Hovedoppgaver:

 • Rådgi KS faglig
 • Håndtere innmeldte behov
 • Innstille nye prosjekter
 • Koordinere pågående prosjekter
 • Rapportere status for porteføljen
 • Sørge for hensiktsmessig prosjektmetodikk
 • Innstille årlig prioritering av portefølje og tiltak
 • Innstille overføring til FDV
 • Utvikle hensiktsmessige modeller for FDV
 • Utvikle modeller for finansiering av FDV
 • Prioritere innhold og videreutviklingstiltak i FIKS
 • Utvikle plan for videreutvikling av FIKS

Fagråd arkitektur

Rådgi KS og KS Digitaliseringsutvalg

Hovedoppgaver:

 • Kvalitetssikring
 • Fagressurser i prosjekter

Fagråd infosikkerhet og personvern      

Rådgi KS og KS Digitaliseringsutvalg

Hovedoppgaver:

 • Kvalitetssikring
 • Fagressurser i prosjekter