Koronaviruset: Arbeidsgiver

Råd til kommunen som arbeidsgiver i forbindelse med koronautbruddet. Her finner du informasjon om arbeidstid og overtid, ansettelser, juridisk bistand og kommunenes avtaler med fastleger og fysioterapeuter.

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Oppdatert 27.03.2020 kl. 21:00. Har du spørsmål om kommunens rolle som arbeidsgiver i forbindelse med spredningen av koronaviruset? Her kan du se svar på ofte stilte spørsmål.

Samfunnets kritiske funksjoner

Samfunnets kritiske funksjoner

Oppdatert 25.03.2020 kl.11.55 Hvem er omfattet av helsedirektoratets grupper som defineres som samfunnskritiske?

Offentlige anskaffelser og koronautbruddet

Offentlige anskaffelser og koronautbruddet

Nærings- og fiskeridepartementet har nylig publisert en artikkel som gir råd om hvordan anskaffelsesprosesser kan tilpasses den ekstraordinære situasjonen vi nå står overfor.

Kommunene får mulighet til å endre arbeidstid og utvide overtidsrammene

Kommunene får mulighet til å endre arbeidstid og utvide overtidsrammene

Oppdatert 24. mars kl. 15:30 Partene sentralt har nå inngått en avtale om unntak fra arbeidstidsbestemmelsene. I praksis betyr det at det blir mulig å endre avtalt arbeidstid og utvide rammene for overtidsarbeid for kommunene.

Regjeringen viderefører tiltakene mot koronaviruset

Regjeringen viderefører tiltakene mot koronaviruset

Alle landets barnehager og skoler holdes stengt frem til over påske, til og med 13. april.

Driftstilskudd til fysioterapeuter

Driftstilskudd til fysioterapeuter

Svar på spørsmålet: Skal kommunen betale driftstilskudd til næringsdrivende fysioterapeuter som må stenge virksomheten eller er i karantene?

Kompensasjon for fastleger i karantene og isolasjon

Kompensasjon for fastleger i karantene og isolasjon

Oppdatert 18. mars: Helse- og omsorgsdepartementet har gitt forsikringer om at staten vil dekke bortfall av inntekt for næringsdrivende fastleger som må i karantene eller isolasjon som følge av smittevernarbeid, eller annet arbeid som lege for kommunen.

Spørsmål og svar om offentlige anskaffelser

Spørsmål og svar om offentlige anskaffelser

Anskaffelsesregelverket legger til rette for at innkjøp kan gjennomføres raskt. Det er mulig å tilpasse anskaffelsesprosesser til den ekstraordinære situasjonen vi nå står overfor. Her finner du tips om muligheter oppdragsgiver bør være oppmerksom på.

Pensjonert personell kan jobbe i helsetjenesten uten å tape pensjon

Pensjonert personell kan jobbe i helsetjenesten uten å tape pensjon

Helsesektoren har stort behov for ekstra personell for å håndtere koronaepidemien. Pensjonert personell som frivillig påtar seg nødvendig arbeid, eller beordres til tjeneste, kan nå motta ordinær lønn uten at pensjonen reduseres.

Stenging av fysioterapivirksomheter

Stenging av fysioterapivirksomheter

Helsedirektoratet har vedtatt å stenge fysioterapivirksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten, med mindre virksomheten kan ivareta helsemyndighetenes pålegg om smittevern.

Koronavirus – beslutninger og anbefalinger

På denne siden har Helsedirektoratet samlet relevante lover og forskrifter.

Koronavirus - Informasjon om nasjonale tiltak

Her finner du en oversikt over nasjonale tiltak innført av norske myndigheter for å håndtere koronasituasjonen.

Koronavirus - informasjon fra NAV

Her finner du informasjon fra Arbeids- og velferdsdirektoratet til kommunene i forbindelse med koronaviruset.

Mer informasjon om koronaviruset

Nasjonal veileder bekrefter kommunalt handlingsrom

PRESSEMELDINGER

Nasjonal veileder bekrefter kommunalt handlingsrom

- Det er positivt at den nasjonale veilederen understreker at kommunene kan fatte lokale smittevernbestemmelser når dette vurderes nødvendig lokalt. Den kan være et godt verktøy for kommuner i en krevende situasjon, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Distribusjon og fordeling av smittevernutstyr – ny modell

Distribusjon og fordeling av smittevernutstyr – ny modell

Oppdatert 28.03.2020 kl 18:15 Helsedirektoratet har gitt oppdatert informasjon om distribusjon og fordeling av smittevernutstyr.

Kulturfeltet viser frem innovasjonsmusklene

Kulturfeltet viser frem innovasjonsmusklene

Koronaens tid belyser kulturfeltets sterke kompetanse på kreativ bruk av ressurser, på å finne nye løsninger på nye utfordringer, tilpasse seg nye situasjoner og jobbe på nye måter.

Innspill til Stortingets behandling av økonomien i kommunesektoren

Innspill til Stortingets behandling av økonomien i kommunesektoren

KS ber om en avklaring av hvilken kompensasjon for økte utgifter og reduserte inntekter som faktisk kan forventes. Dette vil være avgjørende for at sektoren skal kunne opprettholde tjenestetilbudet og bidra til aktivitet i lokalt næringsliv.

Uke 13: Tiltak og markedsreaksjoner - arbeidsledighet, konsum og byggeareal

Uke 13: Tiltak og markedsreaksjoner - arbeidsledighet, konsum og byggeareal

Ny uke med store markedsutslag, nye tiltakspakker og nedjustert makroprognose. Krona har styrket seg siste uke. NAV-ledigheten går rett til himmels, mens privat varekonsum økte i februar.

Offentlig støtte i forbindelse med koronautbruddet

Offentlig støtte i forbindelse med koronautbruddet

Fylkeskommuner eller kommuner kan også ha ønske om å iverksette tiltak for å støtte lokalt næringsliv i forbindelse med korona-utbruddet, men hvilke regler gjelder?

Les flere artikler

KONTAKT