Til hovedinnhold

Hovedtariffavtalen

Hovedtariffavtalen (HTA) er den viktigste tariffavtalen i KS-området med bestemmelser blant annet om lønn og godtgjøringer, lokale forhandlinger, arbeidstid og pensjon. Her finner du veiledning og fortolkning om bestemmelser i HTA.

Artikler

Hovedtariffavtalen

Hovedtariffavtalen (HTA) er den viktigste tariffavtalen i KS-området med bestemmelser blant annet om lønn og godtgjøringer, lokale forhandlinger, arbeidstid og pensjon. Hovedtariffavtalen er revidert for en avtaleperiode fra 1.5.2022 til 30.4.2024.

Beregning av tilleggslønn fra 1.1.2023

Her beskrives hvordan man kan beregne tilleggslønn av kvelds- og nattillegg og lørdags- og søndagstillegg. Det er også et regneark som kan benyttes som hjelpemiddel.

Konsekvenser av tvungen lønnsnemnd i lærerstreiken

I denne artikkelen redegjør vi for de praktiske konsekvensene av at Regjeringen har foreslått tvungen lønnsnemnd i arbeidskonflikten mellom KS og Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag.

Årsturnus

KS får et økende antall henvendelser om hvilke regler som gjelder for årsturnus.

Tariffoppgjøret 2022

Tariffoppgjøret 2022

KS ble i mai enige med LO, Unio, YS og Akademikerne om et godt samlet resultat i årets lønnsoppgjør. 37 av 40 fagforbund godtok resultatet, mens tre lærerorganisasjoner gikk til streik. Streiken ble avsluttet ved tvungen lønnsnemd 27. september.

Mer informasjon om "korona-avtalen"

I denne artikkelen besvarer vi spørsmål som har kommet inn om avtalen om utvidet kompensasjon for overtid og merarbeid i forbindelse med koronapandemien.

Særavtaler

Særavtaler

De sentrale parter har inngått generelle og forbundsvise særavtaler som supplerer hovedtariffavtalen.

Har du spørsmål til Hovedtariffavtalen? Kontakt medlemsservice@ks.no eller ring 24 13 64 00

Mer om Hovedtariffavtalen

Les flere artikler

KONTAKT