Hovedtariffavtalen

Hovedtariffavtalen (HTA) er den viktigste tariffavtalen i KS-området med bestemmelser blant annet om lønn og godtgjøringer, lokale forhandlinger, arbeidstid og pensjon. Her finner du veiledning og fortolkning om bestemmelser i HTA.

Hovedtariffavtalen 1.5.2020-30.4.2022

Hovedtariffavtalen er revidert for en avtaleperiode fra 1.5.2020 til 30.4.2022.

Mellomoppgjøret 2021 - KS spør

Mellomoppgjøret 2021 - KS spør

Årets tariffoppgjør er et mellomoppgjør der KS og partene innen 1. mai 2021 skal forhandle om lønn. Som grunnlag for vårt forhandlingsmandat, ber vi kommunene og fylkeskommunene om tilbakemeldinger om lønnsmessige prioriteringer.

Velkommen til årets kurs i arbeidstidsordninger/turnusplan

Velkommen til årets kurs i arbeidstidsordninger/turnusplan

Hege Øhrn og Nikolai Bratz Queseth har satt av hele 7. september for å bidra til at du får bedre oversikt over hvilket handlingsrom arbeidsgiver har. Målet er også at du skal få en forståelse av arbeidstidsbestemmelsene, samt betalingsbestemmelsene.

Arbeidstidsplanlegging - arbeidsplan og turnusordninger

Arbeidstidsplanlegging - arbeidsplan og turnusordninger

Boken Arbeidstidsplanlegging – arbeidsplan og turnusordninger har kommet i ny og oppdatert utgave.

Debatthefte 2021 - KS spør om omstilling i koronaens tid

Debatthefte 2021 - KS spør om omstilling i koronaens tid

Koronapandemien har satt tjenestetilbudet under press og forsterket flere av utfordringene vi står ovenfor. Tilstrekkelig handlingsrom for omstilling og ungt utenforskap er derfor stikkord for debattheftet 2021.

Særavtaler

Særavtaler

De sentrale parter har inngått generelle og forbundsvise særavtaler som supplerer hovedtariffavtalen.

Har du spørsmål til Hovedtariffavtalen? Kontakt medlemsservice@ks.no eller ring 24 13 64 00

Mer om Hovedtariffavtalen

Les flere artikler

KONTAKT