Direktør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø, mener at det ikke vil være mulig med en tilsvarende avtale for grupper av ansatte i kommunesektoren.

Her er KS’ begrunnelse for dette:
«Kommunene er hardt rammet av koronakrisen, og svært mange ansatte i mange ulike yrkesgrupper gjør en fantastisk innsats. Det gjelder ikke minst sykepleierne, og det har vi alle grunn til å være takknemlige for og stolte av. Samtidig er det viktig å understreke at krisen også rammer kommunesektoren hardt økonomisk. Derfor har Stortinget vedtatt krisepakker på mange milliarder kroner så langt. Det er imidlertid behov for mye mer.

Det er ikke mulig å sammenligne tariffsystemene i sykehusene og kommunene.  De er svært ulike, både i form og innhold og to helt ulike arbeidsgivere.  Derfor vil det alltid være enkeltelementer i disse avtalene som er bedre i den ene enn i den andre.

I felleserklæringen som ble utarbeidet av partene i kommunal sektor i midten av mars, er det pekt på at hovedtariffavtalens betalingsbestemmelser gjelder også i denne situasjonen. Alle får for eksempel overtidsgodtgjøring når man jobber overtid, og kveldstillegg, nattillegg og helgetillegg i henhold vil Hovedtariffavtalens bestemmelser når man jobber på disse tider. Alle forhandlingsparter er blitt enige om å utsette hovedtariffoppgjøret til høsten, og KS forholder seg alltid lojalt til inngåtte avtaler. Vi tror at de aller fleste vil forstå at det vil bli helt feil om kommunesektoren skulle gå bort fra det som er nedfelt i Hovedtariffavtalen, og innlede nye forhandlinger med én gruppe ansatte.

At KS ikke ønsker å forhandle lønns- og arbeidsvilkår i en situasjon hvor vi har avtale om å utsette tarifforhandlingene til høsten, er på ingen måte uttrykk for at KS ikke anerkjenner sykepleiernes innsats og viktighet.»

Lenkeblokk Icon Les også artikkelen: Lønn og godtgjøring forhandles til høsten