Regionale digitaliseringsnettverk

Kommuner har gått sammen i regionale digitaliseringsnettverk for å gi bedre digitale tjenestetilbud til innbygger og næringsliv.

SISTE OM STYRING OG ORGANISERING (DIGITALISERING)

Regjeringsplattformen:Positivt om e-helse og innovasjon

Regjeringsplattformen:Positivt om e-helse og innovasjon

Regjeringen vil støtte opp om kommunenes arbeid med e-helse, heter det i Hurdalsplattformen. I tillegg er det svært positivt at Støre-regjeringen vil teste ut en ordning med frie innovasjonsmidler.

Hvordan lykkes med teknologistøttet læring på arbeidsplassen?

Hvordan lykkes med teknologistøttet læring på arbeidsplassen?

Hvordan kan læring på arbeidsplassen organiseres smartere og gjøres mer motiverende, tilpasset hver enkelt og gi alle medarbeidere mulighet til å lykkes med å tilegne seg nødvendig kompetanse? En rapport og veileder ble lansert på webinaret 22. september.

KS bidrar til å skape bedre sammenhengende tjenester

KS bidrar til å skape bedre sammenhengende tjenester

Årets utgave av undersøkelsen «IT i praksis» viser at over halvparten sier seg «svært enig/enig» i at KS bidrar til at deres virksomhet utvikler sammenhengende tjenester.

Som om vi har et valg

Som om vi har et valg

Felles kommunal journal skal gjøre pasientens informasjon lettere tilgjengelig for helsepersonell og innbygger i en kommune. Hva har skjedd med arbeidet siden i fjor sommer, og hva sier leverandørene? Vi stilte spørsmålene under en debatt i Arendal.

Høringssvar om endringer i pasientjournalloven

HØRING

Høringssvar om endringer i pasientjournalloven

KS er uenig i de virkemidlene staten foreslår som endringer i pasientjournalloven. Blant annet er KS kritisk til at staten gis vide fullmakter til å pålegge kommunene å ta i bruk nasjonale e-helseløsninger.

Fagrådet for IKT-arkitektur har fått nytt mandat

Fagrådet for IKT-arkitektur har fått nytt mandat

For å gi KS faglige råd innen IKT-arkitektur, finnes det et eget fagråd med eksperter fra kommuner og fylkeskommuner. Fagrådet deltar i prosessen med å kvalitetssikre nye felles prosjekter for kommunal sektor. Nylig ble mandatet oppdatert.

Les flere artikler

KONTAKT