Koronaviruset: Barnehage og skole

Informasjon til kommunen som barnehage- og skoleeier i forbindelse med koronautbruddet. Her finner du informasjon om barnehage, grunnskole, videregående opplæring, digitale læremidler.

Nyttig møte mellom KS og lærerorganisasjonene

Nyttig møte mellom KS og lærerorganisasjonene

Lærerorganisasjonene og KS møttes for å snakke om læreres arbeidsbelastning i koronatiden. KS inviterer nå organisasjonene til et nytt møte for å komme fram til en felles, konkret og anbefalt praktisering av avtaleverket.

KS er positiv til sommerskole

PRESSEMELDINGER

KS er positiv til sommerskole

- Sommerskole kan være et godt tiltak for barn og unge som har mistet både faglig læring og sosialt samvær dette skoleåret, sier styreleder Bjørn Arild Gram i KS.

Eksamen bør avlyses for elever i år

Eksamen bør avlyses for elever i år

KS mener at eksamen bør avlyses for elever, men avholdes for privatister. – For å sikre rettferdighet for elevene, er vårt klare råd at vårens eksamen for 10. klasse og videregående skole avlyses, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

God og helt nødvendig regelendring om digital hjemmeopplæring

God og helt nødvendig regelendring om digital hjemmeopplæring

- Regjeringens forskriftsendring, som gir noe mer rom for digital hjemmeundervisning i ungdomsskole og videregående også på gult smittevernnivå, er helt nødvendig, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Informasjon om koronasituasjonen

Informasjon om koronasituasjonen

Her finner du oppdatert informasjon for kommunesektoren, kommunale arbeidsgivere, helsepersonell og befolkningen generelt. Sjekk om du finner svar på dine spørsmål her.

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Oppdatert 11.02.2021. Har du spørsmål om kommunens rolle som arbeidsgiver i forbindelse med spredningen av koronaviruset? Her kan du se svar på ofte stilte spørsmål.

Fornuftig at lokale forhold avgjør smitteverntiltak

PRESSEMELDINGER

Fornuftig at lokale forhold avgjør smitteverntiltak

- Vi er glade for at kommunene og fylkeskommunene selv skal avgjøre overgang til rødt tiltaksnivå i ungdomsskolen og videregående skoler, sier styreleder Bjørn Arild Gram i KS – Kommunesektorens organisasjon.

Arbeidspress i skolen

Arbeidspress i skolen

Som følge av pandemien har mange lærere og andre ansatte i skolen et høyt arbeidspress. KS arbeider aktivt overfor statlige myndigheter for å gi skolene og deres ansatte gode rammer også under pandemien.

Nye smitteverntiltak også for skole

Nye smitteverntiltak også for skole

Regjeringen har i dag kunngjort nye smitteverntiltak, som også gjelder skolene. Regjeringen ber kommuner i regioner med høyt smittetrykk om å vurdere nye tiltak, herunder å innføre smitteverntiltak på rødt nivå i videregående skoler.

Oppdaterte smittevernveiledere for barnehager og skoler

Oppdaterte smittevernveiledere for barnehager og skoler

Folkehelseinstituttet har oppdatert smittevernveilederne for barnehager og skoler med noen presiseringer om når barn og ansatte ikke skal være i barnehagen eller skolen.

Fritak for foreldrebetaling ved stengte avdelinger eller karantene i barnehagen?

Fritak for foreldrebetaling ved stengte avdelinger eller karantene i barnehagen?

Dersom barna i en barnehage, enkeltavdeling eller enkeltbase settes i karantene, har ikke foreldrene rett til betalingsfritak, slik KS forstår regelverket.

Folkehelseinstituttets trafikklysmodell

Folkehelseinstituttets trafikklysmodell

De viktigste tiltakene for å begrense å begrense smittespredningen er at syke personer skal ikke være på skolen eller SFO, god hygiene og renhold og redusert kontakthyppighet mellom personer.

Forlenget midlertidig lov om tilpasninger i barnehage- og opplæringsloven

Forlenget midlertidig lov om tilpasninger i barnehage- og opplæringsloven

Selv om kommuner, fylkeskommuner og ansatte så langt som mulig forsøker å gi et ordinært tilbud i skole og barnehage under pandemien, kan det være behov for tilpasninger i tilbudet også når dette drives på gult og grønt smittevernnivå.

Koronakostnader: KS anbefaler fortsatt forskuttering av tilskudd til private barnehager

Koronakostnader: KS anbefaler fortsatt forskuttering av tilskudd til private barnehager

KS og PBL var i 2020 enige om anbefalinger til kommunene om forskuttering av tilskudd til private barnehager for eventuelle ekstraordinære kostnader i kommunale barnehager i forbindelse med koronapandemien. KS viderefører anbefalingen for 2021.

Covid-19 – Midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven

Covid-19 – Midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven

Midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven ble sanksjonert 26. mai og gjelder nå. Loven viderefører i hovedsak de midlertidige forskriftene om tilpasninger i lovgivningen om barnehage gitt med hjemmel i koronaloven.

Covid-19: Midlertidig lov om tilpasninger i opplæringsloven

Covid-19: Midlertidig lov om tilpasninger i opplæringsloven

Midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven, ble sanksjonert 26. mai og trådte i kraft samme dag.

Trygg digital hverdag for barn og unge – en ressurssamling

Trygg digital hverdag for barn og unge – en ressurssamling

De siste ukene har barn og unge sin tid på digitale møteplasser økt betydelig som følge av fjernundervisning, stengte fritidstilbud og begrensninger på å møtes i nærmiljøet. Nå er det ekstra viktig å sørge for at de digitale møteplassene oppleves trygge.

Digitale læringsressurser fra KS

Digitale læringsressurser fra KS

Med stengte skoler kan digitale læringsressurser være nyttige verktøy. Vi vil derfor minne om at KS Ung har gratis digitale læringsressurser, særlig tilrettelagt for samfunnsfaglige tema.

Koronavirus - informasjon fra Utdanningsdirektoratet

Informasjon om barnehager og skoler i forbindelse med koronasituasjonen.

Koronavirus - barnevern og familievern

På denne siden har Bufdir samlet informasjon om hvordan sårbare barn og unge, samt deres familier blir ivaretatt i den situasjonen vi er i nå.

Koronavirus – beslutninger og anbefalinger

På denne siden har Helsedirektoratet samlet relevante lover og forskrifter.

Koronavirus - Informasjon om nasjonale tiltak

Her finner du en oversikt over nasjonale tiltak innført av norske myndigheter for å håndtere koronasituasjonen.

Koronavirus - informasjon fra NAV

Her finner du informasjon fra Arbeids- og velferdsdirektoratet til kommunene i forbindelse med koronaviruset.

Mer informasjon om koronasituasjonen

Les flere artikler

KONTAKT