til bruk mot covid-19. Det vil øke kvaliteten og gjøre smittejakten enklere, og er et resultat av samarbeid mellom KS, kommuner, UiO og FHI.

Hva er Fiks smittesporing?

Hva er Fiks smittesporing?

Fiks smittesporing er en tjeneste som hjelper kommunen med å holde oversikt og følge opp personer i karantene og isolasjon. Tjenesten gjør også rapporteringen til Folkehelseinstituttet (FHI) enklere.

Hva koster det å bruke Fiks smittesporing?

Hva koster det å bruke Fiks smittesporing?

Fiks smittesporing er brukerfinansiert. Det innebærer at kostnadene for utvikling, drift og forvaltning skal fordeles etter selvkost på kommunene som bruker tjenesten.

KS tilbyr kommunene nasjonal løsning for innreiseoppfølging

KS tilbyr kommunene nasjonal løsning for innreiseoppfølging

Fra 26. november innføres det strengere innreisekontroll til Norge. KS minner om at vi har en nasjonal løsning for innreiseoppfølging som kan tas i bruk i kommunen for oppfølging av innreisende.

Fra egenutviklet løsning til nasjonal fellesløsning

Fra egenutviklet løsning til nasjonal fellesløsning

Norge er åpnet igjen, men det er fortsatt smitte i samfunnet. Bærum kommune valgte tidligere i år å gå fra sin egenutviklede smittesporingsløsning over til den nasjonale løsningen Fiks smittesporing for å effektivisere arbeidet med å spore smitte.

Hvordan komme i gang med Fiks smittesporing?

Hvordan komme i gang med Fiks smittesporing?

Hva må kommunen gjøre for å komme i gang med Fiks smittesporing (DHIS2)? Her er en sjekkliste dere kan bruke underveis og i planleggingen.

Se opplæringsvideoer for Fiks smittesporing

Se opplæringsvideoer for Fiks smittesporing

Se opplæringsvideoer for tjenesten Fiks smittesporing.

Covid-19: Tjenester på Fiks-plattformen

Covid-19: Tjenester på Fiks-plattformen

I starten av pandemien lanserte KS Fiks smittesporing for å hjelpe kommuner med å holde oversikt og følge opp personer i karantene og isolasjon. Men kjenner du til de andre tjenestene som skal hjelpe kommunene i den daglige håndteringen av pandemien?

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål eller trenger hjelp til å komme i gang! smittesporing@ks.no

SISTE OM DIGITALE FELLESLØSNINGER

Nå kan kommunene hente innbyggerlister fra Fiks folkeregister

Nå kan kommunene hente innbyggerlister fra Fiks folkeregister

Nå er nettsiden for oppslag og uttrekk fra Fiks folkeregister klar til bruk. Kommuner som bruker Fiks folkeregister, kan dermed hente ut informasjon om hvilke innbyggere, basert på alder, som skal vaksineres mot covid-19.

Ny tjeneste gir smittesporerne i kommunen raskere prøvesvar

Ny tjeneste gir smittesporerne i kommunen raskere prøvesvar

Tjenesten Fiks prøvesvar gjør at kommunen får resultater av covid-19-prøver rett inn i smittesporingsløsningen sin. Dermed blir smittesporingen mer effektiv.

Ny Fiks-tjeneste gjør det enklere å sende klinikermelding til FHI

Ny Fiks-tjeneste gjør det enklere å sende klinikermelding til FHI

Tjenesten Fiks klinikermelding gjør at kommunen kan sende klinikermelding direkte fra smittesporingsverktøyet eller det elektroniske pasientjournalsystemet (EPJ) til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Kongsberg kommune sparer tid og penger med Fiks smittesporing

Kongsberg kommune sparer tid og penger med Fiks smittesporing

Kommunene digitaliserer i et rasende tempo og utvikler fellesløsninger som hele kommunesektoren kan ta i bruk. I en artikkelserie spør vi kommuner om løsninger de har tatt i bruk og erfaringene de har gjort seg så langt.

Lokal smittejakt blir enklere og mer effektiv

Lokal smittejakt blir enklere og mer effektiv

Norske kommuner får nytt smittesporingsverktøy til bruk mot covid-19. Det vil øke kvaliteten og gjøre smittejakten enklere, og er et resultat av samarbeid mellom KS, kommuner, UiO og FHI.

Digitalt verktøy for smittesporing

Digitalt verktøy for smittesporing

Alle norske kommuner har nå tilgang til Fiks smittesporing (DHIS2) gjennom Fiks-plattformen. Verktøyet er tilpasset covid-19 og bidrar til å holde oversikt og følge opp personer i karantene og isolasjon, i tillegg til å forenkle rapporteringen til FHI.

Les flere artikler

KONTAKT