Til hovedinnhold

Hovedtariffavtalen

Hovedtariffavtalen (HTA) er den viktigste tariffavtalen i KS-området med bestemmelser blant annet om lønn og godtgjøringer, lokale forhandlinger, arbeidstid og pensjon. Her finner du veiledning og fortolkning om bestemmelser i HTA.

Artikler

Foto: Marianne Christine Sand

Hovedtariffavtalen

Hovedtariffavtalen (HTA) er den viktigste tariffavtalen i KS-området med bestemmelser blant annet om lønn og godtgjøringer, lokale forhandlinger, arbeidstid og pensjon. Hovedtariffavtalen er revidert for en avtaleperiode fra 1.5.2022 til 30.4.2024.

Foto: Mostphotos

Hovedtariffoppgjøret 2024 – iverksetting og kommentarer

KS’ medlemmer har vedtatt forslaget til ny hovedtariffavtale (HTA). Det samme har alle arbeidstakerorganisasjonene gjort. Resultatet kan derfor iverksettes.

Foto: Shutterstock

Lokale forhandlinger HTA kapittel 4.2.1.

KS har beregnet størrelse på midler til lokale forhandlinger (HTA kap. 4.2.1) for den enkelte kommune/fylkeskommune. Virkningstidspunkt er 1. oktober 2024.

Foto: Mostphotos

Ny protokoll om støttekontakter

KS og sammenslutningene har inngått en tilleggsprotokoll vedrørende støttekontakter som allerede har et arbeidsforhold i kommunen fra før av.

Foto: Mostphotos

Sykepenger til tilkallingsvikarer og deltidsansatte som jobber utover arbeidsavtalen

I denne artikkelen gis det en gjennomgang av de sykelønns- og sykepengerettighetene tilkallingsvikarer og deltidsansansatte som jobber utover sin arbeidsavtale har etter hovedtariffavtalens- og folketrygdlovens regler.

Foto: KF

Nyutviklet kurs i arbeidstidsplanlegging

KS holder det årlige digitale kurset i arbeidstids- og turnusplanlegging 13. og 14. september.

Foto: Rambøll

Partene enige om veileder for årsturnus

KS og sammenslutningene har sammen utarbeidet en veileder for årsturnus. Den legger til rette for flere hele stillinger, særlig i helse- og omsorgstjenestene.

Foto: Jan Inge Krossli

– Løft for alle i kommunesektoren

– KS er fornøyd med at vi sammen har klart å bli enige om en god, samlet løsning i lønnsoppgjøret, med en ramme på 5,4 prosent. Den gir et løft til både lavlønte og høyt utdannede, og alle får reallønnsvekst, sier Tor Arne Gangsø, direktør for arbeidsliv

Foto: KS

Forhandlingsresultatet ved mellomoppgjøret 2023

KS og de fire forhandlingssammenslutningene har blitt enige om en forhandlingsløsning i mellomoppgjøret 2023. Resultatet sikrer alle arbeidstakere reallønnsvekst.

SæravtalerFoto: Shutterstock

Særavtaler

De sentrale parter har inngått generelle og forbundsvise særavtaler som supplerer hovedtariffavtalen.

Har du spørsmål til Hovedtariffavtalen? Kontakt medlemsservice@ks.no eller ring 24 13 64 00

Mer om Hovedtariffavtalen

Les flere artikler

KONTAKT