Til hovedinnhold

Livshendelser

Syv livshendelser skal prioriteres i arbeidet med brukervennlige og sammenhengende tjenester: Få barn, Alvorlig sykt barn, Miste og finne jobb, Ny i Norge, Starte og drive en bedrift, Starte og drive en frivillig organisasjon og dødsfalll og arv.

Artikler

Foto: Mostphotos

KS´ arbeid med livshendelsene

Regjeringen og KS har i fellesskap lagt frem digitaliseringsstrategien og har ansvaret for å følge den opp. Sentralt i digitaliseringsstrategien står arbeidet med sammenhengende tjenester, representert med de syv livshendelsene.

Foto: Mostphotos

Livshendelsen Ny i Norge

«Det skal være enkelt å være ny i Norge». Dette er visjonen for én av sju utvalgte livshendelser der kommunal sektor og statlige aktører skal samarbeide tett for å lage gode, sammenhengende og delvis digitaliserte tjenester.

Prioriterte livshendelser

Et utvalg hendelser i livet er valgt ut som utgangspunkt for å få på plass helhetlige og brukerrettede tjenester.

Foto: Mostphotos

Det skal være enkelt å være ny i Norge

Regjeringen og KS er enige om sju livshendelser som skal prioriteres i arbeidet med å lage brukervennlige og sammenhengende tjenester. En av dem er «Ny i Norge», og nå søker KS kommuner som ønsker å bidra i det nasjonale arbeidet.

Foto: Mostphotos

Godt i gang med å lage én digital offentlig sektor

Det er høy aktivitet og god fremdrift i arbeidet med å lage sammenhengende digitale tjenester i offentlig sektor. Det viser handlingsplanen for digitaliseringsstrategien som nå er klar.

Foto: Bly

KS-podkast om Livshendelse - Alvorlig sykt barn

Er det en sammenheng mellom den felles digitaliseringsstrategien til regjeringen og KS og det å ha omsorg for et alvorlig sykt barn?

Foto: Mostphotos

KS sentral aktør i DIGI-UNG programmet

Visste du at KS er en sentral aktør i DIGI-UNG? Dette er et banebrytende program som samler og utvikler tjenester for ungdom.

KONTAKT