Digital Infrastruktur

Digital infrastruktur, som bredbånd og mobilnett, binder Norge sammen og legger til rette for bosetting og arbeidsplasser i hele landet. God nok digital infrastruktur i kommunesektoren er en forutsetning for innovasjon, digitalisering og gründerskap.

Veileder for innplassering av mobilmaster o.l.

Veileder for innplassering av mobilmaster o.l.

Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) utarbeider nå en veileder for innplassering av mobilkommunikasjonsutstyr på offentlige bygg og grunn. Nkom ønsker innspill fra kommunene til dette arbeidet.

eKommune 2022: Digitalisering skal gjøre jobben smartere

eKommune 2022: Digitalisering skal gjøre jobben smartere

- Digitaliseringen skal ikke komme i tillegg til alle de oppgavene dere gjør i dag, den skal gjøre jobben smartere og den skal avlaste.  Pandemien viste oss at kommunene har kraft i de digitale tjenestene – nå skal vi utvikle disse videre sammen.

Status Kommune 2022

Status Kommune 2022

Rapporten Status Kommune 2022 gir et oppdatert bilde av tilstanden i norske kommuner og fylker – en samlet oversikt over fakta på 117 områder i kommuner og fylkeskommuner.

Slukking av 2G

2G-nettene slukkes først i 2025 – men det er viktig for kommunene å starte allerede nå å lage planer og budsjettere for utskifting av utstyr.

Hvilke tjenester blir berørt av slukkingen av 2G?

Tjenester som vil kunne bli berørt av slukkingen av 2G, er blant annet trygghetsalarmer, heistelefoner/-alarmer, husalarmer for innbrudd og brann, fjernstyring av varme. 

Les mer

SISTE OM DIGITAL INFRASTRUKTUR

KS jobber for å etablere Nasjonalt program for IKT-sikkerhet (NPISK)

KS jobber for å etablere Nasjonalt program for IKT-sikkerhet (NPISK)

KS har sammen med fageksperter fra medlemmene, og i dialog med Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD), utarbeidet et forslag til program for IKT-sikkerhet i kommunal sektor (NPISK).

Gi innspill til ny strategi for digitalisering i skole og barnehage

Gi innspill til ny strategi for digitalisering i skole og barnehage

KS inviterer til digitalt innspillsmøte for kommunal sektor om ny strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage, grunnskolen og videregående opplæring 2023- 2030. Møtet er 22. juni.

Ja til ny organisering av KS digitale fellestjenester

Ja til ny organisering av KS digitale fellestjenester

Hovedstyret i KS har nå sagt ja til at KS kan sette i gang med å planlegge etablering av et selskap for digitale fellestjenester i kommunal sektor.

Bolig: Tester ut trygg deling av skatteopplysninger

Bolig: Tester ut trygg deling av skatteopplysninger

KS og Skatteetaten tester nå ut hvordan skatte- og inntektsopplysninger trygt og effektivt kan deles med kommuner. Dette er midt i blinken for Kobo-prosjektet som utvikler et digitalt system for kommunale boliger.

KS og Kunnskapsdepartementet skal samarbeide om ny strategi

KS og Kunnskapsdepartementet skal samarbeide om ny strategi

Kunnskapsdepartementet og KS skal samarbeide om en ny strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Oppstarten markeres med et åpent innspillsmøte 4. april.

Tips fra Lillesand kommune om bytte av 2G-utstyr

Tips fra Lillesand kommune om bytte av 2G-utstyr

- Vi har over flere år jobbet bevisst og strategisk med å bytte ut 2G-avhengig utstyr med enheter som benytter 4G. Nå ligger vi meget greit an til 2G-nettet slukkes i 2025, sier Andreas Brovig, IT-ansvarlig i Lillesand kommune.

Les flere artikler

KONTAKT