Styring og organisering

KS samler kommunesektoren i digitaliseringsarbeidet og fremmer deres interesser. Kommunesektorens behov defineres gjennom samstyringsorganer som KommIT-rådet, digitaliseringsutvalget og underliggende fagutvalg.

MER OM DIGITALISERING

Landstinget gir KS en tydelig rolle i arbeidet med digitalisering

Landstinget gir KS en tydelig rolle i arbeidet med digitalisering

KS er gitt en tydelig rolle og et oppdrag med å sikre samordning og økt gjennomføringskraft i digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor. Det har Landstinget i KS vedtatt.

Digitaliseringsnettverk gjør digitaliseringen raskere og bedre

Digitaliseringsnettverk gjør digitaliseringen raskere og bedre

Askøy kommune var tidlig ute med å ta i bruk digitale løsninger som Digisos. Det har redusert saksbehandlingstiden med 70 prosent. – Digitalisering og omstilling går raskere gjennom samarbeid, mener rådmannen i Askøy kommune.

Historien om Tim. En nasjonal fremtidsvisjon

Husker du Oslo kommunes fremtidshistorie om Tim? Her er en oppfølger der Tim flytter ut av Oslo og blir en innbygger av Norge. Her samarbeider forvaltningsnivåer på tvers for å gi Tim de tjenestene han trenger når han trenger det.

Det skal være enkelt å være ny i Norge

Det skal være enkelt å være ny i Norge

Regjeringen og KS er enige om sju livshendelser som skal prioriteres i arbeidet med å lage brukervennlige og sammenhengende tjenester. En av dem er «Ny i Norge», og nå søker KS kommuner som ønsker å bidra i det nasjonale arbeidet.

Bli med på Sikkerhetsdagen

Bli med på Sikkerhetsdagen

Sikker Kommune arrangeres for første gang torsdag 17. juni. I et webinar blir du oppdatert på nye sikkerhetsløsninger, og kan stille Google, Microsoft og Fiks-plattformen spørsmål om det du måtte lure på.

Bærekraftsfredag – Data som grunnlag for bærekraftsarbeid

Bærekraftsfredag – Data som grunnlag for bærekraftsarbeid

Ny måned og ny bærekraftsfredag på trappene. Denne gangen møtes Bærekraftsnettverket for å diskutere hvordan vi bruker data som grunnlag for bærekraftsarbeid, og ikke minst hvordan vi velger gode metoder for å måle lokal status.

Les flere artikler

KONTAKT