I filmen om Tim samarbeider forvaltningsnivåer på tvers for å gi Tim de tjenestene han trenger når han trenger det.

Filmen er laget i samarbeid med Nav, Difi, Brønnøysundregistrene, KS, Helsedirektoratet, Oslo kommune og Digital Norway.