Webinar om utfordringsbildet i kommunal sektor

Foto: Bly

Lenkeblokk Icon Se webinaret her 30. mai klokka 8.15

Her får du jevnlig få innblikk i hva som rører seg i sektoren, om muligheter og utfordringer vi står foran, om nye prosjekter og eksempler på samarbeid.    

Webinarene arrangeres vanligvis første torsdag hver måned, og er en del av KS´rolle på digitaliseringsområdet.  

Første webinar er torsdag 30. mai klokka 08.15. Da er tema det samlede utfordringsbildet knyttet til digitalisering for kommunal sektor. 

Lenke til møtet (Teams)  

Webinarene skal være relevante for alle som er interesserte i hva som rører seg på digitaliseringsområdet i og rundt kommunal sektor, og som deler målet om å utvikle et kvalitativt bedre tjenestetilbud for innbyggerne.
Webinarene vil vise det viktige og pågående arbeidet rundt utbredelse av løsninger som skjer i kommunal sektor allerede, ikke minst gjennom de regionale digitaliseringsnettverkene.
 

Webinarene arrangeres på Teams, er gratis og åpne for alle.    

Planlagte webinar:   

  • 30. mai, klokken 08.15-08.55: Utfordringsbildet for kommunal sektor og planlagt arbeid om kommunal referansearkitektur. Innledere: Asbjørn Finstad og Andreas Grønbekk, KS  
  • 6. juni klokken 08.15-08.55: Drømmeplan: Pilotprosjekt innen planområdet for å gjøre det enklere å forstå gjeldende reguleringsplaner Medfinanseringsprosjekt i regi av DiBK m/ KS.  
  • 12. juni klokken 09.00-09.55: Innbyggernøkkel «Oslonøkkelen», KS i samarbeid med Oslo kommune og Asker kommune.
  • Her kommer flere webinarer fortløpende. 

Mer informasjon om webinarene og KS’ rolle på digitaliseringsområdet 

Denne webinarserien arrangeres i tillegg til andre pågående aktiviteter, som webinarrekke innenfor e-helseområdet. 

Hensikt 

Vi ønsker å oppnå at beslutningstakere og fagansvarlige i kommunal sektor får større innblikk i hva som relevante utfordringer og hvordan vi møter disse, nye prosjekter og eksisterende tilbud og tjenester i digitaliseringsarbeidet på digitaliseringsområdet.  

Felles ambisjoner - sammen 

Det er et felles mål for kommunal sektor at vi arbeider sammen om de store fremtidige utfordringene for å legge til rette for, og skape løsninger i felleskap.   

Her kan du abonnere på informasjon om blant annet digitalisering fra KS 

Her får du ukentlig Nyhetsbrev fra KS