Koronaviruset: Kommuneøkonomi

Informasjon om kommuneøkonomi i forbindelse med koronautbruddet. Her finner du informasjon om eiendomsskatt, kommuneøkonomi, skatteinntekter.

Økonomiske koronatap i kommunesektoren

Økonomiske koronatap i kommunesektoren

KS anslår at kommuner og fylkeskommuner får økte netto kostnader i størrelsesorden 17-22 mrd. kroner som følge av koronakrisen. Da er ikke reduserte inntekter til barnehage/SFO som kompenseres inkludert.

Spørsmål og svar om økonomi

Spørsmål og svar om økonomi

Koronaviruset får store økonomiske konsekvenser for kommuner og fylkeskommuner. Her følger noen spørsmål og svar.

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Oppdatert 27.03.2020 kl. 21:00. Har du spørsmål om kommunens rolle som arbeidsgiver i forbindelse med spredningen av koronaviruset? Her kan du se svar på ofte stilte spørsmål.

Økonomisk unntakstilstand

Økonomisk unntakstilstand

Uro i finansmarkedet, kraftig arbeidsledighet og stor usikkerhet. Sjeføkonom Torbjørn Eika har sett på hva korona-krisen betyr for makroøkonomien på kortere og lengre sikt.

Samfunnets kritiske funksjoner

Samfunnets kritiske funksjoner

Oppdatert 25.03.2020 kl.11.55 Hvem er omfattet av helsedirektoratets grupper som defineres som samfunnskritiske?

Korona-krisen og eiendomsskatt

Korona-krisen og eiendomsskatt

Kommunene har innenfor rammen av eiendomsskatteloven handlingsrom til å gi næringsdrivende lettelser i eiendomsskatten.

Koronavirus – beslutninger og anbefalinger

På denne siden har Helsedirektoratet samlet relevante lover og forskrifter.

Koronavirus - Informasjon om nasjonale tiltak

Her finner du en oversikt over nasjonale tiltak innført av norske myndigheter for å håndtere koronasituasjonen.

Koronavirus - informasjon fra NAV

Her finner du informasjon fra Arbeids- og velferdsdirektoratet til kommunene i forbindelse med koronaviruset.

Mer informasjon om koronaviruset

Nasjonal veileder bekrefter kommunalt handlingsrom

PRESSEMELDINGER

Nasjonal veileder bekrefter kommunalt handlingsrom

- Det er positivt at den nasjonale veilederen understreker at kommunene kan fatte lokale smittevernbestemmelser når dette vurderes nødvendig lokalt. Den kan være et godt verktøy for kommuner i en krevende situasjon, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Distribusjon og fordeling av smittevernutstyr – ny modell

Distribusjon og fordeling av smittevernutstyr – ny modell

Oppdatert 28.03.2020 kl 18:15 Helsedirektoratet har gitt oppdatert informasjon om distribusjon og fordeling av smittevernutstyr.

Kulturfeltet viser frem innovasjonsmusklene

Kulturfeltet viser frem innovasjonsmusklene

Koronaens tid belyser kulturfeltets sterke kompetanse på kreativ bruk av ressurser, på å finne nye løsninger på nye utfordringer, tilpasse seg nye situasjoner og jobbe på nye måter.

Innspill til Stortingets behandling av økonomien i kommunesektoren

Innspill til Stortingets behandling av økonomien i kommunesektoren

KS ber om en avklaring av hvilken kompensasjon for økte utgifter og reduserte inntekter som faktisk kan forventes. Dette vil være avgjørende for at sektoren skal kunne opprettholde tjenestetilbudet og bidra til aktivitet i lokalt næringsliv.

Uke 13: Tiltak og markedsreaksjoner - arbeidsledighet, konsum og byggeareal

Uke 13: Tiltak og markedsreaksjoner - arbeidsledighet, konsum og byggeareal

Ny uke med store markedsutslag, nye tiltakspakker og nedjustert makroprognose. Krona har styrket seg siste uke. NAV-ledigheten går rett til himmels, mens privat varekonsum økte i februar.

Offentlig støtte i forbindelse med koronautbruddet

Offentlig støtte i forbindelse med koronautbruddet

Fylkeskommuner eller kommuner kan også ha ønske om å iverksette tiltak for å støtte lokalt næringsliv i forbindelse med korona-utbruddet, men hvilke regler gjelder?

Les flere artikler

KONTAKT