Til hovedinnhold

Regionale digitaliseringsnettverk

Kommuner har gått sammen i regionale digitaliseringsnettverk for å gi bedre digitale tjenestetilbud til innbygger og næringsliv.

Artikler

Dette er regionale digitaliseringsnettverk

Digitalisering er en nøkkel for en bærekraftig kommunesektor og helt nødvendig for at kommunal sektor skal møte de utfordringene vi står i, og vil møte. Diginettverker er både strategiske og operative samarbeid om digitalisering - eid av kommunene.

Organisering

Her kan du lese mer om de ulike måtene nettverkene er organisert på.

Webinar: Kom i gang med Kobo!

Nå er vi snart klare til å dele Kobo med hele Kommune-Norge. Kobo er et digitalt system for kommunale utleieboliger som vil lette boligarbeidet i kommunene. På webinaret får dere vite hvordan dere kommer i gang.

Status Kommune 2022

Rapporten Status Kommune 2022 gir et oppdatert bilde av tilstanden i norske kommuner og fylker – en samlet oversikt over fakta på 117 områder i kommuner og fylkeskommuner.

Digitaliseringsnettverk gjør digitaliseringen raskere og bedre

Askøy kommune var tidlig ute med å ta i bruk digitale løsninger som Digisos. Det har redusert saksbehandlingstiden med 70 prosent. – Digitalisering og omstilling går raskere gjennom samarbeid, mener rådmannen i Askøy kommune.

Regionale samlinger om digitalt utenforskap

Endelig kan vi møtes fysisk for å dele erfaringer om digitalt utenforskap – hva kan vi bidra med for å tette gapet? Jobber du med digital veiledning, er du velkommen til samling i Kristiansand, Tromsø eller Trondheim i høst.

SISTE OM STYRING OG ORGANISERING (DIGITALISERING)

KS etablerer aksjeselskap for digitale fellestjenester

Hovedstyret har sagt ja til at KS etablerer et 100 prosent eiet ikke-kommersielt aksjeselskap. Selskapets skal utvikle og levere digitale fellesløsninger og andre tjenester i tilknytning til dette til medlemmene.

Ny veileder for bruk av sosiale medier i kommunen

KS fagråd for informasjonssikkerhet og personvern har laget veiledningen for bruk av sosiale medier i kommuner. Veiledningen retter seg mot alle virksomheter i kommunene. Den gir innføring i regelverket som gjelder og hvilke vurderinger som må gjøres.

Fag- og prioriteringsutvalg for oppvekst og utdanning

For å gi KS faglige råd innen digitalisering av oppvekstområdet, etableres et eget fag- og prioriteringsutvalg med eksperter fra kommunal sektor - digiOppvekst. Utvalget er en del av KS’ samstyringsmodell for digitalisering av kommunal sektor.

Fag- og prioriteringsutvalg for teknisk sektor

For å gi KS faglige råd innen digitalisering av teknisk sektor, er det etablert et eget fag- og prioriteringsutvalg med eksperter fra kommunal sektor. Utvalget er en del av KS sin samstyringsmodell for digitalisering av kommunal sektor.

Fag- og prioriteringsutvalg for sosial og velferd

For å gi KS faglige råd innen digitalisering på sosial- og velferdsområdet, er det etablert et eget fag- og prioriteringsutvalg med eksperter fra kommunal sektor. Utvalget er en del av KS’ samstyringsmodell for digitalisering i kommunal sektor.

Fag- og prioriteringsutvalg

KS har i løpet av 2022 etablert en rekke fag- og prioriteringsutvalg på digitaliseringsområdet. Målet er å oppnå en tett og løpende dialog på tjenestenivå for å identifisere felles behov og bedre kunne prioritere mellom dem.

Les flere artikler

KONTAKT