Hovedtariffavtalen

Hovedtariffavtalen (HTA) er den viktigste tariffavtalen i KS-området med bestemmelser blant annet om lønn og godtgjøringer, lokale forhandlinger, arbeidstid og pensjon. Her finner du veiledning og fortolkning om bestemmelser i HTA.

Hovedtariffavtalen 1.5.2020-30.4.2022

Hovedtariffavtalen 1.5.2020-30.4.2022

Hovedtariffavtalen (HTA) er den viktigste tariffavtalen i KS-området med bestemmelser blant annet om lønn og godtgjøringer, lokale forhandlinger, arbeidstid og pensjon. Hovedtariffavtalen er revidert for en avtaleperiode fra 1.5.2020 til 30.4.2022.

Konsekvenser av tvungen lønnsnemnd i lærerstreiken

Konsekvenser av tvungen lønnsnemnd i lærerstreiken

I denne artikkelen redegjør vi for de praktiske konsekvensene av at Regjeringen har foreslått tvungen lønnsnemnd i arbeidskonflikten mellom KS og Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag.

Ammefri

Ammefri

Rettighetene knyttet til ammefri er regulert både i arbeidsmiljøloven og i Hovedtariffavtalen, og begge regelsettene vil behandles i artikkelen. Bestemmelsene om amming i Hovedtariffavtalen ble endret i hovedtariffoppgjøret 2022.

Årsturnus

Årsturnus

KS får et økende antall henvendelser om hvilke regler som gjelder for årsturnus.

Tariffoppgjøret 2022

Tariffoppgjøret 2022

KS ble i mai enige med LO, Unio, YS og Akademikerne om et godt samlet resultat i årets lønnsoppgjør. 37 av 40 fagforbund godtok resultatet, mens tre lærerorganisasjoner gikk til streik. Streiken ble avsluttet ved tvungen lønnsnemd 27. september.

Mer informasjon om "korona-avtalen"

Mer informasjon om "korona-avtalen"

I denne artikkelen besvarer vi spørsmål som har kommet inn om avtalen om utvidet kompensasjon for overtid og merarbeid i forbindelse med koronapandemien.

Særavtaler

Særavtaler

De sentrale parter har inngått generelle og forbundsvise særavtaler som supplerer hovedtariffavtalen.

Har du spørsmål til Hovedtariffavtalen? Kontakt medlemsservice@ks.no eller ring 24 13 64 00

Mer om Hovedtariffavtalen

Les flere artikler

KONTAKT