Til hovedinnhold

Regionale digitaliseringsnettverk

Kommuner har gått sammen i regionale digitaliseringsnettverk for å gi bedre digitale tjenestetilbud til innbygger og næringsliv.

Artikler

Foto: Bly

Dette er regionale digitaliseringsnettverk

Digitalisering er en nøkkel for en bærekraftig kommunesektor og helt nødvendig for at kommunal sektor skal møte de utfordringene vi står i, og vil møte. Diginettverker er både strategiske og operative samarbeid om digitalisering - eid av kommunene.

Foto: Bly

Organisering

Her kan du lese mer om de ulike måtene nettverkene er organisert på.

Foto: Shutterstock

Hele Norge digitaliserer skjenkebevilling

KS, Skatteetaten og Digitaliseringsnettverkene har arrangert webinar om hvordan man på en enklere måte kunne bestille vandelsvurdering fra Skatteetaten ved behandling av skjenkebevilling.

Foto: Bly

Digitalt kompetanseløft på vei til norske kommuner og fylkeskommuner

- Jo mer vi lærer – desto flere muligheter ser vi, sier kommunedirektør i Sandnes kommune, Bodil Sivertsen. Samtlige kommuner i Rogaland har gjennomført et kompetanseløft i digital transformasjon.

Foto: Flickr

Webinar: Kom i gang med Kobo!

Nå er vi snart klare til å dele Kobo med hele Kommune-Norge. Kobo er et digitalt system for kommunale utleieboliger som vil lette boligarbeidet i kommunene. På webinaret får dere vite hvordan dere kommer i gang.

Foto: Askøy kommue

Digitaliseringsnettverk gjør digitaliseringen raskere og bedre

Askøy kommune var tidlig ute med å ta i bruk digitale løsninger som Digisos. Det har redusert saksbehandlingstiden med 70 prosent. – Digitalisering og omstilling går raskere gjennom samarbeid, mener rådmannen i Askøy kommune.

SISTE OM STYRING OG ORGANISERING (DIGITALISERING)

Foto: Mostphotos

Innspillsmøte om ny nasjonal digitaliseringsstrategi

KS og Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) arrangerte digitalt innspillsmøte om ny nasjonal digitaliseringsstrategi. Se møtet i opptak her.

Foto: KS

Nytt selskap skal bli et lokomotiv i digitaliseringsarbeidet

- KS Digitale fellestjenester AS (DIF) er et «ektefødt barn» av kommunal sektors vilje og evne til å samarbeide om vanskelige oppgaver som løses best i fellesskap, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen under markeringen av oppstarten av selskapet.

Foto: Mostphotos

KS Digitale fellestjenester AS er blitt eget selskap

Hovedstyret har sagt ja til virksomhetsoverdragelse mellom KS og KS Digitale fellestjenester AS fra 1. september.

Foto: Sopra Steria

Ny daglig leder i KS-Digitale fellestjenester AS

Fra 1. oktober tiltrer Sidsel Nordhagen som daglig leder for det nyopprettede selskapet KS-Digitale fellestjenester AS.

Foto: Bly

Webinar om etablering av selskap for digitale fellestjenester

KS etablerer selskap for digitale fellestjenester og trenger signeringer fra alle kommuner og fylkeskommuner. 8. august arrangerte KS webinar for kommuner og fylkeskommuner som ønsker mer informasjon.

Foto: Shutterstock

Veiledning om strømming av idrettsarrangementer for barn

De siste årene har stadig flere idrettsarrangementer for barn og unge blitt filmet og lagt ut på internett, og utviklingen skjøt særlig fart under koronapandemien. Nå har Datatilsynet publisert en veiledning om strømming av idrettsarrangementer for barn.

Les flere artikler

KONTAKT