Folkehelseinstituttet (FHI) har sendt informasjonsbrev om koronavaksinasjonsprogrammet til alle landets kommuner, helseforetak og statsforvaltere.

FHI anbefaler ny oppfriskningsdose med koronavaksine for

  • personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere
  • personer 65-74 år, og personer i aldersgruppen 18-64 med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19

Anbefalingen for de som er 75 år eller eldre og sykehjemsbeboere trer i kraft fra 1. juli. Det er ikke en forventing om at kommunene skal ha et åpent og tilgjengelig tilbud til alle i denne gruppen med en gang. Kommunene må selv finne den beste balansen mellom tilgjengelige vaksinatørressurser, vaksinedoser og innbyggere for vaksinasjon. For de øvrige målgruppene planlegges oppstart 1.september.

Det blir ekstraordinær utsending av koronavaksiner i uke 29. Bestillingsfristen er tirsdag 5. juli. Deretter blir det ingen levering av vaksiner før uke 33.

Les hele informasjonsbrevet på hjemmesidene til FHI