Regionale digitaliseringsnettverk

Kommuner har gått sammen i regionale digitaliseringsnettverk for å gi bedre digitale tjenestetilbud til innbygger og næringsliv.

Dette er regionale digitaliseringsnettverk

Dette er regionale digitaliseringsnettverk

Regionale digitaliseringsnettverk er strategiske og operative samarbeid hvor kommuner går sammen for å gi bedre digitale tjenestetilbud til innbyggere og næringsliv. KS er av Landstinget gitt en rolle i å koordinere dette arbeidet.

Organisering

Organisering

Her kan du lese mer om de ulike måtene nettverkene er organisert på.

Status Kommune 2022

Status Kommune 2022

Rapporten Status Kommune 2022 gir et oppdatert bilde av tilstanden i norske kommuner og fylker – en samlet oversikt over fakta på 117 områder i kommuner og fylkeskommuner.

Digitaliseringsnettverk gjør digitaliseringen raskere og bedre

Digitaliseringsnettverk gjør digitaliseringen raskere og bedre

Askøy kommune var tidlig ute med å ta i bruk digitale løsninger som Digisos. Det har redusert saksbehandlingstiden med 70 prosent. – Digitalisering og omstilling går raskere gjennom samarbeid, mener rådmannen i Askøy kommune.

Regionale samlinger om digitalt utenforskap

Regionale samlinger om digitalt utenforskap

Endelig kan vi møtes fysisk for å dele erfaringer om digitalt utenforskap – hva kan vi bidra med for å tette gapet? Jobber du med digital veiledning, er du velkommen til samling i Kristiansand, Tromsø eller Trondheim i høst.

SISTE OM STYRING OG ORGANISERING (DIGITALISERING)

Les flere artikler

KONTAKT