Hovedtariffavtalen

Hovedtariffavtalen (HTA) er den viktigste tariffavtalen i KS-området med bestemmelser blant annet om lønn og godtgjøringer, lokale forhandlinger, arbeidstid og pensjon. Her finner du veiledning og fortolkning om bestemmelser i HTA.

Hovedtariffavtalen 1.5.2020-30.4.2022

Hovedtariffavtalen 1.5.2020-30.4.2022

Hovedtariffavtalen (HTA) er den viktigste tariffavtalen i KS-området med bestemmelser blant annet om lønn og godtgjøringer, lokale forhandlinger, arbeidstid og pensjon. Hovedtariffavtalen er revidert for en avtaleperiode fra 1.5.2020 til 30.4.2022.

Tariffoppgjøret 2021 er nå avsluttet

Tariffoppgjøret 2021 er nå avsluttet

Tariffoppgjøret 2021 har fått sin avslutning med frifinnelse av KS i Arbeidsretten og ankebehandling av brudd i lokale forhandlinger.

Årsturnus

Årsturnus

KS får et økende antall henvendelser om hvilke regler som gjelder for årsturnus.

Tariffoppgjøret 2022

Tariffoppgjøret 2022

Tariffoppgjøret 2022 er et hovedoppgjør. KS forhandler med kommunesammenslutningene i LO, Unio, YS og Akademikerne. Les alt om oppgjøret her. Meklingsfrist er midnatt mandag 23. mai. Siste: Det mekles på overtid.

Mer informasjon om "korona-avtalen"

Mer informasjon om "korona-avtalen"

I denne artikkelen besvarer vi spørsmål som har kommet inn om avtalen om utvidet kompensasjon for overtid og merarbeid i forbindelse med koronapandemien.

Særavtaler

Særavtaler

De sentrale parter har inngått generelle og forbundsvise særavtaler som supplerer hovedtariffavtalen.

Har du spørsmål til Hovedtariffavtalen? Kontakt medlemsservice@ks.no eller ring 24 13 64 00

Mer om Hovedtariffavtalen

Les flere artikler

KONTAKT