Drømmeplan er et pilotprosjekt innen planområdet for å gjøre det enklere å forstå gjeldende reguleringsplaner. Dette er et medfinanseringsprosjekt i regi av Direktoratat for byggkvalitet med KS.  

Se opptak av webinaret her:

Mange opplever det som vanskelig å finne ut hvilke reguleringsbestemmelser som gjelder for egen tomt. Informasjonen kan finnes i flere dokumenter, og det er ofte nødvendig å benytte reguleringsplankartet for å finne frem til korrekt informasjon i andre dokumenter.

Pilotkommunene har utviklet digitale løsninger hvor innbyggerne kan finne reguleringsbestemmelsene for en bestemt adresse. Ved å søke opp adressen, kan innbyggerne få informasjon om hva som gjelder denne spesifikke eiendommen. Innbyggerne slipper også å forholde seg til informasjon fra reguleringsbestemmelsene som ikke er relevant for dem.

Om vår webinarrekke om digitalisering

Webinarene skal være relevante for alle som er interesserte i hva som rører seg på digitaliseringsområdet i og rundt kommunal sektor, og som deler målet om å utvikle et kvalitativt bedre tjenestetilbud for innbyggerne.

Webinarene vil vise det viktige og pågående arbeidet rundt utbredelse av løsninger som skjer i kommunal sektor allerede, ikke minst gjennom de regionale digitaliseringsnettverkene.  

Lenkeblokk Icon Les mer om webinarene her

Webinarene arrangeres på Teams, er gratis og åpne for alle.