Finansieringsordning for digitaliseringsprosjekter (Digifin)

Jobber din kommune med et digitaliseringsprosjekt som kan være nyttig for flere? Finansieringsordningen gir støtte til nasjonale prosjekter som vil gi innbyggerne bedre tjenester og en enklere hverdag.

SISTE OM STYRING OG ORGANISERING (DIGITALISERING)

Moderniserer byggesaksprosessen

Moderniserer byggesaksprosessen

Mange opplever at innsending og behandling av byggesøknader tar tid, og at tjenesten er lite brukervennlig. Nå bidrar KS til å utvikle enklere løsninger der byggenæringen og privatpersoner står mer i sentrum.

Lederutfordringer i digitale omstillingsprosesser

Lederutfordringer i digitale omstillingsprosesser

Det er viktig at lederne tar aktivt eierskap til prosessen når kommuner skal bli mer digitale. Samtidig må alle ansatte bli involvert i prosessen, og det må være rom for ildsjeler og endringsagenter. Det viser en ny rapport laget på oppdrag fra KS.

Utvikler sømløse tjenester på tvers av sektorer

Utvikler sømløse tjenester på tvers av sektorer

For å kunne dele mer data, lage bedre og mer sammenhengende tjenester må stat og kommune samarbeide. Digitaliseringsstrategien har lagt viktige føringer for hvordan dette skal skje, og DIFI og KS spiller en sentral rolle i arbeidet med å få dette til.

Akson må gjennomføres stegvis

Akson må gjennomføres stegvis

- Det blir bedre, sikrere og billigere om vi gjør dette sammen, sier direktør Wenche P. Dehli i Kristiansand kommune. Hun er overbevist om at vi trenger Akson, og at det vil gi bedre tjenester og et tryggere pasientforløp.

Mer samarbeid om digitalisering

Mer samarbeid om digitalisering

Kommunesektoren vil fremover møte en mer samlet statlig sektor i spørsmål om digitalisering. Det er et av tiltakene digitaliseringsminister Nikolai Astrup ser for seg i oppfølgingen av strategien «Én digital offentlig sektor.»

Digitaliseringsutvalget

Digitaliseringsutvalget er et saksforberedende organ som blant annet skal løfte relevante tema av strategisk betydning til KommIT-rådet.

Les flere artikler

KONTAKT