Til hovedinnhold

Regionale digitaliseringsnettverk

Kommuner har gått sammen i regionale digitaliseringsnettverk for å gi bedre digitale tjenestetilbud til innbyggere og næringsliv. KS koordinerer nettverkene.

Artikler

Foto: Bly

Dette er regionale digitaliseringsnettverk

Digitalisering er en nøkkel for en bærekraftig kommunesektor og helt nødvendig for at kommunal sektor skal møte de utfordringene vi står i, og vil møte. Diginettverker er både strategiske og operative samarbeid om digitalisering - eid av kommunene.

Foto: Colourbox.com

Digitale arkiv sikrer fremtidens kulturarv

Etter en omfattende kartlegging i flere regioner, er konklusjonen at det mangler felles standarder for digitalisering av arkiv på alle nivå i offentlig sektor.

Foto: Shutterstock

Webinarrekke om digitalisering

KS inviterer til faste webinarer om digitaliseringsarbeidet. Tema vil være relevante for ansatte i kommuner og fylkeskommuner, men også andre aktører. Neste webinar kommer 5. september - om KI i kommunal sektor.

Informasjonssikkerhet og personvernFoto: Illustrasjon: Bly

Informasjonssikkerhet og personvern

Informasjonssikkerhet, digital beredskap og personvern er en forutsetning for gode innbyggertjenester. Kommunal sektor samarbeider for å håndtere utfordringene. På denne siden får du tips og råd og kan lese om felles initativ som er tatt på området.

Foto: Nucleus

Alle kommuner og fylkeskommuner har fått på plass tilgjengelighetserklæring

Alle nettsider i Norge skal være universelt utformet. Siden 1. februar 2023 har det vært et krav om at alle virksomheter i offentlig sektor skal ha fylt ut en tilgjengelighetserklæring for dette.

SISTE OM DIGITALISERINGSNETTVERK

Foto: Mostphotos

KRONIKKER

Digitale verktøy i opplæringen: Hvem var det som mistet hodet?

Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet, Elevorganisasjonen, Foreldreutvalget og KS ønsker en god og åpen debatt om bruken av digitale verktøy i opplæringen.

Foto: Shutterstock

KRONIKKER

Valgt av folket i en digital tid

Teknologi endrer samfunnet og er en maktfaktor i seg selv. Hvorfor settes temaet så sjelden på den politiske dagsordenen?

Foto: Shutterstock

Utfordringer knyttet til digitalisering i kommunesektoren

KS har utredet hvordan utfordringene knyttet til digitaliseringen av kommunal sektor best kan håndteres fremover. Utredningen har tydeliggjort hvilke oppgaver som bør håndteres på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Foto: Mostphotos

KI på dagsorden i kommunesektoren

- KI er allerede rundt oss, over alt, det handler om hvordan vi kan ta det i bruk. Det er viktig at temaet settes på dagsorden både på politisk og administrativt nivå i kommuner og fylkeskommuner, sier Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør i KS.

Foto: Oslo kommune

HØRING

Høringsinnspill om kunstig intelligens

KS har gitt innspill til tre representantforslag om kunstig intelligens. Ingen av de to første forslagene ble vedtatt i Stortinget. Forslaget om Norges neste steg for kunstig intelligens er enda ikke votert over i Stortinget.

Les flere artikler

KONTAKT