Det er så langt etablert fag- og prioriteringsutvalg på følgende tjenesteområder:

KS vil fortløpende vurdere behovet for å etablere utvalg for andre tjenesteområder.