Se møtet i opptak her:

Regjeringen har startet arbeidet med en ny nasjonal digitaliseringsstrategi. Strategien skal blant annet stake ut kursen for videre digitalisering av offentlig sektor, legge bedre til rette for næringsrettet digitalisering og ta opp viktige samfunnsspørsmål. Målet er sterkere samordning og utvikling av en helhetlig politikk som går på tvers av offentlig og privat sektor. Strategien skal etter planen være klar i 2024.

Ønsker innspill

Målet med innspillsmøtet er blant annet å lytte til viktige synspunkter og tema fra kommuner og fylkeskommuner. Vi vil gjerne høre hvordan dagens digitaliseringsstrategi for offentlig sektor har fungert for dere? Hva bør videreføres eller forsterkes? Hvilke grep bør gjøres nasjonalt for å gi drahjelp regionalt og lokalt?

KS vil samarbeide med departementet om den nye strategien og involvere samstyringsstrukturen på digitaliseringsområdet (KommIT-rådet, Digitaliseringsutvalget, fagråd og utvalg) underveis for å gi konkrete innspill på vegne av en samlet sektor.

Egne nettsider for strategien

Regjeringen har opprettet egne nettsider for arbeidet med den nye strategien hvor man blant annet kan se opptak av «kick-off» i Trondheim 6. juni

Send gjerne inn spørsmål og innspill til panelet på forhånd christina.karstad@ks.no. Alternativt kan det gjøres via chat i selve møtet.