Regionale digitaliseringsnettverk

Kommuner har gått sammen i regionale digitaliseringsnettverk for å gi bedre digitale tjenestetilbud til innbygger og næringsliv.

Dette er regionale digitaliseringsnettverk

Dette er regionale digitaliseringsnettverk

Digitalisering er en nøkkel for en bærekraftig kommunesektor og helt nødvendig for at kommunal sektor skal møte de utfordringene vi står i, og vil møte. Diginettverker er både strategiske og operative samarbeid om digitalisering - eid av kommunene.

Organisering

Organisering

Her kan du lese mer om de ulike måtene nettverkene er organisert på.

Webinar: Kom i gang med Kobo!

Webinar: Kom i gang med Kobo!

Nå er vi snart klare til å dele Kobo med hele Kommune-Norge. Kobo er et digitalt system for kommunale utleieboliger som vil lette boligarbeidet i kommunene. På webinaret får dere vite hvordan dere kommer i gang.

God respons på KS’ prosjektet Deling av skatte- og inntektsdata

God respons på KS’ prosjektet Deling av skatte- og inntektsdata

KS, Oslo Origo og Skatteetaten delte innsikt fra prosjektet på Digitaliseringskonferansen. En ny film forklarer hva prosjektet handler om, hvordan vi løser det og hvorfor dette er til beste for innbyggere og ansatte.

Status Kommune 2022

Status Kommune 2022

Rapporten Status Kommune 2022 gir et oppdatert bilde av tilstanden i norske kommuner og fylker – en samlet oversikt over fakta på 117 områder i kommuner og fylkeskommuner.

Digitaliseringsnettverk gjør digitaliseringen raskere og bedre

Digitaliseringsnettverk gjør digitaliseringen raskere og bedre

Askøy kommune var tidlig ute med å ta i bruk digitale løsninger som Digisos. Det har redusert saksbehandlingstiden med 70 prosent. – Digitalisering og omstilling går raskere gjennom samarbeid, mener rådmannen i Askøy kommune.

Regionale samlinger om digitalt utenforskap

Regionale samlinger om digitalt utenforskap

Endelig kan vi møtes fysisk for å dele erfaringer om digitalt utenforskap – hva kan vi bidra med for å tette gapet? Jobber du med digital veiledning, er du velkommen til samling i Kristiansand, Tromsø eller Trondheim i høst.

SISTE OM STYRING OG ORGANISERING (DIGITALISERING)

Fag- og prioriteringsutvalg for oppvekst og utdanning

Fag- og prioriteringsutvalg for oppvekst og utdanning

For å gi KS faglige råd innen digitalisering av oppvekstområdet, etableres et eget fag- og prioriteringsutvalg med eksperter fra kommunal sektor - digiOppvekst. Utvalget er en del av KS’ samstyringsmodell for digitalisering av kommunal sektor.

Fag- og prioriteringsutvalg for teknisk sektor

Fag- og prioriteringsutvalg for teknisk sektor

For å gi KS faglige råd innen digitalisering av teknisk sektor, er det etablert et eget fag- og prioriteringsutvalg med eksperter fra kommunal sektor. Utvalget er en del av KS sin samstyringsmodell for digitalisering av kommunal sektor.

Fag- og prioriteringsutvalg for sosial og velferd

Fag- og prioriteringsutvalg for sosial og velferd

For å gi KS faglige råd innen digitalisering på sosial- og velferdsområdet, er det etablert et eget fag- og prioriteringsutvalg med eksperter fra kommunal sektor. Utvalget er en del av KS’ samstyringsmodell for digitalisering i kommunal sektor.

Fag- og prioriteringsutvalg

Fag- og prioriteringsutvalg

KS har i løpet av 2022 etablert en rekke fag- og prioriteringsutvalg på digitaliseringsområdet. Målet er å oppnå en tett og løpende dialog på tjenestenivå for å identifisere felles behov og bedre kunne prioritere mellom dem.

Samstyringsstrukturen for digitaliseringsområdet

Samstyringsstrukturen for digitaliseringsområdet

KS har i samarbeid med medlemmene etablert en rekke råd og utvalg som skal bidra til koordinering og samordning på digitaliseringsområdet i sektoren. Den strategiske samordningen foregår i dag gjennom det som kalles samstyringsstruktur for digitalisering.

KS sentral aktør i DIGI-UNG programmet

KS sentral aktør i DIGI-UNG programmet

Visste du at KS er en sentral aktør i DIGI-UNG? Dette er et banebrytende program som samler og utvikler tjenester for ungdom.

Les flere artikler

KONTAKT