Regionale digitaliseringsnettverk

Kommuner har gått sammen i regionale digitaliseringsnettverk for å gi bedre digitale tjenestetilbud til innbygger og næringsliv.

Dette er regionale digitaliseringsnettverk

Dette er regionale digitaliseringsnettverk

Regionale digitaliseringsnettverk er strategiske og operative samarbeid hvor kommuner går sammen for å gi bedre digitale tjenestetilbud til innbyggere og næringsliv. KS er av Landstinget gitt en rolle i å koordinere dette arbeidet.

Organisering

Organisering

Her kan du lese mer om de ulike måtene nettverkene er organisert på.

Digitaliseringsnettverk gjør digitaliseringen raskere og bedre

Digitaliseringsnettverk gjør digitaliseringen raskere og bedre

Askøy kommune var tidlig ute med å ta i bruk digitale løsninger som Digisos. Det har redusert saksbehandlingstiden med 70 prosent. – Digitalisering og omstilling går raskere gjennom samarbeid, mener rådmannen i Askøy kommune.

Regionale samlinger om digitalt utenforskap

Regionale samlinger om digitalt utenforskap

Endelig kan vi møtes fysisk for å dele erfaringer om digitalt utenforskap – hva kan vi bidra med for å tette gapet? Jobber du med digital veiledning, er du velkommen til samling i Kristiansand, Tromsø eller Trondheim i høst.

SISTE OM STYRING OG ORGANISERING (DIGITALISERING)

eKommune 2022: Teknologi og data som drivere for innovasjon

eKommune 2022: Teknologi og data som drivere for innovasjon

Hvordan påvirker deling av data, kunstig intelligens og smart teknologi kommunens tjenester og kommunen som organisasjon? Det skal konferansen eKommune 2022 gi svar på i april 2022.

Er en trygg digital hverdag mulig i kommunene?

Er en trygg digital hverdag mulig i kommunene?

Daglig skriver media om digitale angrep, og digitale angrep mot kommuner er selvsagt ikke noe unntak. De fleste har hørt om dataangrepet mot Østre Toten kommune og de konsekvensene det førte med seg.

Regjeringsplattformen: Positivt om e-helse og innovasjon

Regjeringsplattformen: Positivt om e-helse og innovasjon

Regjeringen vil støtte opp om kommunenes arbeid med e-helse, heter det i Hurdalsplattformen. I tillegg er det svært positivt at Støre-regjeringen vil teste ut en ordning med frie innovasjonsmidler.

Hvordan lykkes med teknologistøttet læring på arbeidsplassen?

Hvordan lykkes med teknologistøttet læring på arbeidsplassen?

Hvordan kan læring på arbeidsplassen organiseres smartere og gjøres mer motiverende, tilpasset hver enkelt og gi alle medarbeidere mulighet til å lykkes med å tilegne seg nødvendig kompetanse? En rapport og veileder ble lansert på webinaret 22. september.

KS bidrar til å skape bedre sammenhengende tjenester

KS bidrar til å skape bedre sammenhengende tjenester

Årets utgave av undersøkelsen «IT i praksis» viser at over halvparten sier seg «svært enig/enig» i at KS bidrar til at deres virksomhet utvikler sammenhengende tjenester.

Som om vi har et valg

Som om vi har et valg

Felles kommunal journal skal gjøre pasientens informasjon lettere tilgjengelig for helsepersonell og innbygger i en kommune. Hva har skjedd med arbeidet siden i fjor sommer, og hva sier leverandørene? Vi stilte spørsmålene under en debatt i Arendal.

Les flere artikler

KONTAKT