Til hovedinnhold

Veiviser for å hindre dataangrep og digitale hendelser

Veiviseren skal øke fokus på sikkerhet og personvern hos kommunalt ansatte. Målet er å bidra til å redusere sikkerhetsrisikoen når ansatte utfører sine daglige arbeidsoppgaver. Her finner du den nye veiveiseren for kommunesektoren og forslag til bruk.

Artikler

Foto: BDO

Informasjonskampanje om personvern og informasjonssikkerhet

KS lanserer en ny kampanje om informasjonssikkerhet og personvern for ansatte i kommuner og fylkeskommuner. Målet med prosjektet er å utløse en «refleks» hos ansatte som gjør at sikkerhet er noe som faller helt naturlig i den digitaliserte hverdagen.

Foto: Mostphotos

Slik bruker kommunen kampanjen

Kampanjen består av ti temaer – der ett tema rulles ut per måned i totalt ti måneder. Hver måned har et klart budskap, og kampanjen består av en pakke med ulike videoer og plakater. Slik sprer dere budskapet i kommunen!

Foto: BDO

Låse enheter

Målet er at de ansatte alltid låser sine digitale enheter. 

Foto: BDO

Passord

Målet er at du som ansatt alltid lager sterke passord.

Foto: BDO

Pålogging via lenker

Målet er at du som ansatt alltid logger på via hovedsiden til nettsteder som krever brukernavn og passord, og ikke via tilsendt link.

Foto: BDO

Mobile enheter er personlige

Målet er at du som ansatt aldri låner ut mobile enheter som er utdelt av kommunen eller fylkeskommunen.

Foto: BDO

Ikke send sensitive opplysninger på e-post

Målet er at e-post ikke skal benyttes til å sende sensitiv eller taushetsbelagt informasjon.

Foto: BDO

Lagring av informasjon

Målet er at du som ansatt aldri lagrer kommunens informasjon i private systemer, men kun benytter løsninger godkjent av kommunen for informasjonslagring.

Foto: BDO

Sikkerhet på hjemmekontor og på reise

Målet er at du som ansatt alltid er oppmerksom på om noen kan lytte til en jobbrelatert samtale eller se skjermer som inneholder jobbrelatert informasjon.

Foto: BDO

To-faktorautentisering

Målet er at du som ansatt benytter to- eller flerfaktorautentisering der det er mulig.

Foto: BDO

Samtykke ved deling av bilder eller film

Målet er at du som ansatt alltid må ha samtykke ved deling av bilder eller film der personer er motivet.

Foto: BDO

Meld fra

Målet er at du som ansatt alltid kontakter IT-support eller benytter kommunes avvikssystem dersom du er usikker på en e-post, eller opplever feil eller mangler i din arbeidshverdag.

KONTAKT