Til hovedinnhold

Styring og organisering

KS samler kommunesektoren i digitaliseringsarbeidet og fremmer deres interesser. Kommunesektorens behov defineres gjennom samstyringsorganer som KommIT-rådet, digitaliseringsutvalget og underliggende fagutvalg.

Artikler

Foto: KS

Nytt selskap skal bli et lokomotiv i digitaliseringsarbeidet

- KS Digitale fellestjenester AS (DIF) er et «ektefødt barn» av kommunal sektors vilje og evne til å samarbeide om vanskelige oppgaver som løses best i fellesskap, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen under markeringen av oppstarten av selskapet.

Foto: Mostphotos

Innspillsmøte om ny nasjonal digitaliseringsstrategi

KS og Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) arrangerte digitalt innspillsmøte om ny nasjonal digitaliseringsstrategi. Se møtet i opptak her.

Foto: Bly

Status Kommune 2023

Hvordan står det egentlig til i kommunene og fylkene våre? KS samler status, resultater, utviklingstrekk og utfordringer for sektoren i Status Kommune 2023. Publikasjonen kommer ut hvert år.

Foto: KS

Styre for KS Digitale Fellestjenester AS

KS' Hovedstyre har nå oppnevnt et styre for det nye aksjeselskapet KS Digitale Fellestjenester AS. Erik Hansen, direktør eHelse i Helse Vest RHF, blir styreleder og får blant annet med seg Harald Danielsen og Gro Jære.

Regionale digitaliseringsnettverkFoto: Bly

Regionale digitaliseringsnettverk

Kommuner har gått sammen i regionale digitaliseringsnettverk for å gi bedre digitale tjenestetilbud til innbygger og næringsliv.

Finansieringsordning for digitaliseringsprosjekter (Digifin)Foto: BLY

Finansieringsordning for digitaliseringsprosjekter (Digifin)

Finansieringsordningen gir støtte til nasjonale prosjekter som vil gi innbyggerne bedre tjenester og en enklere hverdag.

LivshendelserFoto: Pixabay

Livshendelser

Syv livshendelser skal prioriteres i arbeidet med brukervennlige og sammenhengende tjenester: Få barn, Alvorlig sykt barn, Miste og finne jobb, Ny i Norge, Starte og drive en bedrift, Starte og drive en frivillig organisasjon og dødsfalll og arv.

Foto: Shutterstock

KS bidrar til å skape bedre sammenhengende tjenester

Årets utgave av undersøkelsen «IT i praksis» viser at over halvparten sier seg «svært enig/enig» i at KS bidrar til at deres virksomhet utvikler sammenhengende tjenester.

Foto: Shutterstock

Hvordan lykkes med teknologistøttet læring på arbeidsplassen?

Hvordan kan læring på arbeidsplassen organiseres smartere og gjøres mer motiverende, tilpasset hver enkelt og gi alle medarbeidere mulighet til å lykkes med å tilegne seg nødvendig kompetanse? En rapport og veileder ble lansert på webinaret 22. september.

Foto: Hege Pedersen/KS

KommIT-rådet

KommIT-rådet er et rådgivende organ i KS innen digitalisering og smart bruk av teknologi. Rådet skal bidra til utvikling av felles løsninger og ivareta kommunesektorens interesser.

Digital infrastrukturFoto: Bly

Digital infrastruktur

Digital infrastruktur, som bredbånd og mobilnett, binder Norge sammen og legger til rette for bosetting og arbeidsplasser i hele landet. God nok digital infrastruktur i kommunesektoren er en forutsetning for innovasjon, digitalisering og gründerskap.

MER OM DIGITALISERING

Foto: Shutterstock

Framtidig organisering av KS digitale fellestjenester

KS leverer i dag en rekke digitale fellestjenester til medlemmene. De siste årene har både antall tjenester og volumet økt vesentlig. I et rapportutkast om fremtidig organisering, foreslås det å skille aktiviteten ut i eget ikke-kommersielt selskap.

Foto: KS

Sammen om én digital offentlig sektor

Kommunal sektor skal trekkes tidligere inn og gis reell innflytelse i statlige digitaliseringsprosjekter sektoren berøres av. Det har regjeringen og KS blitt enige om i en ny digitaliseringsstrategi for offentlig sektor.

Foto: Askøy kommue

Digitaliseringsnettverk gjør digitaliseringen raskere og bedre

Askøy kommune var tidlig ute med å ta i bruk digitale løsninger som Digisos. Det har redusert saksbehandlingstiden med 70 prosent. – Digitalisering og omstilling går raskere gjennom samarbeid, mener rådmannen i Askøy kommune.

Historien om Tim. En nasjonal fremtidsvisjon

Husker du Oslo kommunes fremtidshistorie om Tim? Her er en oppfølger der Tim flytter ut av Oslo og blir en innbygger av Norge. Her samarbeider forvaltningsnivåer på tvers for å gi Tim de tjenestene han trenger når han trenger det.

Foto: Shutterstock

Hele Norge digitaliserer skjenkebevilling

KS, Skatteetaten og Digitaliseringsnettverkene har arrangert webinar om hvordan man på en enklere måte kunne bestille vandelsvurdering fra Skatteetaten ved behandling av skjenkebevilling.

Les flere artikler

KONTAKT