Rapporten ble lansert på et webinar 22. september kl 8.30. Klikk her for å se program (pdf)

Lenkeblokk Icon FoU-rapport "Teknologistøttet læring på arbeidsplassen" Lenkeblokk Icon Veileder "Gode råd for å lykkes med teknologistøttet læring på arbeidsplassen"

På oppdrag fra KS har PWC gjennomført en kvalitativ studie av syv virksomheter om hvordan teknologistøttet læring på arbeidsplassen kan organiseres smartere og gjøres mer motiverende, tilpasses hver enkelt og gi alle ansatte mulighet til å lykkes med å tilegne seg nødvendig kompetanse.

Ny teknologi forandrer jobbene slik vi kjenner dem, og utløser nye og økende behov for kontinuerlig kompetansepåfyll

Den samme teknologien som gjør at arbeidslivet blir mer automatisert, kan også brukes til å gjøre læringen smartere og mer persontilpasset, og dermed bidra til kompetanseheving.

Teknologi gir nye og gode muligheter for å lære på nye måter som er mer fleksible uavhengig av tid og sted, mer persontilpasset, muligheter for interaktivitet, umiddelbare tilbakemeldinger og mindre ressurskrevende enn tradisjonell undervisning. Teknologistøttet læring åpner opp for at både innhold og organisering av læringsaktiviteter kan gjøres mer arbeidsnært og behovsdrevet på arbeidsplassen.