KS inviterer til faste webinarer fremover om digitaliseringsarbeidet. Tema vil være relevante for ansatte i kommuner og fylkeskommuner, men også andre aktører. Første webinar ute var om utfordringsbildet for digitalisering i kommunal sektor. Opptak av webinaret blir liggende ute i 14 dager.

Webinar om utfordringsbildet i kommunal sektor

Program:

  • 08.15-08.30: Om utfordringsbildet for digitalisering i kommunal sektor v/ Asbjørn Finstad, avdelingsdirektør, KS, Forskning, innovasjon og digitalisering​.
  • 08.30-08.40: Felles kommunal arkitektur v/ Andreas Grønbekk, fagsjef KS, Forskning, innovasjon og digitalisering .
  • 08.40-08.45: Proof of Concept (POC), plattform for tjenesteutvikling v/ Sidsel Nordhagen, daglig leder, KS-Digitale fellestjenester. ​
  • 08.45-08.50: Kommentarer og innspill​.
  • 08.55: Slutt.

Planlagte webinarer:

  • 6. juni klokken 08.15-08.55: Drømmeplan: Pilotprosjekt innen planområdet for å gjøre det enklere å forstå gjeldende reguleringsplaner Medfinanseringsprosjekt i regi av DiBK m/ KS.  
  • 12. juni klokken 09.00-09.55: Innbyggernøkkel «Oslonøkkelen», KS i samarbeid med Oslo kommune og Asker kommune.
  • Her kommer flere webinarer fortløpende.