Til hovedinnhold

EKOM Infrastruktur

EKOM infrastruktur, som bredbånd og mobilnett, binder Norge sammen og legger til rette for bosetting og arbeidsplasser i hele landet. God nok EKOM-infrastruktur i kommunal sektor er en forutsetning for innovasjon, digitalisering og gründerskap.

Artikler

Foto: Mostphotos

Veileder for innplassering av mobilmaster o.l.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har utarbeidet en veileder til kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige aktører som mottar søknader fra mobiloperatører om innplassering av infrastruktur for mobilnett.

Slukking av 2G

2G-nettene slukkes først i 2025 – men det er viktig for kommunene å starte allerede nå å lage planer og budsjettere for utskifting av utstyr.

Hvilke tjenester blir berørt av slukkingen av 2G?

Tjenester som vil kunne bli berørt av slukkingen av 2G, er blant annet trygghetsalarmer, heistelefoner/-alarmer, husalarmer for innbrudd og brann, fjernstyring av varme. 

Les mer

KONTAKT