Dette selskapet er radikal innovasjon, og det er store forventninger til hva vi kan få til.

Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS

Fakta om KS Digitale fellestjenester AS (DIF)

DIF overtok virksomheten i avdeling Digitale Fellestjenester fra fredag 1. september. KS har etablert et 100 prosent eiet ikke-kommersielt aksjeselskap som har hovedkontor i Bergen. Selskapet er fra samme dato leverandør av digitale fellestjenester til kommunal sektor. KS har siden 2021 arbeidet med å utrede og etablere et nytt selskap for digitale fellestjenester, KS Digitale fellestjenester AS.

Styreleder Gunn Marit Helgesen ønsket alle velkommen til denne markeringen, etablering av KS digitale fellestjenester som eget selskap. Ambisjonen er at det nye selskapet skal bli en sentral kraft i digitaliseringsarbeidet. 

På plass i Bergen for å delta på markeringen var også blant andre kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik, tidligere digitaliseringminister Nikolai Astrup, byråd for finans, næring, eiendom og digitalisering i Bergen kommune Per-Arne Hvidsten Larsen i tillegg til representanter fra Bergen kommune, Digitaliseringsdirektoratet og IKT-Norge.

Ønske om felles løsninger

- Dette er en reise som har vart i flere år, og endelig er alle formaliteter i orden. Vi har medlemmene i ryggen, og selskapet er seks dager gammelt allerede! På Landstinget vårt for snart fire år siden ble ønsket om mer samarbeid innen digitalisering, og om felles løsninger, enda tydeligere enn før. Det synes jeg vi har jobbet godt med, og tatt en tydelig rolle overfor våre medlemmer og våre samarbeidspartnere, sier Gunn Marit Helgesen.

- Ektefødt av kommunal sektor, ja, men DIF kan kanskje også sees som et barn av stortingsmelding «Digital agenda for Norge» og digitaliseringsstrategien Én digital offentlig sektor, med våre visjoner om sammenhengende tjenester og større grad av felles tjenester i kommunal sektor, sier Helgesen.

Går for sakte

- Nå har dagens regjering lansert arbeidet med en ny nasjonal digitaliseringsstrategi som skal stå ferdig 2024. Den kan bringe inn nye satsinger. Men, til tross for strategier, er dommen fra de fleste at arbeidet går for langsomt. Mange av de kjente utfordringene i digitaliseringen av offentlig sektor er fortsatt uløst. Visjonene er på plass, men viljen til å prioritere nødvendige tiltak i kampen mellom gode formål er dessverre liten, sier Helgesen.

Styrke arbeidet med fellesløsninger

- Det nye selskapet vil styrke og profesjonalisere digitaliseringsarbeidet og arbeidet med fellesløsninger fremover, sier statsråd Sigbjørn Gjelsvik under markeringen. - Digitalisering er svaret på en del av de store samfunnsordningene vi har. Godt samspill mellom kommunesektoren og staten blir viktig for å lykkes. Vi har som kjent utfordringer med å få nok folk til å løse oppgavene i fremtiden. Derfor er fullt trøkk på digitaliseringen viktig. Vi må få opp tempoet og med dette selskapet drives dette arbeidet inn i en ny fase.

Tidligere digitaliseringsminister, Nikolai Astrup sier at DIF må spille på mange lag for å få dette til. - Kommunesektoren må løfte i lag for å innfri ambisjonene og møte utfordringene. Vi må få mer ut av hver krone. DIF blir et viktig selskap for å komme videre i dette arbeidet. Vi må også se på hva vi har av systemer allerede som kan utnyttes bedre til kommunenes fordel. 

KS skal være god eier

- Medlemmene har vist oss er store forventninger. Veldig store forventninger! Det er også bra, vi skal jobbe for å innfri! Og her er det viktig at vi i KS er en god eier, og legger forholdene til rette for at vi kan lykkes med Digitale fellestjenester også i fremtiden. Derfor vil vi også i fortsettelsen ha tett samhandling, og løpende dialog om både rammer, oppgaver og forholdet til våre mange samarbeidspartnere, sier Gunn Marit Helgesen.

- Og nå er vi altså her, selskapet finnes, og rammer for de neste årene er lagt. Medlemmene, eller kundene, støtter opp om satsingen vår. De vil ha høyere tempo og flere fellestjenester. Da må vi være kloke, ta de rette stegene i utvikling både av virksomheten og tjenestene.