KS’ innspill til Holden-utvalget baseres delvis på den løpende dialogen vi har med våre medlemmer om de problemstillinger de har behov for å drøfte på oss, og delvis på innspill vi har mottatt fra enkeltkommuner og samarbeid av kommuner på direkte forespørsel.

KS ble bedt om å gi innspill til vurdering av effekt av innførte nasjonale tiltak.

Innspillene ble sendt til Helsedirektoratet 1. april. 

Les våre innspill til utvalget her: 

Lenkeblokk Icon Innspill fra KS til Holden-utvalget Lenkeblokk Icon Ekspertgruppen for samfunnsøkonomiske effekter av smitteverntiltak får tilleggsmandat for å vurdere incentiver for vekst og omstilling