Koronaviruset: Kommuneøkonomi

Informasjon om kommuneøkonomi i forbindelse med koronautbruddet. Her finner du informasjon om eiendomsskatt, kommuneøkonomi, skatteinntekter og mer.

Stortinget bør forsterke tiltakspakken

Stortinget bør forsterke tiltakspakken

KS har i brev til finanskomiteen påpekt at tiltakspakken til vedlikehold bør økes og at fylkeskommunene får mer midler til regional næringsutvikling.

Kommunesektoren må brukes sterkere

PRESSEMELDINGER

Kommunesektoren må brukes sterkere

Regjeringen foreslår å øremerke 2,5 milliarder kroner til vedlikeholdstiltak i kommunene. Stortinget har tidligere enstemmig bedt om en tiltakspakke minst på størrelse med tiltakspakken etter finanskrisen i 2009 som da var på fire milliarder kroner.

Landsstyret om RNB 2020

Landsstyret om RNB 2020

Koronapandemien har påført kommunesektoren betydelig økte kostnader og reduserte inntekter. Revidert nasjonalbudsjett 2020 har økt usikkerheten om kommunesektoren faktisk vil bli kompensert for dette.

Høringsinnspill fra KS: Revidert nasjonalbudsjett 2020 og Kommuneproposisjonen 2021

Høringsinnspill fra KS: Revidert nasjonalbudsjett 2020 og Kommuneproposisjonen 2021

Dette høringsinnspillet om RNB 2020/Kommuneproposisjonen 2021 har KS sendt til både finanskomiteen og kommunalkomiteen på Stortinget.

Økonomiske effekter av korona – RNB sammenlignet med KS

Økonomiske effekter av korona – RNB sammenlignet med KS

Regjeringen har i RNB kommet frem til et annet tall enn KS på kommunesektorens økonomiske tap som følge av koronautbruddet. Her forklarer vi forskjellen.

KS mener

Koronavirus – beslutninger og anbefalinger

På denne siden har Helsedirektoratet samlet relevante lover og forskrifter.

Koronavirus - Informasjon om nasjonale tiltak

Her finner du en oversikt over nasjonale tiltak innført av norske myndigheter for å håndtere koronasituasjonen.

Koronavirus - informasjon fra NAV

Her finner du informasjon fra Arbeids- og velferdsdirektoratet til kommunene i forbindelse med koronaviruset.

Mer informasjon om koronasituasjonen

Les flere artikler

KONTAKT