God krisekommunikasjon er helt sentralt for å stoppe spredning av koronaviruset. Dersom det oppstår lokale utbrudd, må kommunikasjon med befolkningen på stedet intensiveres. Informasjon om at det er økt lokal smitte, og hva hver enkelt skal gjøre, bør være tilgjengelig i alle kanaler. Kommunen har ansvar for risikokommunikasjon, og kommunelegen er en viktig nøkkelperson i dette arbeidet.

Kommuner som ønsker det, kan få bistand av helsemyndighetene ved å melde inn ønske om dette via ordinær utbruddsvarsling til Folkehelseinstituttet.

Folkehelseinstituttet har publisert en håndbok for kommunelegene for lokale utbrudd, og i denne er slik bistand beskrevet nærmere (fhi.no).

Forberedelser kommunen bør gjøre:

  • Lag en oversikt over aktuelle kanaler og en plan for hvordan informasjonsmateriell skal distribueres ut raskest mulig.
  • Lag en oversikt over eksisterende materiell, og hva som kan produseres på kort tid ved behov. Se materiell hos Helsedirektoratet og FHI nedenfor.
  • Kartlegg behov for språklige tilpasninger, oversettelse og talespråk
  • Vurder behov for samarbeid med foreninger, lag, arbeidsgivere, frivillige organisasjoner og lokale ressurspersoner for å nå alle berørte parter. Tolk kan være nødvendig. Dialog med disse bør etableres før utbrudd.

Under finnes en kommunikasjonspakke som kan tilpasses lokalt og andre nyttige ressurser. 

Lenkeblokk Icon Kommunikasjonspakke - praktiske råd til kommunen ved utbrudd Lenkeblokk Icon Artikkel: Nye smitteverntiltak også for skole