Til hovedinnhold

Hovedtariffavtalen

Hovedtariffavtalen (HTA) er den viktigste tariffavtalen i KS-området med bestemmelser blant annet om lønn og godtgjøringer, lokale forhandlinger, arbeidstid og pensjon. Her finner du veiledning og fortolkning om bestemmelser i HTA.

Artikler

– Løft for alle i kommunesektoren

– KS er fornøyd med at vi sammen har klart å bli enige om en god, samlet løsning i lønnsoppgjøret, med en ramme på 5,4 prosent. Den gir et løft til både lavlønte og høyt utdannede, og alle får reallønnsvekst, sier Tor Arne Gangsø, direktør for arbeidsliv

Forhandlingsresultatet ved mellomoppgjøret 2023

KS og de fire forhandlingssammenslutningene har blitt enige om en forhandlingsløsning i mellomoppgjøret 2023. Resultatet sikrer alle arbeidstakere reallønnsvekst.

Hovedtariffavtalen

Hovedtariffavtalen (HTA) er den viktigste tariffavtalen i KS-området med bestemmelser blant annet om lønn og godtgjøringer, lokale forhandlinger, arbeidstid og pensjon. Hovedtariffavtalen er revidert for en avtaleperiode fra 1.5.2022 til 30.4.2024.

Om særskilte lønnsforhandlinger etter Rikslønnsnemndas kjennelse

KS får nå mange henvendelser fra kommuner og fylkeskommuner om muligheten for å gjennomføre særskilte lokale lønnsforhandlinger til lærere grunnet utsatt virkningstidspunkt for sentrale tillegg i 2022.

Hvordan skal Rikslønnsnemndas kjennelse iverksettes?

17. februar 2023 kom Rikslønnsnemndas kjennelser i tvistene mellom KS, Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund og Norsk Lektorlag i forbindelse med hovedoppgjøret 2022. Lønnsendringene skal nå iverksettes for medlemmer av disse tre organisasjonene.

Beregning av tilleggslønn fra 1.1.2023

Her beskrives hvordan man kan beregne tilleggslønn av kvelds- og nattillegg og lørdags- og søndagstillegg. Det er også et regneark som kan benyttes som hjelpemiddel.

Årsturnus

KS får et økende antall henvendelser om hvilke regler som gjelder for årsturnus.

Tariffoppgjøret 2022

Tariffoppgjøret 2022

KS ble i mai enige med LO, Unio, YS og Akademikerne om et godt samlet resultat i årets lønnsoppgjør. 37 av 40 fagforbund godtok resultatet, mens tre lærerorganisasjoner gikk til streik. Streiken ble avsluttet ved tvungen lønnsnemd 27. september.

Særavtaler

Særavtaler

De sentrale parter har inngått generelle og forbundsvise særavtaler som supplerer hovedtariffavtalen.

Har du spørsmål til Hovedtariffavtalen? Kontakt medlemsservice@ks.no eller ring 24 13 64 00

Mer om Hovedtariffavtalen

Les flere artikler

KONTAKT