Å styrke kommuner og fylkeskommuner på dette området er en viktig oppgave, og det må gjøres samordnet og på kommunenes premisser.

Gunn Marit Helgesen

- Dette har vi jobbet for lenge, så det er gledelig at det nå er på plass, sier Gunn Marit Helgesen.

24. november ble det klart at regjeringen etablerer et senter for å styrke kommunenes vern mot digitale trusler. Regjeringen etablerer et responsmiljø som kommunene kan knytte seg til – et KommuneCERT (Computer Emergency Response Team).

- Å styrke kommuner og fylkeskommuner på dette området er en viktig oppgave, og det må gjøres samordnet og på kommunenes premisser. Derfor er det veldig  gledelig at signalene fra KS og kommunesektoren er tatt på alvor, og at det nå kommer et konkret tiltak for å styrke den digitale sikkerheten, sier Helgesen.

Datasikkerhet under press

Den sikkerhetspolitiske situasjonen i verden gjør at trusselbildet er i endring, og det er et kontinuerlig arbeid å sikre seg mot uønskede og tilsiktede hendelser. Regjeringen skriver i sin pressemelding at norske kommuner stadig oftere opplever at datasikkerheten er under press, og flere har signalisert et behov for mer hjelp fra nasjonale myndigheter. Derfor har de nå opprettet et responsmiljø som skal bidra til å gjøre kommunene bedre rustet til å håndtere digitale hendelser og trusler.

Etablerer et miljø for kommunene

KommuneCERT vil fungere som en førstelinje for kommunene og skal koordinere henvendelser mot andre responsmiljøer slik at kommunene har ett kontaktpunkt ved hendelser.

Regjeringen vil etablere KommuneCERT i tilknytning til helsesektorens responsmiljø – HelseCERT (helsecert.no).

Les pressemeldingen fra regjeringen.