Til hovedinnhold

Regionale digitaliseringsnettverk

Kommuner har gått sammen i regionale digitaliseringsnettverk for å gi bedre digitale tjenestetilbud til innbyggere og næringsliv. KS koordinerer nettverkene.

Artikler

Foto: Bly

Dette er regionale digitaliseringsnettverk

Digitalisering er en nøkkel for en bærekraftig kommunesektor og helt nødvendig for at kommunal sektor skal møte de utfordringene vi står i, og vil møte. Diginettverker er både strategiske og operative samarbeid om digitalisering - eid av kommunene.

Foto: Bly

Organisering

Her kan du lese mer om de ulike måtene nettverkene er organisert på.

Informasjonssikkerhet og personvernFoto: Illustrasjon: Bly

Informasjonssikkerhet og personvern

Informasjonssikkerhet, digital beredskap og personvern er en forutsetning for gode innbyggertjenester. Kommunal sektor samarbeider for å håndtere utfordringene. På denne siden får du tips og råd og kan lese om felles initativ som er tatt på området.

Foto: Nucleus

Alle kommuner og fylkeskommuner har fått på plass tilgjengelighetserklæring

Alle nettsider i Norge skal være universelt utformet. Siden 1. februar 2023 har det vært et krav om at alle virksomheter i offentlig sektor skal ha fylt ut en tilgjengelighetserklæring for dette.

Foto: Shutterstock

Hele Norge digitaliserer skjenkebevilling

KS, Skatteetaten og Digitaliseringsnettverkene har arrangert webinar om hvordan man på en enklere måte kunne bestille vandelsvurdering fra Skatteetaten ved behandling av skjenkebevilling.

Foto: Bly

Digitalt kompetanseløft på vei til norske kommuner og fylkeskommuner

- Jo mer vi lærer – desto flere muligheter ser vi, sier kommunedirektør i Sandnes kommune, Bodil Sivertsen. Samtlige kommuner i Rogaland har gjennomført et kompetanseløft i digital transformasjon.

Foto: Flickr

Webinar: Kom i gang med Kobo!

Nå er vi snart klare til å dele Kobo med hele Kommune-Norge. Kobo er et digitalt system for kommunale utleieboliger som vil lette boligarbeidet i kommunene. På webinaret får dere vite hvordan dere kommer i gang.

Foto: Askøy kommue

Digitaliseringsnettverk gjør digitaliseringen raskere og bedre

Askøy kommune var tidlig ute med å ta i bruk digitale løsninger som Digisos. Det har redusert saksbehandlingstiden med 70 prosent. – Digitalisering og omstilling går raskere gjennom samarbeid, mener rådmannen i Askøy kommune.

SISTE OM STYRING OG ORGANISERING (DIGITALISERING)

Foto: Sandy Millar, Unsplash

Webinar om DigiBarnevern: Erfaring med overgang til nytt fagsystem

På webinaret fikk vi en statusoppdatering for leveransene som handler om prosesser knyttet til anskaffelse og implementering av nytt fagsystem, rapportering, barnevernfaglig kvalitetssystem med mer.

Foto: Bly

Konferanse om digitalisering av kommunaltekniske tjenester i mars

Kunstig Intelligens: Hvordan vil det påvirke oss når vi skal digitalisere kommunaltekniske tjenester? DIKT-konferansen 8. mars er møteplassen for deg som jobber med digitalisering av bygg, bolig, veg og park.

Foto: Dag Tynes

eKommune 2024: Menneske og teknologi

Meld deg på eKommune 2024 nå! Hvordan vil teknologien som del av løsningen på de store samfunnsutfordringene påvirke mennesker og samspillet mellom oss? På eKommune-konferansen 17.-19. april får du svar.

Foto: Shutterstock

Kommunal sektor er sentral i ny digitaliseringsstrategi

- Det er avgjørende at en ny nasjonal digitaliseringsstrategi gir oss økt gjennomføringskraft i møte med samfunnsutfordringene, sier Kristin W. Wieland, områdedirektør for forskning innovasjon og digitalisering i KS.

Foto: Shutterstock

Styrker digital sikkerhet i kommunene

- Vi er glade for at regjeringen nå etablerer et senter som kan bistå kommunene i møte med digitale trusler og hendelser, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Foto: Illustrasjon: Bly

Se webinar om sikkerhet og personvern i kommunesektoren i opptak

KS har arrangert webinaret Sikker kommune om sikkerhet og personvern i kommuner og fylkeskommuner. Blant annet lanserte vi en ny kampanje om informasjonssikkerhet som er gratis å bruke. Se webinaret i opptak her.

Les flere artikler

KONTAKT