Styring og organisering

KS samler kommunesektoren i digitaliseringsarbeidet og fremmer deres interesser. Kommunesektorens behov defineres gjennom samstyringsorganer som KommIT-rådet, digitaliseringsutvalget og underliggende fagutvalg.

Mer om digitalisering

Sammen om én digital offentlig sektor

Sammen om én digital offentlig sektor

Kommunal sektor skal trekkes tidligere inn og gis reell innflytelse i statlige digitaliseringsprosjekter sektoren berøres av. Det har regjeringen og KS blitt enige om i en ny digitaliseringsstrategi for offentlig sektor.

Motta nyheter om digitalisering og innovasjon

Motta nyheter om digitalisering og innovasjon

Vil du vite det siste om nasjonale utviklingsprosjekter, om de nyeste initiativene og hva KommIt-rådet diskuterer? Digitaliseringsarbeidet pågår i et høyt tempo. Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert på det som skjer.

Digitaliseringsstrategien

Digitaliseringsstrategien

KS’ digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner 2017–2020 inneholder mål som beskriver hvordan digitaliseringsarbeidet skal videreføres.

200 millioner til bredbånd er fordelt

200 millioner til bredbånd er fordelt

Midler til bredbåndsutbygging i kommuner med tynt befolkningsgrunnlag er nå fordelt på fylkeskommunene. KS er glad for at Stortinget økte bevilgningen, men er samtidig utålmodig på vegne av kommuner som vil ha støtte til kommersiell utbygging av bredbånd.

Hvor digital er kommunesektoren?

Hvor digital er kommunesektoren?

Selv om kommunesektoren er godt i gang med digitaliseringen, har den fortsatt en vei å gå. Det viser en FoU-rapport fra et prosjekt der kommunenes og fylkeskommunenes digitale modenhet har blitt målt.

Lederutfordringer i digitale omstillingsprosesser

Lederutfordringer i digitale omstillingsprosesser

Det er viktig at lederne tar aktivt eierskap til prosessen når kommuner skal bli mer digitale. Samtidig må alle ansatte bli involvert i prosessen, og det må være rom for ildsjeler og endringsagenter. Det viser en ny rapport laget på oppdrag fra KS.

Les flere artikler

KONTAKT