Koronaviruset: Kommuneøkonomi

Informasjon om kommuneøkonomi i forbindelse med koronautbruddet. Her finner du informasjon om eiendomsskatt, kommuneøkonomi, skatteinntekter og mer.

Kommunene får koronakompensasjon

PRESSEMELDINGER

Kommunene får koronakompensasjon

- Vi ser positivt på at kommuner og fylkeskommuner i dag 29/10 har fått varsel om hva de kan forvente av ekstra midler for å dekke koronakostnadene. Det vil styrke sektorens muligheter til å planlegge godt for første halvår i 2021, sier Bjørn Arild Gram.

Landsstyret om RNB 2020

Landsstyret om RNB 2020

Koronapandemien har påført kommunesektoren betydelig økte kostnader og reduserte inntekter. Revidert nasjonalbudsjett 2020 har økt usikkerheten om kommunesektoren faktisk vil bli kompensert for dette.

KS mener

Koronavirus – beslutninger og anbefalinger

På denne siden har Helsedirektoratet samlet relevante lover og forskrifter.

Koronavirus - Informasjon om nasjonale tiltak

Her finner du en oversikt over nasjonale tiltak innført av norske myndigheter for å håndtere koronasituasjonen.

Koronavirus - informasjon fra NAV

Her finner du informasjon fra Arbeids- og velferdsdirektoratet til kommunene i forbindelse med koronaviruset.

Mer informasjon om koronasituasjonen

Webinar om digitale løsninger i bekjempelsen av koronapandemien

Webinar om digitale løsninger i bekjempelsen av koronapandemien

Trenger du å vite mer om digitale løsninger i bekjempelsen av koronapandemien? Bli med på webinar 20. januar. Her gis informasjon om løsninger som er klare til bruk, eller som vil komme og være til hjelp under kommunenes massevaksinering.

KS og KS Storbynettverk ber regjeringen skjerpe tiltak mot importsmitte

PRESSEMELDINGER

KS og KS Storbynettverk ber regjeringen skjerpe tiltak mot importsmitte

KS og KS Storbynettverk er bekymret for smittesituasjonen i Norge, og spesielt smitten som kommer fra utlandet, og ber nå regjeringen skjerpe tiltak for å hindre importsmitte.

Pandemiens betydning for digitalisering i kommunal sektor

Pandemiens betydning for digitalisering i kommunal sektor

Hvilke konsekvenser har Covid-19 hatt for digitaliseringen i kommunal sektor? Det er temaet for en spørreundersøkelse Ipsos utfører for KS og som sendes ut andre uka i januar.

Spør alle kommuner og fylkeskommuner om koronaerfaringer

Spør alle kommuner og fylkeskommuner om koronaerfaringer

I disse dager sender KS ut to spørreundersøkelser om erfaringer fra koronakrisen. Den ene omfatter alle relevante virksomheter i kommunen. Den andre spør om digitale konsekvenser av Covid19.

Studentpraksis kan gjennomføres i januar

Studentpraksis kan gjennomføres i januar

Praksisstudier kan gjennomføres så langt det er mulig og i tråd med regler om smittevern, også nå som regjeringen har anbefalt at all undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høyskoler og fagskoler blir digitale frem til 18. januar.

Kommuner med akutt bemanningsbehov kan få hjelp til TISK-arbeid

Kommuner med akutt bemanningsbehov kan få hjelp til TISK-arbeid

Helsedirektoratet har etablert en ordning med nasjonalt innsatspersonell, som har fått opplæring i testing, smittesporing og bruk av smittevernutstyr. Ordningen er tilgjengelig for kommuner med akutt mangel på personell.

Les flere artikler

KONTAKT