Tidligere var det uklart om arbeidstaker eller etterlatte var sikret yrkesskadeerstatning ved koronasmitte etter de gjeldende reglene. KS tok derfor kontakt med Arbeids- og sosialdepartementet 19. mars for å få en avklaring om dette spørsmålet.

- I kommunal sektor er det svært mange arbeidstakere som utfører kritiske samfunnsfunksjoner. Disse arbeidstakerne må være trygge på at de er sikret økonomisk. Det var derfor nødvendig at dette regelverket ble endret, og det er positivt at regjeringen raskt har besluttet denne endringen, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.  

Det regelverket som er besluttet endret er yrkessykdomsforskriften. Det er bare sykdommer som er listet opp i denne forskriften som kan godkjennes som yrkessykdom. Koronasmitte og Covid-19 er nå tatt inn på denne listen over yrkessykdommer. Forskriftsendringen gjelder for ansatte i helsevesenet og andre yrker der arbeidet gjøres i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare.

Endringen skal gjelde fra 1. mars 2020. 

Lenkeblokk Icon Les mer på regjeringen.no