Koronaviruset: Barnehage og skole

Informasjon til kommunen som barnehage- og skoleeier i forbindelse med koronautbruddet. Her finner du informasjon om barnehage, grunnskole, videregående opplæring, digitale læremidler.

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Oppdatert 5.11.2020. Har du spørsmål om kommunens rolle som arbeidsgiver i forbindelse med spredningen av koronaviruset? Her kan du se svar på ofte stilte spørsmål.

Nye smitteverntiltak også for skole

Nye smitteverntiltak også for skole

Regjeringen har i dag kunngjort nye smitteverntiltak, som også gjelder skolene. Regjeringen ber kommuner i regioner med høyt smittetrykk om å vurdere nye tiltak, herunder å innføre smitteverntiltak på rødt nivå i videregående skoler.

Fritak for foreldrebetaling ved stengte avdelinger eller karantene i barnehagen?

Fritak for foreldrebetaling ved stengte avdelinger eller karantene i barnehagen?

Dersom barna i en barnehage, enkeltavdeling eller enkeltbase settes i karantene, har ikke foreldrene rett til betalingsfritak, slik KS forstår regelverket.

Folkehelseinstituttets trafikklysmodell

Folkehelseinstituttets trafikklysmodell

De viktigste tiltakene for å begrense å begrense smittespredningen er at syke personer skal ikke være på skolen eller SFO, god hygiene og renhold og redusert kontakthyppighet mellom personer.

Forlenget midlertidig lov om tilpasninger i barnehage- og opplæringsloven

Forlenget midlertidig lov om tilpasninger i barnehage- og opplæringsloven

Selv om kommuner, fylkeskommuner og ansatte så langt som mulig forsøker å gi et ordinært tilbud i skole og barnehage under pandemien, kan det være behov for tilpasninger i tilbudet også når dette drives på gult og grønt smittevernnivå.

KS og PBL med felles anbefaling om tilskudd til private barnehager

KS og PBL med felles anbefaling om tilskudd til private barnehager

KS og PBL er enige om anbefalinger til kommunene om utbetaling av tilskudd til private barnehager for eventuelle ekstraordinære kostnader i kommunale barnehager i forbindelse med koronapandemien.

Oppdaterte smittevernveiledere for barnehager og skoler

Oppdaterte smittevernveiledere for barnehager og skoler

Folkehelseinstituttet har oppdatert smittevernveilederne for barnehager og skoler med noen presiseringer om når barn og ansatte ikke skal være i barnehagen eller skolen.

Covid-19 – Midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven

Covid-19 – Midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven

Midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven ble sanksjonert 26. mai og gjelder nå. Loven viderefører i hovedsak de midlertidige forskriftene om tilpasninger i lovgivningen om barnehage gitt med hjemmel i koronaloven.

Covid-19: Midlertidig lov om tilpasninger i opplæringsloven

Covid-19: Midlertidig lov om tilpasninger i opplæringsloven

Midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven, ble sanksjonert 26. mai og trådte i kraft samme dag.

Trygg digital hverdag for barn og unge – en ressurssamling

Trygg digital hverdag for barn og unge – en ressurssamling

De siste ukene har barn og unge sin tid på digitale møteplasser økt betydelig som følge av fjernundervisning, stengte fritidstilbud og begrensninger på å møtes i nærmiljøet. Nå er det ekstra viktig å sørge for at de digitale møteplassene oppleves trygge.

Digitale læringsressurser fra KS

Digitale læringsressurser fra KS

Med stengte skoler kan digitale læringsressurser være nyttige verktøy. Vi vil derfor minne om at KS Ung har gratis digitale læringsressurser, særlig tilrettelagt for samfunnsfaglige tema.

Koronavirus - informasjon fra Utdanningsdirektoratet

Informasjon om barnehager og skoler i forbindelse med koronasituasjonen.

Koronavirus - barnevern og familievern

På denne siden har Bufdir samlet informasjon om hvordan sårbare barn og unge, samt deres familier blir ivaretatt i den situasjonen vi er i nå.

Koronavirus – beslutninger og anbefalinger

På denne siden har Helsedirektoratet samlet relevante lover og forskrifter.

Koronavirus - Informasjon om nasjonale tiltak

Her finner du en oversikt over nasjonale tiltak innført av norske myndigheter for å håndtere koronasituasjonen.

Koronavirus - informasjon fra NAV

Her finner du informasjon fra Arbeids- og velferdsdirektoratet til kommunene i forbindelse med koronaviruset.

Mer informasjon om koronasituasjonen

Veiviser for lokal forskrift

Veiviser for lokal forskrift

Når kommuner skal igangsette tiltak for å hindre smittespredning, må det gjøres en rekke vurderinger. Her er oversikt over sentrale problemstillinger som kommunene må ta stilling til ved innføring av tiltak, inkludert eksempler på tiltak og forskrifter.

Smitteverntiltakene bør være som nå eller strengere

PRESSEMELDINGER

Smitteverntiltakene bør være som nå eller strengere

Over 80 prosent av oss mener at kornoatiltakene bør bestå som i dag eller økes. Folk flest stoler også på at det er tilstrekkelig kapasitet til koronatesting i kommunen og stoler på informasjonen de får fra kommunen, viser en undersøkelse fra KS.

Kommunikasjonspakke til kommuner ved koronautbrudd

Kommunikasjonspakke til kommuner ved koronautbrudd

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har laget en kommunikasjonspakke til bruk ved lokale utbrudd. Innholdet må tilpasses den aktuelle situasjonen i hver enkelt kommune.

Kommunene får koronakompensasjon

PRESSEMELDINGER

Kommunene får koronakompensasjon

- Vi ser positivt på at kommuner og fylkeskommuner i dag 29/10 har fått varsel om hva de kan forvente av ekstra midler for å dekke koronakostnadene. Det vil styrke sektorens muligheter til å planlegge godt for første halvår i 2021, sier Bjørn Arild Gram.

Pensjonert personell kan jobbe i helsetjenesten uten å tape pensjon

Pensjonert personell kan jobbe i helsetjenesten uten å tape pensjon

Helsesektoren har stort behov for ekstra personell for å håndtere koronaepidemien. Pensjonert personell som frivillig påtar seg nødvendig arbeid, eller beordres til tjeneste, kan nå motta ordinær lønn uten at pensjonen reduseres. Tiltaket er forlenget.

Tjenestetilbudet under press

Tjenestetilbudet under press

- Smittevernsarbeid og økt sykefravær legger press på de ordinære oppgaver og tjenester kommunesektoren skal levere, sa styreleder i KS, Bjørn Arild Gram, til kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Les flere artikler

KONTAKT