Regionale digitaliseringsnettverk

Kommuner har gått sammen i regionale digitaliseringsnettverk for å gi bedre digitale tjenestetilbud til innbygger og næringsliv.

SISTE OM STYRING OG ORGANISERING (DIGITALISERING)

Bærekraftsfredag – Data som grunnlag for bærekraftsarbeid

Bærekraftsfredag – Data som grunnlag for bærekraftsarbeid

Ny måned og ny bærekraftsfredag på trappene. Denne gangen møtes Bærekraftsnettverket for å diskutere hvordan vi bruker data som grunnlag for bærekraftsarbeid, og ikke minst hvordan vi velger gode metoder for å måle lokal status.

KS etablerer nettverk for informasjonssikkerhet og personvern

KS etablerer nettverk for informasjonssikkerhet og personvern

KS oppretter strategisk nettverk for informasjonssikkerhet og personvern (SNIP) for å styrke kommunenes kompetanse på området. I tillegg vil nettverket kunne gi kommunene en felles arena der de kan drøfte sikkerhetsutfordringer.

KS utreder ny organisering av digitale fellestjenester

KS utreder ny organisering av digitale fellestjenester

KS har startet en utredning om ny organisering av digitale fellestjenester. Bakgrunnen er behovet for å styrke gjennomføringskraften på digitaliseringsområdet, og å legge til rette for en framtidsrettet organisering.

Bergen først ut med pasientens legemiddelliste

Bergen først ut med pasientens legemiddelliste

Pasientsikkerheten løftes til et nytt nivå når helsetjenestene kan dele oppdaterte legemiddelopplysninger på tvers for den enkelte pasient. – En viktig milepæl som bidrar til tryggere legemiddelbehandling for innbyggerne, sier Terje Wistner i KS.

Bredbånd til alle

Bredbånd til alle

KS har sammen med 17 andre organisasjoner bedt politikerne gjøre Norge til et gigabitsamfunn i 2025. – Staten må i tillegg øke tilskuddsordningen for bredbånd til 1 milliard kroner per år, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Prosjekt kommunal bolig - Kobo

Prosjekt kommunal bolig - Kobo

Husbanken samarbeider med KS og 19 kommuner om å utvikle digitale løsninger for å søke, tildele og administrere kommunale boliger, samt skaffe bedre data til å utforme politikk.

Les flere artikler

KONTAKT