Koronaviruset: Barnehage og skole

Informasjon til kommunen som barnehage- og skoleeier i forbindelse med koronautbruddet. Her finner du informasjon om barnehage, grunnskole, videregående opplæring, digitale læremidler.

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Oppdatert 03.04.2020 kl. 13.30. Har du spørsmål om kommunens rolle som arbeidsgiver i forbindelse med spredningen av koronaviruset? Her kan du se svar på ofte stilte spørsmål.

Samfunnets kritiske funksjoner

Samfunnets kritiske funksjoner

Oppdatert 25.03.2020 kl.11.55 Hvem er omfattet av helsedirektoratets grupper som defineres som samfunnskritiske?

Mellombels forskrift for barnevernet

Mellombels forskrift for barnevernet

KS har sendt eit brev til Stortinget med merknadar gjeldande mellombels forskrift for barnevernet på grunn av koronautbrotet.

Vil ha påskeåpne barnehager og skoler

Vil ha påskeåpne barnehager og skoler

Oppdatert 2.4 kl. 20. Regjeringen og partene i arbeidslivet vil sikre at barna til ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner og sårbare barn får tilbud i hele påsken. Barnehager og skoler oppfordres til å holde åpent, også i helligdagene hvis det er behov.

Mellombels forskrift på integreringsområdet

Mellombels forskrift på integreringsområdet

Med heimel i koronalova har regjeringa vedteke ei mellombels forskrift om opplæring i mottak, introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Midlertidig forskrift om barnehage, grunnskoleopplæring og videregående opplæring

Midlertidig forskrift om barnehage, grunnskoleopplæring og videregående opplæring

Med utgangspunkt i Koronaloven er det vedtatt midlertidige forskrifter på oppvekstområdet.

Høringssvar om midlertidige forskrifter med hjemmel i koronaloven

Høringssvar om midlertidige forskrifter med hjemmel i koronaloven

KS støtter forslaget om å gjøre tilpasninger i lovgivningen på barnehage, grunnopplæring og høyere utdanning slik at tilbudet kan tilpasses situasjonen med utbrudd av Covid 19.

KS møtte kunnskapsministeren til samtale om skoler og barnehager

KS møtte kunnskapsministeren til samtale om skoler og barnehager

Situasjonen for barnehager og skoler var tema på møte mellom KS og kunnskapsminister Guri Melby. - Den største utfordringen er nå situasjonen for utsatte barn, og for lærlinger og yrkesfagelever som mister praksis og læreplass, sier Bjørn Arild Gram i KS.

Fritak for foreldrebetaling og kompensasjon for kommunene

Fritak for foreldrebetaling og kompensasjon for kommunene

Oppdatert 20. mars kl. 8.53: Regjeringen har besluttet at foreldre ikke skal betale for barnehage og SFO i den perioden tjenestene er stengt. Dette koster ca. 1 milliard kroner per måned og kompenseres av staten. Foreldre skal heller ikke betale for kost.

Endrede regler for praksis i høyere utdanning

Endrede regler for praksis i høyere utdanning

Oppdatert 23.03.2020 kl 12:55 Universitetene, høyskolene og fagskolene får mer fleksibilitet i hvordan de gjennomfører praksis for studentene. Dette vil få konsekvenser for kommunale virksomheter som har studenter i praksisopplæring.

Koronaviruset: Råd om skole

Koronaviruset: Råd om skole

Oppdatert 23. mars kl. 19.15: Her får du råd om hvordan kommuner og fylkeskommuner kan oppfylle sitt ansvar for å gi grunnopplæring når skolene stenges.

Koronaviruset: Råd om barnehage

Koronaviruset: Råd om barnehage

Oppdatert 19.03.2020 kl 15:30 Artikkelen inneholder råd om hvordan kommunene bør håndtere myndighetenes beslutning om stenging av barnehager.

Kommunesamarbeid for barneverntjenester

Kommunesamarbeid for barneverntjenester

Som en følge av koronapandemien kan det oppstå situasjoner der kommunene ikke har funksjonsdyktige barneverntjenester. Det kan da være aktuelt å etablere midlertidig samarbeid med andre kommuner.

Digitale læringsressurser fra KS

Digitale læringsressurser fra KS

Med stengte skoler kan digitale læringsressurser være nyttige verktøy. Vi vil derfor minne om at KS Ung har gratis digitale læringsressurser, særlig tilrettelagt for samfunnsfaglige tema.

KS mener

Koronavirus - informasjon fra Utdanningsdirektoratet

Informasjon om barnehager og skoler i forbindelse med koronasituasjonen.

Koronavirus - barnevern og familievern

På denne siden har Bufdir samlet informasjon om hvordan sårbare barn og unge, samt deres familier blir ivaretatt i den situasjonen vi er i nå.

Koronavirus – beslutninger og anbefalinger

På denne siden har Helsedirektoratet samlet relevante lover og forskrifter.

Koronavirus - Informasjon om nasjonale tiltak

Her finner du en oversikt over nasjonale tiltak innført av norske myndigheter for å håndtere koronasituasjonen.

Koronavirus - informasjon fra NAV

Her finner du informasjon fra Arbeids- og velferdsdirektoratet til kommunene i forbindelse med koronaviruset.

Mer informasjon om koronasituasjonen

Midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen

Midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen

Det er vedtatt en midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen for å avhjelpe konsekvenser under utbruddet av Covid-19. Her er informasjon om hvordan kommunehelsetjenesten omfattes av forskriften.

Kompetansetiltak for folk i kriserammede næringer

Kompetansetiltak for folk i kriserammede næringer

Kompetansepakken på 190 millioner som ble lagt fram fredag 3. april har en rekke gode og målrettede tiltak. Muligheten til økt kompetanse for de som er permitterte og arbeidsledige er fremtidsrettet.

Tilrettelagt aktivitet på kommunale idrettsanlegg er nå lov

Tilrettelagt aktivitet på kommunale idrettsanlegg er nå lov

Etter at Helsedirektoratet publiserte ny veileder om aktivitet på idrettsanlegg, har KS fått spørsmål om hvilken aktivitet som er lov på idrettsanlegg, og hvilken adgang kommunene har til å fastsette egne regler.

Nettundervisning om håndtering av koronaviruset på sykehjem

Nettundervisning om håndtering av koronaviruset på sykehjem

Folkehelseinstituttet arrangerer fredag 3. april kl. 11.00 – 12.30 nettundervisning om koronaviruset og hvordan dette bør håndteres på sykehjem. Kurset er gratis.

Karantenebestemmelser: Kommunene tar hensyn til veilederen

PRESSEMELDINGER

Karantenebestemmelser: Kommunene tar hensyn til veilederen

I kommunene som har egne karantenebestemmelser etter smittevernloven, er nesten alle dispensasjonssøknader fra næringslivet innvilget.

Arbeidstilsynet gjennomfører ikke ordinære tilsyn

Arbeidstilsynet gjennomfører ikke ordinære tilsyn

Arbeidstilsynet vil i perioden framover ikke gjennomføre tilsyn, med unntak av a-krimtilsyn og om det er fare for liv og helse. Arbeidstilsynet har også innført andre tiltak for å redusere belastningen på arbeidslivet.

Les flere artikler

KONTAKT