Koronaviruset: Arbeidsgiver

Råd til kommunen som arbeidsgiver i forbindelse med koronautbruddet. Her finner du informasjon om arbeidstid og overtid, ansettelser, juridisk bistand og kommunenes avtaler med fastleger og fysioterapeuter.

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Oppdatert 24.09.2020. Har du spørsmål om kommunens rolle som arbeidsgiver i forbindelse med spredningen av koronaviruset? Her kan du se svar på ofte stilte spørsmål.

Ingen ny avtale om unntak fra arbeidsmiljøloven i forbindelse med koronaepidemien

Ingen ny avtale om unntak fra arbeidsmiljøloven i forbindelse med koronaepidemien

Avtale om unntak fra arbeidsmiljøloven kapittel 10 i forbindelse med koronaepidemien løp ut 16. september. Avtalen er ikke forlenget og det foreligger heller ingen ny avtale om unntak fra arbeidsmiljøloven.

KS om overtid under koronapandemien

KS om overtid under koronapandemien

Etter at Arbeidsgiverforeningen Spekter inngikk avtale om forhøyede overtidssatser for sykehusansatte med unormalt høy arbeidsbelastning som direkte følge av pandemien, har mange sykepleiere bedt om at KS gjør det samme.

Svar på spørsmål fra digitalt stormøte

Svar på spørsmål fra digitalt stormøte

KS avholdt et digitalt stormøte om koronasituasjonen for kommunedirektører, rådmenn og deres ledergrupper torsdag 16. april 2020. Her er svar på alle spørsmålene vi fikk inn.

Arbeidstakere sikres yrkesskadeerstatning ved koronasmitte

Arbeidstakere sikres yrkesskadeerstatning ved koronasmitte

Regjeringen har bestemt at reglene for yrkesskade skal endres slik at helsepersonell og andre som jobber i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare kan få yrkesskadeerstatning ved koronasmitte.

KS mener

Koronavirus – beslutninger og anbefalinger

På denne siden har Helsedirektoratet samlet relevante lover og forskrifter.

Koronavirus - Informasjon om nasjonale tiltak

Her finner du en oversikt over nasjonale tiltak innført av norske myndigheter for å håndtere koronasituasjonen.

Koronavirus - informasjon fra NAV

Her finner du informasjon fra Arbeids- og velferdsdirektoratet til kommunene i forbindelse med koronaviruset.

Mer informasjon om koronasituasjonen

Les flere artikler

KONTAKT