Finansieringsordning for digitaliseringsprosjekter (Digifin)

Jobber din kommune med et digitaliseringsprosjekt som kan være nyttig for flere? Finansieringsordningen gir støtte til nasjonale prosjekter som vil gi innbyggerne bedre tjenester og en enklere hverdag.

SISTE OM STYRING OG ORGANISERING (DIGITALISERING)

Moderniserer byggesaksprosessen

Moderniserer byggesaksprosessen

Mange opplever at innsending og behandling av byggesøknader tar tid, og at tjenesten er lite brukervennlig. Nå bidrar KS til å utvikle enklere løsninger der byggenæringen og privatpersoner står mer i sentrum.

Lederutfordringer i digitale omstillingsprosesser

Lederutfordringer i digitale omstillingsprosesser

Det er viktig at lederne tar aktivt eierskap til prosessen når kommuner skal bli mer digitale. Samtidig må alle ansatte bli involvert i prosessen, og det må være rom for ildsjeler og endringsagenter. Det viser en ny rapport laget på oppdrag fra KS.

Erfaringer rundt organisering av fellestjenester

Erfaringer rundt organisering av fellestjenester

KS har bedt Agenda Kaupang se hen til erfaringer fra Danmark og Sverige når det gjelder felleseide selskaper for digitalisering av kommunal sektor.

Historien om Tim. En nasjonal fremtidsvisjon

Husker du Oslo kommunes fremtidshistorie om Tim? Her er en oppfølger der Tim flytter ut av Oslo og blir en innbygger av Norge. Her samarbeider forvaltningsnivåer på tvers for å gi Tim de tjenestene han trenger når han trenger det.

Sammen, men også hver for seg

Sammen, men også hver for seg

Kommunal sektor har en ambisjon om å gjøre mer sammen på digitaliseringsområdet, men det må ikke være til hinder for dem som ligger lengst frem. Det var en av konklusjonene til KommIT-rådet da de diskuterte oppstarten av et felles prosjekt om datasjø.

Takk for innsatsen så langt

Takk for innsatsen så langt

Da KommIT-rådet møttes i Bergen 23.–24. mai, tok Robert Rastad over stafettpinnen etter Arild Sundberg som leder for rådet. Uten Arilds store innsats gjennom flere år hadde ikke rådet og digitaliseringsarbeidet i kommunesektoren vært der vi er i dag.

Les flere artikler

KONTAKT