Husker du Oslo kommunes fremtidshistorie om Tim? Her er en oppfølger der Tim flytter ut av Oslo og blir en innbygger av Norge. Her samarbeider forvaltningsnivåer på tvers for å gi Tim de tjenestene han trenger når han trenger det.

Filmen er laget i samarbeid med Nav, Difi, Brønnøysundregistrene, KS, Helsedirektoratet, Oslo kommune og Digital Norway.