Regjeringen iverksatte ved nyttårsskiftet nye tiltak for å begrense importsmitten av Covid-19 til Norge. Regjeringen har nylig sendt ut et høringsforslag om forskriftshjemmel til å kunne innføre portforbud dersom smitteutviklingen gjør dette tvingende nødvendig. Dette er et særdeles inngripende virkemiddel å benytte. Det må være i både regjeringen og kommunenes interesse at det først gjennomføres tiltak for å sørge for at tiltakene for å forhindre importsmitte blir effektive, før et slik sterkt inngripende tiltak vurderes.

- Dessverre er det fortsatt store mangler ved tiltakene som gjør at kontrollen med innreise generelt, og innreise av utenlandsk arbeidskraft spesielt, ikke er god nok, sier leder av KS Storbynettverk, Jan Oddvar Skisland.

- Regjeringen har nylig sendt ut et høringsforslag om forskriftshjemmel til å kunne innføre portforbud dersom smitteutviklingen gjør dette tvingende nødvendig. Dette er et særdeles inngripende virkemiddel å benytte. Det må være i både regjeringen og kommunenes interesse at det først gjennomføres tiltak for å sørge for at tiltakene for å forhindre importsmitte blir effektive, før et slik sterkt inngripende tiltak vurderes, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

KS og KS Storbynettverk har derfor onsdag sendt brev til regjeringen, ved helse- og omsorgsministeren, justisministeren og arbeids- og sosialministeren, om behov for skjerpede tiltak for å hindre importsmitte.

KS og KS Storbynettverk ber regjeringen vurdere følgende tiltak:

  • Innskjerping av krav til innreiseregistrering ved ankomst Norge
  • Tydeliggjøring av Arbeidstilsynets plikt til samvirke med kommunene
  • Bedre digitale løsninger for testing og registrering
  • Vurdering av ytterligere innskjerping i reiserestriksjoner
Lenkeblokk Icon Les hele brevet