Dette er en kritisk situasjon, og det kan bli vanskelig å holde såkalt normal standard på kommunale tjenester.

Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS

Høyt sykefravær, utfordringer med å skaffe tilstrekkelig vikarer og stor belastning på ansatte i kommuner og fylker gir en alvorlig situasjon. KS, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Sykepleierforbundet møtte onsdag Kommunal- og distriktsministeren og statssekretærer fra fire departement om situasjonen. KS og arbeidstakerorganisasjonene ga i møtet uttrykk for at vi nå ikke lenger står i en helsekrise, men det som nærmer seg en kapasitetskrise.

- Kommunene og de ansatte vil gjøre sitt ytterste for å sikre best mulige tjenester også i en presset situasjon. Men bemanningssituasjonen til enhver tid setter en ramme for hva som er mulig. Bare det at regjeringen tydelig kommuniserer en forståelse for dette, vil være til stor hjelp, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

KS og organisasjonene ga regjeringen to budskap i møtet:

• I de nærmeste ukene kan man ikke vente normal standard på kommunale tjenester, på grunn av høyt sykefravær.
• Det er viktig at kommuner og fylker har trygghet for at koronarelaterte utgifter fortsatt dekkes, og da særlig vikarbruk og overtid.

- Dette er en kritisk situasjon, og det kan bli vanskelig å holde såkalt normal standard på kommunale tjenester. Det kan skje at enkelte tilbud må skaleres ned midlertidig som følge av bemanningssituasjonen i både helsesektoren og oppvekstsektoren. Noen steder må kanskje barnehagegrupper og skoleklasser slås sammen for å kunne tilpasse opplegget til den bemanningen som faktisk kan mobiliseres, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

KS forstår at kommuner og fylker på et tidspunkt må dekke utgifter knyttet til sykefravær innenfor sine ordinære rammer. Men det kan ikke være når koronasmitten er på sitt høyeste nivå siden sykdommen kom til Norge.

- Det er viktig at kommunene og fylkeskommunene har trygghet for at koronarelaterte merutgifter fortsatt dekkes – i særlig grad vikarbruk og overtid. Tiltakene skal vare så lenge pandemien varer. Og pandemien er ikke over, selv om restriksjonene er fjernet, sier Helgesen.

Derfor ber KS om at regjeringen senest i RNB 2022 gir et anslag på hva de bevilgningsmessige konsekvenser av det vil være, og fremmer forslag i tråd med det.

- Vi vil selvsagt samarbeide om et godt faktagrunnlag for disse utgiftene nå de første månedene av 2022, sier Helgesen.

KS og arbeidstakerorganisasjonene ba om møtet for to uker siden.