Verken kommunene eller KS har hatt noen grunn til å være usikre på at kompensasjon for koronautgifter ville komme.

Styreleder Gunn Marit Helgesen

Helgesen viser til at flere statsråder gjentatte ganger, også i konsultasjonsmøtene mellom KS og regjeringen, har forsikret om at kommunene får dekket kostnader som har vært nødvendige for å håndtere pandemien. Dette har også vært tydelig kommunisert fra regjeringen i møter direkte med kommunene.

Regjeringen har direkte oppfordret kommunene til å gjennomføre nødvendige tiltak for å opprettholde et trygt og godt tilbud til innbyggerne, og samtidig lovet at kommunene ville få kompensert for de ekstra utgiftene dette ville medføre. Verken kommunene eller KS har hatt noen grunn til å være usikre på at slik kompensasjon ville komme, mener Helgesen.

I forslaget til RNB viser regjeringen til at arbeidsgruppen som skal vurdere kommunenes koronautgifter skal ha ferdig sin rapport den 1. september, uten at det gjør Helgesen mildere stemt:

- Det betyr at kommunene først i desember, når Stortinget har vedtatt nysalderingen av statsbudsjettet for 2022, vil vite hvilken kompensasjon som eventuelt blir gitt i år. Men lenge før den tid må de vurdere behovet for å kutte utgifter resten av året for å dekke inn denne manglende kompensasjonen. Nå må vi sette vår lit til at dette blir rettet opp når Stortinget behandler dette før sommeren, sier Gunn Marit Helgesen.